APOLLONIOS  GIA TO BLOG ..jpg
apollonios on livestream.com. Broadcast Live Free
ζε23.jpg

Είμαι Έλλην, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Χριστιανός! Απολλώνιος
Είμαι χριστιανός, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Έλλην!» Γεννάδιος Σχολάριος

Google Translate


ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ!!!

ΣΠΟΡΟΣ.jpg
ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ..ΤΟΥΡΚΟΙ!!!ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΒΡΑΙΟΔΟΥΛΟΙ!!ΕΤΣΙ ΕΠΡΑΞΑΝ ΚΑΙ ΤΟ 1821 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ!!

 alt

του Νίκου Παπαχρήστουalt

Επιστολή προς τους ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου με την οποία τους καλεί να καταθέσουν αίτηση για την απόκτηση και τουρκικής υπηκοότητας, εφόσον το επιθυμούν, απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Απευθυνόμενος στους ανά τον κόσμο επαρχιούχους ιεράρχες του Θρόνου-εκτός των "Νέων Χωρών"- ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας τους ενημερώνει για τη δέσμευση του πρωθυπουργού της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη συνάντησή τους τον περασμένο Αύγουστο, πως η κυβέρνησή του θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα ιεραρχών του Πατριαρχείου. Ενδεχόμενο που αν γίνει πραγματικότητα θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος λειψανδρίας -και κυρίως της διαδοχής που με τα σημερινά δεδομένα δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει στο εγγύς μέλλον το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

Για την εξαιρετικά σημαντική αυτή εξέλιξη ο Οικουμενικός Πατριάρχης ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο και την επαρχιακή Σύνοδο της Αμερικής κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ. Αντίστοιχη ενημέρωση έκανε στις αρχές Οκτωβρίου και στους ιεράρχες της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης στο περιθώριο της επίσκεψής του στη νήσο.  

"Ο Εξοχώτατος Πρωθυπουργός της Τουρκίας κ.Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εις παλαιοτέραν επίσημον συνάντησιν αυτού μετά του Εξοχωτάτου κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, Πρωθυπουργού τότε της Ελλάδος, και της Εξοχ. Υπουργού Εξωτερικών Εριτίμου κ.Μπακογιάννη (Ιανουάριος 200Cool, γενομένης συζητήσεως περί του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των δυσκολιών ας τούτο αντιμετωπίζει περί την στελέχωσιν αυτού, λόγω της συρρικνώσεως του ενταύθα ομογενειακού στοιχείου, οπόθεν τούτο αντλεί τα εν Τουρκία αρχιερατικά και άλλα στελέχη του, συνεπεία της κατά τάς τελευταίας εννέα δεκαετίας νέας πραγματικότητος, είχε την καλωσύνην να υποσχεθή ότι προς διευκόλυνσιν της Εκκλησίας, η Έντιμος Κυβέρνησίς του θα παράσχη την Τουρκικήν υπηκοότητα εις τους εν τω εξωτερικώ μη Τούρκους υπηκόους Αρχιερείς του Θρόνου, εφ' όσον ούτοι το επιθυμούν, χωρίς υποχρέωσιν παραιτήσεως εκ της ην ήδη ούτοι κατέχουν ετέρας υπηκοότητος. Την όντως ιστορικήν πρότασιν και υπόσχεσιν ταύτην επανέλαβεν ευγενώς ο κ. Ερντογάν προς ημάς, κατά την εν Πριγκήπω πρόσφατον συνάντησιν ημών, και δη και εξ ιδίας αυτού πρωτοβουλίας και ενώπιον πολλών παρισταμένων " επισημαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος στους Ιεράρχες του Θρόνου. 

"Λαμβανομένου υπ'όψιν ότι ο αριθμός των Τούρκων υπηκόων Αρχιερέων οσημέραι συρρικνούται επί μάλλον και μάλλον και οι προς αρχιερατείαν εκλόγιμοι δεν είναι πλέον πολλοί εν Τουρκία, αφεύκτως θα αντιμετωπίσωμεν προσεχώς μεγάλας δυσκολίας περί την στελέχωσιν και ευστάθειαν του αγιωτάτου Αποστολικού Οικουμενικού Θρόνου εν τη σεβασμία φυσική Αυτού καθέδρα και την ανάδειξιν νέων Πατριαρχών εις το μέλλον, εφ'όσον, βεβαίως, ήθελε συνεχισθή η σήμερον κρατούσα κατάστασις" τονίζει ο κ.Βαρθολομαίος, περιγράφοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Οικουμενικός Θρόνος και συνεχίζει: "Συνδιασκεψάμενοι όθεν και μετά των μελών της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου και εξετάσαντες ενδελεχώς την ευγενή προσφοράν του κ. Πρωθυπουργού και της Εντίμου Τουρκικής Κυβερνήσεως, ήχθημεν εις την απόφασιν όπως ολοθύμως προτείνωμεν εις πάντας τους μη έχοντας την Τουρκικήν υπηκοότητα Ιερωτάτους Μητροπολίτας του Θρόνου να κάμουν χρήσιν του ευεργετήματος τούτου, εφ'όσον ασφαλώς το επιθυμούν, χωρίς η αποδοχή της προσφοράς ταύτης να αποτελεί μείωσιν, ουδέ κατ'ελάχιστον, της εθνικής εκάστου φιλοτιμίας, αφού, ως ελέγχθη, δεν τίθεται θέμα απαρνήσεως της ην ήδη κατέχει ετέρας υπηκοότητος". 

Η προτροπή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, σύμφωνα με πληροφορίες,  έγινε θερμά δεκτή από τους περισσότερους αρχιερείς του Θρόνου. Ήδη στο Φανάρι φτάνουν επιστολές Ιεραρχών με τις οποίες εκφράζουν την πρόθεση τους να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση και της τουρκικής υπηκοότητας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: ΤΟ ΑΕΙΘΑΛΕΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ!!

alt
Ο μύθος λέει ότι ο θεός Απόλλων χάρισε στον Κυπάρισσο ένα ήμερο ελάφι ως σύντροφό του, αλλά ο Κυπάρισσος κάποτε το σκότωσε κατά λάθος με το ακόντιο καθώς αυτό κοιμόταν μέσα σε χαμηλή βλάστηση. 
Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Κυπάρισσος είναι γνωστός ένας γιος του Τήλεφου. 
Ο Κυπάρισσος λοιπόν ήταν απαρηγόρητος και ζήτησε από τον Απόλλωνα να αφήσει τα δάκρυά του να τρέχουν για πάντα. Τότε ο θεός μεταμόρφωσε το θλιμμένο αγόρι στο ομώνυμο δέντρο, το κυπαρίσσι (κυπάρισσος στα αρχαία ελληνικά), του οποίου ο χυμός σχηματίζει κάποτε σταγονίδια σαν δάκρυα πάνω στον κορμό του."Ήταν, λοιπόν, κάποτε ένα νέο παλικαράκι που το λέγαν Κυπάρισσο κι είχε αγαπημένο του σύντροφο ένα πανέμορφο ιερό ελάφι. Κάποια μέρα, όμως, μαύρη μέρα, ο Κυπάρισσος κάρφωσε κατά λάθος με το δόρυ του τον αγαπημένο του αυτό σύντροφο και τον σκότωσε. Η οδύνη του νέου για το χαμό του ελαφιού ήταν τόσο μεγάλη που θέλησε κι ο ίδιος να πεθάνει και παρακάλεσε τους θεούς να κυλούν τα δάκρυά του αιώνια, μέχρι που το κορμάκι του μεταμορφώθηκε σε δέντρο, στο δέντρο τούτο που κυττάζει τους ουρανούς και σιωπηλά πια θρηνεί..." 
Έκτοτε (δηλ. μετά τη μεταμόρφωση του νέου) "το αειθαλές τούτον δένδρον, αφιερωθέν εις τον Πλούτωνα, κατέστη έμβλημα πένθους", για αυτό και αναρτούσαν κλάδο του από τις θύρες "της οικίας εις ην έκειτο νεκρός". "Κυπάρισσοι δ' εφυτεύοντο παρά τους τάφους και τους ναούς και εις τα ιερά άλση (βλ.Παυσανίας)", συνήθεια που διατηρείται μέχρι και σήμερα.  Το αφέψημα από τα πράσινα κυπαρισσόμηλα, χρησιμοποιούμενο με ξύδι, σταματάει την τριχόπτωση και σκουραίνει τα μαλλιά, το βάμμα κυπαρισσιού (30-60 σταγόνες) πριν τα γεύματα είναι πολύτιμο για τις αιμορροΐδες και τους κιρσούς, αλλά και κατά τη δυσμηνόρροια, τη μητρορραγία, την εμμηνόπαυση. Το αιθέριο λάδι του πάνω στις μαξιλαροθήκες είναι αντισπασμωδικό σε κοκίτη και βήχα, τα καβουρντισμένα σαν καφές κυπαρισσόμηλα είναι αντιδιαρροϊκά και το ξύλο του κυπαρισσιού αν το βράσουμε και πιούμε το ζουμί του όταν έχουμε γρίπη είναι εφιδρωτικό.
 
Έκτοτε (δηλ. μετά τη μεταμόρφωση του νέου) "το αειθαλές τούτον δένδρον, αφιερωθέν εις τον Πλούτωνα, κατέστη έμβλημα πένθους", για αυτό και αναρτούσαν κλάδο του από τις θύρες "της οικίας εις ην έκειτο νεκρός". "Κυπάρισσοι δ' εφυτεύοντο παρά τους τάφους και τους ναούς και εις τα ιερά άλση (βλ.Παυσανίας)", συνήθεια που διατηρείται μέχρι και σήμερα.  Το αφέψημα από τα πράσινα κυπαρισσόμηλα, χρησιμοποιούμενο με ξύδι, σταματάει την τριχόπτωση και σκουραίνει τα μαλλιά, το βάμμα κυπαρισσιού (30-60 σταγόνες) πριν τα γεύματα είναι πολύτιμο για τις αιμορροΐδες και τους κιρσούς, αλλά και κατά τη δυσμηνόρροια, τη μητρορραγία, την εμμηνόπαυση. Το αιθέριο λάδι του πάνω στις μαξιλαροθήκες είναι αντισπασμωδικό σε κοκίτη και βήχα, τα καβουρντισμένα σαν καφές κυπαρισσόμηλα είναι αντιδιαρροϊκά και το ξύλο του κυπαρισσιού αν το βράσουμε και πιούμε το ζουμί του όταν έχουμε γρίπη είναι εφιδρωτικό.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ -ΟΥΑΛΙΑ!!!!ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ!!!

ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ!!

Εξαφανίζεται η Αγγλικανική Εκκλησία! Υπερτερούν οι άθρησκοι των Χριστιανών σε Αγγλία-Ουαλία
Ο αριθμός των ατόμων που δηλώνουν ότι δεν ανήκουν σε καμία θρησκεία 
έχει αυξηθεί ραγδαία έναντι του χριστιανικού πληθυσμού στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Το ποσοστό του πληθυσμού που προσδιορίζουν την ταυτότητά τους ως "μη έχοντες καμία θρησκεία" - αναφέρεται ως "Nones" - έφτασε το 48,5% το 2014, σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό του 25% που ήταν στην απογραφή του 2011. Εκείνοι οι οποίοι αυτοορίζονται ως Χριστιανοί -Αγγλικανοί, Καθολικοί και άλλα δόγματα - αποτελούν το 43,8% του πληθυσμού.

Ο Stephen Bullivant, λέκτορας στη θεολογία και τη δεοντολογία στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Μαρίας στο Twickenham, ανέλυσε τα δεδομένα της έρευνας και ανέφερε:

"Αυτό που βλέπουμε είναι μια επιτάχυνση του αριθμού των ανθρώπων που όχι μόνο δεν ασκούν την πίστη τους σε τακτική βάση, αλλά ούτε καν επιλέγουν θρσκεία. Ο λόγος για αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα στην κοινωνιολογία της θρησκείας. "

Η έκθεση δεν εξετάζει τα δεδομένα από τη Σκωτία ή τη Βόρεια Ιρλανδία. Τον περασμένο μήνα έρευνα σε πολίτες της Σκωτίας αποκάλυψε ότι το 52% του πληθυσμού ανέφεραν ότι δεν είναι θρησκευόμενοι σε σύγκριση με 40% το 1999.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία εδώ και καιρό αποτελεί το πιο θρησκευτικό μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, το 7% στην απογραφή του 2011 είπε ότι ανήκε σε μια μη-χριστιανική θρησκεία ή καμία θρησκεία.

Για να επανέλθουμε όμως σε Αγγλία και Ουαλία: 

Τέσσερις στους δέκα ενήλικες έχουν εγκαταλείψει την οικογενειακή πίστη τους-είτε Αγγλικανοί είτε Καθολικοί- για να γίνουν "Nones".

Οι  Αγγλικανοί χάνουν 12 πιστούς για κάθε άτομο που κερδίζουν, και Καθολικοί 10 ανά κάθε άτομο.

- See more at: http://ekklisiaonline.gr/kosmos/item/14958-eksafanizetai-i-agglikaniki-ekklisia-yperteroyn-oi-athriskoi-ton-xristianon-se-agglia-oualia#sthash.kEyvkyIR.dpuf

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΟΡΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ!!!

Σαν σήμερα το 1834 ,μαζί με τον Δημήτρη Πλαπούτα δικάστηκαν ...ως συνωμότες και η κατηγορία που αντιμετώπιζαν ήταν αυτή της εσχάτης προδοσίας!!! Στην πόρνη Ρωμιοσύνη οι Ήρωες γίνονται προδότες και οι προδότες Ήρωες!!

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της βαυαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων, το Μάιος του 1835.

Ο Κολοκοτρώνης Δεν ήταν Χριστιανός!!!!


alt
alt


miastala.com ;

Διακήρυξη της βΌ Εθνικής Συνελεύσεως του Άστρους, 18 Απριλίου «1823»: «Ο κρότος των ημετέρων όπλων συνετάραξε το βυζάντιο». Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν ήταν χριστιανός και ότι κείμενο δικό του υπάρχει φιλοχριστιανικο είναι πλαστό! Μην ξεχνάμε ότι οι παπάδες αφόρισαν την Ελληνικη επανάσταση του 1821.. Το «`21» ήταν η τελευταία μίας σειράς επαναστάσεων που διεξήγαγαν οι Έλληνες Πρόγονοί μας κατά των βυζαντινοχριστιανών και των τούρκων συνεργατών τους. Το «`21» οι Έλληνες, πιστοί στο Αρχαίο Έθος κατάφεραν με το αίμα τους να αποτινάξουν τον χριστιανοτουρκικό ζυγό, να καταδιώξουν τον χριστιανικό κλήρο και να επαναφέρουν την Αρχαία Πίστη. 

Η γενιά του «`21» ταύτιζε το βυζάντιο με την οθωμανική αυτοκρατορία. Τα επίσημα έγγραφα του Επαναστατικού Στόλου ονομάζουν τον τουρκικό στόλο ως βυζαντινό. Από τα 144 Ελληνικά καράβια που ναυμαχούσαν τους τούρκους, τα 142 είχαν ονόματα Ελλήνων Ηρώων και Θεών. Τα επαναστατικά κείμενα μνημονεύουν αδιάκοπα τις Θερμοπύλες, την Σαλαμίνα, τον Μαραθώνα και τις Πλαταιές. Ουδεμία μνεία γίνεται στο καταραμένο βυζάντιο. Για τους επαναστατημένους Έλληνες η οθωμανική αυτοκρατορία ήταν συνέχεια του βυζαντίου. 
Οι υπόδουλοι Έλληνες αποκήρυσσαν τα χριστιανικά ονόματα και ελάμβαναν Ελληνικά. Το πατριαρχείο των ναζωραίων με εγκύκλιό του απαγόρευσε την Ελληνική ονοματοθεσία. Ο Αλή πασάς έλεγε: «Εσείς οι Έλληνες κάτι μεγάλο έχετε βάλει στο μυαλό σας. Δεν βαπτίζετε πια τα παιδιά σας χριστιανικά αλλά Ελληνικά. Σίγουρα κάτι μεγάλο ετοιμάζετε». 

Ο ιστορικός Φωτιάδης γράφει: «Ούτε ο διαφωτισμός της αστικής τάξεως ούτε και αυτοί οι αγωνιστές του «`21» θα θυμηθούν το βυζάντιο. Δεν θα ανατρέξουν ούτε μια φορά σε αυτό, δεν θα αναφέρουν ούτε έναν στρατηγό ούτε έναν αυτοκράτορα. Τα πνευματικά, τα ιδεολογικά και πατριωτικά τους ιδανικά θα τα αναζητήσουν στην Αρχαία Ελλάδα». 

Ο ιστορικός Γ . Τενεκίδης αποκαλύπτει με μια μόνο ρήση: «Η φλόγα της Αρχαιολατρίας τρέφει το πατριωτικό αίσθημα της πνευματικής ηγεσίας του ταλαιπωρημένου έθνους». 

Οι ναζωραίοι καταστροφείς του Ελληνικού Πολιτισμού βλέποντας ότι οι Έλληνες επαναστατούσαν κατά του χριστιανισμού και διαβλέποντες ότι το τέλος τους πλησιάζει, παρέδωσαν την βυζαντινή εξουσία στους οθωμανούς. Παρέδωσαν τον επαναστατημένο Ελληνικό Λαό στην τουρκική χαντζάρα. Ο πατριάρχης Ιεροσολύμων των ναζωραίων κατακτητών γράφει στην «πατρική διδασκαλία»: 

«Εδώ όμως πάλι αγαπητοί χριστιανοί πρέπει να ιδώμεν και να θαυμάσουμεν την άπειρον του θεού προς ημάς αγάπην. Ιδέτε λαμπρότατα τι οικονόμησεν ο άπειρος και εν ελέει και πάνσοφος ημών κύριος για να φυλάξη αλώβητον την αγία και ορθόδοξον πίστη ημών και να σώση τους πάντας. Ήγειρεν εκ του μηδενός την ισχυράν αυτή βασιλεία των οθωμανών αντί της των βυζαντινών ημών βασιλείας, η οποίαν είχεν αρχίσει να χωλαίνει εις τα της ορθοδόξου πίστεως φρονήματα». 

Ο Κοραής στην «Αδελφική Διδασκαλία» αποκαλύπτει και επιβεβαιώνει ότι «ο Λαός προδόθηκε από τον χριστιανικό κλήρο στους τούρκους για να αναχαιτιστεί το κίνημα του Πλήθωνος Γεμιστού στον Μυστρά που απαιτούσε επιστροφή στους Ελληνικούς τρόπους και ήθη για να σωθεί η Ελλάδα». 

Ο ναζωραίος Γεννάδιος Σχολάριος συνεργάστηκε με τους οθωμανούς με αντάλλαγμα τον πατριαρχικό θρόνο και το χρίσμα του αρχιερέως. Η πρώτη του φροντίδα μετά την παράδοση της νέας ρώμης ήταν να κάψει τα έργα του Πλήθωνος. Η πρώτη του φροντίδα ήταν να καταδιώξει τους Έλληνες. Η Ελληνική Νομαρχία, το ιδεολογικό μανιφέστο της Επαναστάσεως» γράφει ότι «Αφού λέγω το χριστιανικό ιερατείο ηθέλησε να ενώσει τα εκκλησιαστικά εντάλματα με τους τουρκικούς νόμους δια να τιμάται δια αυτών και να ορίζει χωρίς δυσκολία κατάλαβε ότι αναγκαίο πρότερο να τυφλώσει τον Λαό με την αμάθεια δια να στεριώσει InstantSavings" href="http://diadrastiko.blogspot.gr/2013/02/blog-post_9.html#" in_rurl="http://i.trkjmp.com/click?v=R1I6MzM1NjI6Mjg6zrrOsc67z43PhM61z4HOsToxNTZjODFjMzgxY2MyZjBjMmE2Zjc2OWE1MWI0YmQ5ZDp6LTEzNzQtMTM1ODk3OmRpYWRyYXN0aWtvLmJsb2dzcG90LmdyOjMzMzY2Ojk2Nzk4YTQ5ZmE3NDFhZjg0ZGM4NDY1MzZhM2MzZDU3" name="_GPLITA_1">καλύτερα τον σκοπό του». 

Το 1797 μ.α.χ.χ. με την συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο, η Γαλλία και η Αυστρία διεμοίρασαν την Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου, όπως ονομαζόταν τότε η Βενετία ως ανεξάρτητο κράτος. Η Γαλλία ανάμεσα σε άλλα εδάφη κατέλαβε και τα Επτάνησα. Εκεί δημιουργήθηκε παράρτημα των δημοκρατικών, στο οποίο οι δημοκράτες και οι φίλα προσκείμενοι σε αυτούς Επτανήσιοι συζητούσαν την κατάργηση της χριστιανικής θρησκείας και την επικράτηση της Ελληνικής Θρησκείας και των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Ο στρατιωτικός αρχηγός της Επαναστάσεως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, θύμα της ναζωραϊκής θηριωδίας, δεν αγνοούσε τίποτε απΌ; όλα αυτά. Η οικογένειά του σφαγιάστηκε, μετά από προδοσία των ναζωραίων, από τους τούρκους. Τον Νοέμβριο του «1838» στην Αθήνα μιλώντας σε παιδιά του Γυμνασίου απεκάλυψε με δύο λόγια την χριστιανική συνομωσία. 

«Ο σουλτάνος διώρισε έναν αντιβασιλέα και έναν πατριάρχη, και τους έδωσε την εξουσία. Αυτός και οι χριστιανοί παπάδες έκαναν ότι τους έλεγε ο σουλτάνος». 


Το μεγάλο έργο της Επαναστάσεως δεν ολοκληρώθηκε. Έμεινε ημιτελές. Η Ελληνική Επανάσταση προδόθηκε από το μίσος των κατακτητών ναζωραίων και την βοήθεια των συνεργατών τους. Οι μεγάλες δυνάμεις με πρωτοστάτη την Ρωσσία διετήρησαν τους ναζωραίους κατακτητές, εδραίωσαν τα συμφέροντά τους και θανάτωσαν τους Ήρωες. Οι απελευθερωτές στραγγαλίστηκαν σε σκοτεινά χριστιανικά μπουντρούμια, εκτελέστηκαν ή πέθαναν από την πείνα. 

Ένας-ένας οι Ήρωες των Θεών μαγαρίστηκαν και θάφτηκαν κάτω από το χριστιανικό ψεύδος, την μεγαλύτερη δύναμη του χριστιανισμού. 
Έλληνες θαρρείτε! Τίποτε δεν τελείωσε. Το τέλος της ιστορίας του «`21» δεν γράφτηκε ακόμη. Εμείς οι Έλληνες θα το γράψουμε με την νίκη μας κατά των ναζωραίων κατακτητών και την απελευθέρωση της Ιεράς Πατρίδος από τον χριστιανικό ζυγό και τις μισελληνικές ολιγαρχικές φατρίες που αφαιμάζουν τον Ελληνικό Λαό. 
Έλληνες, σκοπός μας είναι να πραγματώσουμε τα όνειρα και τις προσδοκίες των Ηρώων του «`21». Αυτό παραμένει το ύψιστο και πρωταρχικό καθήκον των Ιερών Πολεμιστών της Ελληνικής Θρησκείας!!!
Image


ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ , ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ , ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ΙΣΡΑΗΛ!!

alt

Κατά μία εκδοχή οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν υβριστικά τους νεοφώτιστους μουσουλμάνους, Άραβες ή μη, Σαρακηνούς (Σαρα-κενούς, εκ της Σάρας κενούς). Δηλαδή σε αντίθεση με αυτούς τους γνήσιους απογόνους του Αβραάμ και της Σάρας, αυτοί ήταν τα παιδιά του Ισμαήλ γιου της δούλας του Αβραάμ, Άγαρ. Γι' αυτό και τους χαρακτηρίζαν επίσης Αγαρηνούς και Ισμαηλίτες. Για τον εαυτό τους λογαριάζονταν γνήσιοι απόγονοι του Ισαάκ, του επονομασθέντος και Ισραήλ (ισχυρού). Είναι γνωστό ότι η χριστιανική αυτοκρατορία του Βυζαντίου εκτός από Νέα Ρώμη, διεκδικούσε και τον τίτλο του Νέου Ισραήλ και ο λαός της αυτόν του Εκλεκτού Λαού του Θεού.

altΠηγές: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Saracen 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hagarenes 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ishmaelites 
http://www.ascsa.edu.gr/index.php/genna ... magdalino/ 

Έλληνες δε, χαρακτήριζαν κάθε μη χριστιανικό λαό που γνώριζαν: τους Κινέζους, τους Φιλισταίους, ... μέχρι και τους Τούρκους, Νέους Έλληνες τους έλεγαν τα καμάρια μας... 
Ο όρος "Έλληνας" δεν είναι ο μόνος όρος της αρχαιότητας που διαστρέβλωσαν και σχεδόν αντέστρεψαν το νόημά του οι κοπρίτες Πατέρες της Εκκλησίας! Η αντιπαγανιστική νομοθεσία των Ρωμαίων-Βυζαντινών και τα μέτρα κατά των Ελλήνων, είναι γνωστά. Προφανώς και δεν τόλμαγε κανείς για αιώνες να ψελλίσει ότι είναι Έλληνας, γιατί δεν ήταν μ@λάκας να τον ακρωτηριάσει, σουβλίσει, τηγανίσει ή γδάρει κανένας σχιζοφρενής άγιος. Οπότε και φυσικά "-Πετάει ο γάιδαρος; -Πετάει!", πάρτε και το παιδί να το βαφτίσετε, φέρτε και έναν χριστιανό ανάδοχο-κουμπάρο να μας επιτηρεί και να ρουφιανεύει στον πνευματικό μας κλπ κλπ. Εντάξει δεν υπήρχαν Έλληνες;;; Έτσι. Αιώνες πλύσης εγκεφάλου και πολιτιστική γενοκτονία. Και θα τους πούμε σήμερα και ευχαριστώ, ναι είμαστε Ρωμιοί!
Όποιον σχεδόν βυζαντινό χρονογράφο και να ανοίξεις, αρχίζει την ιστορία της ανθρωπότητας από Αδάμ μπουρου μπουρου όλοι οι Εβραίοι, άντε να πάμε και στο δικό μας γένος μετά, Αινείας κλπ κλπ Ρωμαίοι. Από Έλληνες βάζουν κανένα γεγονός ή ήρωα ή φιλόσοφο ξεκάρφωτο για να δείξουν την εποχή και την αρχαιότητα των Εβραίων σε σχέση με τους Έλληνες. Τον Μεγαλέξανδρο τον αναφέρουν σε σχέση με την Αλεξάνδρεια, την Ιουδαία και τους Μακκαβαίους. Διαβάζεις για τον Ξέρξη και δεν λένε λέξη για Έλληνες, μόνο για τις αιχμαλωσίες των Ιουδαίων. Αυτοί ήταν οι περισσότεροι! Καραγκιόζηδες Ρωμαίοι ήταν, όχι Έλληνες. Τους έλεγαν Γραικούς οι ξένοι και ντρέπονταν ή λύσσαγαν από το κακό τους! 

Αλλά οι αναφορές σε Γραικούς και Έλληνες που πάνε; Το ελληνικό ξέσπασμα μόλις χαλάρωσε και διαλύθηκε το μπουρδέλο; Ο Πλήθων με αυτά που έλεγε; Με αυτούς είμαστε εμείς... Και με αυτούς που σκυλόβριζε το παπαδαριό και οι πουστοαριστοκράτες της Πόλης, που τους έλεγαν Ελλαδικούς, Κατωτικούς, εσθλαβωμένους, παλαιούς ανθρώπους (παλιανθρώπους), φραγκόφιλους, Ουνίτες, κλπ κλπ. Και που συνεχίζουν και σήμερα οι άξιοι μιμητές τους να λένε για άθεους, προδότες του γένους, (Παλαιο)Ελλαδίτες, Αρβανίτες, κράτος των Αθηνών, ευρωλιγούρηδες και τέτοιες μαλακίες. 

Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε ένα τυπικό βυζαντινό χρονικό (Ανωνύμου, από τον 7ο τόμο της Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης του Κ.Σάθα) που ξεκινά από την αρχή του κόσμου έως την εποχή των Σταυροφοριών. Έχει δηλαδή χρησιμοποιήσει-αντιγράψει τα περισσότερα και γνωστότερα παλιότερα χρονικά. 

Είναι λίγο βαρετό στην αρχή με τις γενεαλογίες των Ιουδαίων, αλλά αποκτά ενδιαφέρον στη συνέχεια και δείχνει την ιδεολογία του Βυζαντινού-Ρωμαϊκού κράτους.

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

[Ο λακαμάς ο Κροίσος πήγε να ρωτήσει το μαντείο των Δελφών, ο Πέρσης Κύρος που ήταν έξυπνος και δικός μας είχε τους Εβραίους συμβούλους του και νίκησε.] 
alt
alt
[Ο Ξέρξης ήταν και αυτός φιλοεβραίος, δεν μας είπαν όμως τις συμβουλές τους εδώ. Τους δε Έλληνες και τα Περσικά... γαργάρα τα κάνουν. Δεν έγινε και τίποτα!] 
alt
[Τι τραβήξαν και αυτοί οι Ιουδαίοι από τους Έλληνες!] 
alt
[Αφού τελειώσαμε με τους Ιουδαίους προπάτορες, ας αρχίσουμε για το γένος μας... Αινείας ο Φρυξ...] 
alt
alt
alt
[Τους περιποιήθηκε καλά τους Έλληνες ο Τζούλιους Σίζαρ!] 
alt
[Παις Εβραίος θα κυβερνήσει τη Ρωμη και τον κόσμο... το είπε και ο Αύγουστος που του έκανε βωμό!] 
alt
[Ο προδότης ο Αδριανός, ήταν με τους Έλληνες!] 
alt
[Ο Μέγας Κωνσταντίνος άλλαξε τα ονόματα των ημερών επί το εβραϊκότερο και οργάνωσε διαγωνισμό θαυματοποιών αγυρτών για τη νέα θρησκεία του κράτους... νικητής ο χριστιανός τσαρλατάνος, Άγιος Συλβέστρος!] 
alt
[Να ποιοι είμαστε οι Ρωμαίοι που ιδρύσαμε την Κωνσταντινούπολη, οι συγκλητικοί απο τη Ρώμη, τι νομίζατε;] 
alt
[Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης... φανερώς ελληνίσας...] 
alt
[Αλλά έχει ο θεός θαύματα για τους προδότες... και πιστούς ορθοδοξώτατους βασιλείς όσους θες!] 
alt
[Ο Θεοδόσιος βαφτίστηκε και έπιασε δουλειά!] 
alt
[Τα τάγματα της Ελλάδας...] 
alt
[Γελοιοποιήσεις Ελλήνων αξιωματούχων...] 
alt
alt
[Αναστάσιος, ο άγνωστος "Ιουλιανός", μανία κατά των ορθοδόξων!] 
alt
alt
alt
alt
[Αναλαμβάνει ο "μέγας" Ιουστινιανός και διώκει τους Έλληνες, που εξεγείρονται με αρχηγό έναν ανηψιό του Αναστασίου - όλως τυχαίως! - και καίνε την παλιά Αγιασοφιά.] 
alt
alt
[Ο στόλος αποστάτησε στην Κρήτη και μπούκαρε στην Πόλη!] 
alt
alt
[Λέων ο εικονομάχος, "πράκτορας" των χριστιανομάχων Εβραίων και οπαδός της λογικής επιστήμης!] 
alt
alt
[Αυτός ξεπέρασε τους Έλληνες, που μπροστά του φαντάζουν φιλάνθρωποι!] 
alt
[Υπήρχαν "εθνικοί" επί Νικηφόρου Βοτανειάτη (1078-1081);] 
alt
[Αύσονας: γιος του Οδυσσέα και της Κίρκης, Αύσονες = Έλληνες της Ιταλίας, και ένας ακόμα έμμεσος τρόπος να σκυλοβρίζουν οι Βυζαντινοί την ελληνική φυλή!] 
alt
[Από τους Έλληνες προτιμότεροι οι Φράγκοι και από τους Φράγκους προτιμότεροι οι Τούρκοι!!!] 
alt
[Όπου εξέγερση οι Ελλαδικοί πρώτοι... Πλάκωσαν οι Σταυροφόροι, ποιος φταίει; Το άγαλμα της Αθηνάς στην Πόλη!] 
alt

Είναι το Ρωμαίος εθνικό μας όνομα και το Βυζάντιο ελληνική ιστορία;; 
Για κάντε μας την χάρη!!!!!!!!!!!!!
Αναδημοσίευση από
lykawn 

Πηγή: Βυζάντιο: Νέα Ρώμη και Νέο Ισραήλ

 ΙΠΗΓΗ


ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΙ:Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ!!

Οι θεοί ήταν ξανθοί, οι πολεμιστές φαιόχρωμοι και οι γυναίκες μακιγιαρισμένες. Δείτε πως οι συντηρητές αποκαλύπτουν τα χρώματα πάνω στα ελληνικά αγάλματα και παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα τους... 
agalmata- xroma


Πηγή: Αγγελική Κώττη, Έθνος

Οι Κόρες του Μουσείου της Ακρόπολης φορούσαν στεφάνια με ίχνη λωτού, ήταν ελαφρά μακιγιαρισμένες και τα ενδύματά τους τα κοσμούσαν χρωματιστές μπορντ ούρες. Τα αρχαία αγάλματα κατά την αρχαιότητα κάθε άλλο παρά λευκά ήταν. Και χρώματα είχαν και μεταλλικά στολίδια. Ίχνη όλων αυτών εντοπίζονται κατά τη μελέτη των αρχαίων γλυπτών. Ο «Διαδούμενος» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου έχει ίχνη χρυσού στην πλάτη του, όπως και η Μικρή Ηρακλειώτισσα.
 Η άποψη πως τα αγάλματα ήταν λευκά είναι σύγχρονη. Στην πραγματικότητα, ήταν πολύχρωμα και συχνά επιχρυσωμένα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ρώτησαν τον Πραξιτέλη ποια γλυπτά του θεωρεί τα καλύτερα, εκείνος απάντησε: αυτά που έχει ζωγραφίσει ο Νικίας.
Δυστυχώς, ύστερα από τη μακροχρόνια παραμονή στο έδαφος τα χρώματα έχουν χαθεί ανεπανόρθωτα. Έχουν παραμείνει όμως υπολείμματα που, αν και δεν είναι όλα ορατά με γυμνό οφθαλμό, μπορούν να ανιχνευτούν με τη σύγχρονη τεχνολογία. Χρησιμοποιώντας μη καταστροφικές τεχνικές όπως την πολυφασματική απεικόνιση και τη στοιχειακή ανάλυση με φθορισμό ακτίνων Χ είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε σε μεγάλο βαθμό την αρχική πολύχρωμη εικόνα των αρχαίων αγαλμάτων.
Οι Κόρες του Μουσείου της Ακρόπολης φορούσαν στεφάνια με ίχνη λωτού και ήταν ελαφρά μακιγιαρισμένες

Οι Κόρες του Μουσείου της Ακρόπολης φορούσαν στεφάνια με ίχνη λωτού και ήταν ελαφρά μακιγιαρισμένες

Μια επίδειξη των κατακτήσεων της τεχνολογίας έγινε πριν από λίγες μέρες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. «Πολύχρωμα και επιχρυσωμένα: ο κόσμος των αγαλμάτων αλλιώς», ήταν ο τίτλος της.
Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων το Τμήμα Συντήρησης Φυσικών και Χημικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας παρουσίασε την εφαρμογή των διαγνωστικών τεχνικών στο ελληνιστικό άγαλμα της μικρής Ηρακλειώτισσας από τη Δήλο.
Με μικροσκόπιο πρόβαλαν σημεία του αγάλματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δείχνοντας πού βρισκόταν τι. Συνεργάστηκαν οι: Καλλιόπη Τσακρή, συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης-επιστήμων συντήρησης, Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας. Ιωάννης Παναγάκος, Συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών.
Μαρμάρινο επιτύμβιο γυναικείο άγαλμα, από τη Δήλο Αντίγραφο του 2ου αι. π.Χ. ενός πρωτοτύπου έργου γύρω στο 300 π.Χ. Μαρμάρινο επιτύμβιο γυναικείο άγαλμα. Βρέθηκε στη Δήλο των Κυκλάδων. Η γυναικεία μορφή παριστάνεται στον τύπο της Μικρής Ηρακλειώτισσας. Φορεί μακρύ χιτώνα και ιμάτιο που καλύπτει όλο το σώμα και τα χέρια. Στα μαλλιά και στα ενδύματα διατηρούνται ίχνη χρωμάτων. Ύψος 1,75 μ.

Μαρμάρινο επιτύμβιο γυναικείο άγαλμα από τη Δήλο. Αντίγραφο του 2ου αι. π.Χ. ενός πρωτοτύπου έργου γύρω στο 300 π.Χ.   Η γυναικεία μορφή παριστάνεται στον τύπο της Μικρής Ηρακλειώτισσας. Φορεί μακρύ χιτώνα και ιμάτιο που καλύπτει όλο το σώμα και τα χέρια. Στα μαλλιά και στα ενδύματα διατηρούνται ίχνη χρωμάτων και βάση αυτών έγινε χρωματικήα αναπαράσταση.

Η διευθύντρια του ΕΑΜ, Μαρία Λαγογιάννη, είπε στο «Έθνος» πως και αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στη λογική του «ανοιχτού μουσείου» που θέλει να είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό. Στόχος είναι να απολαύσει το κοινό την επίσκεψή του, πληροφορούμενο με τρόπο διδακτικό μικρά και μεγάλα μυστικά που κρύβουν τα αρχαία έργα.

Δείτε τους ειδικούς να εξηγούν πως ανακαλύπτουν υπολείμματα χρωμάτων στα αγάλματα και δημιουργούν χρωματιστά αντίγραφα.

Το 2012 ξεκίνησε στο Μουσείο Ακρόπολης η έρευνα στη μοναδική συλλογή των αρχαϊκών αγαλμάτων του που σώζουν λίγο ή πολύ τα χρώματά τους.

Οι Κόρες φέρουν γύρω από το κεφάλι τους μια σειρά από μικρές τρύπες, ενώ κάποιες είχαν μεταλλικά στοιχεία, σαν καρφιά

Οι Κόρες φέρουν γύρω από το κεφάλι τους μια σειρά από μικρές τρύπες, ενώ κάποιες είχαν μεταλλικά στοιχεία σαν καρφιά.

Άνοιξε μία ευρύτατη συζήτηση με κοινό και ειδικούς για θέματα τεχνικής των χρωμάτων, την ανίχνευσή τους με νέες τεχνολογίες, την πειραματική χρήση τους σε μαρμάρινες επιφάνειες, την ψηφιακή αποκατάστασή τους, τη σημασία τους αλλά και την αισθητική αντίληψη της αρχαϊκής εποχής για τα χρώματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, αποδεικνύεται ότι το χρώμα αποτέλεσε όχι στοιχείο απλής διακόσμησης, αλλά προστιθέμενη αισθητική ποιότητα του γλυπτού.
Όπως σημειώνεται, «τα χρώματα για τους αρχαίους Έλληνες και την κοινωνία τους αποτελούσαν ένα μέσο χαρακτηρισμού. Οι θεοί είχαν ξανθή κόμη που ακτινοβολούσε τη δύναμή τους, οι πολεμιστές και αθλητές φαιόχρωμη επιδερμίδα ως ένδειξη αρετής και ανδρείας, οι κόρες λευκό δέρμα που δήλωνε τη χάρη και λάμψη της νεότητας. Τα ξεκάθαρα, κορεσμένα χρώματα των αγαλμάτων πάνω στα φωτεινά ενδύματα και τα τρυφερά σώματα, σε συνδυασμό με τα πλούσια κοσμήματα, συχνά από μέταλλο, και τους περίτεχνους βοστρύχους της κόμης δημιουργούσαν μία ιδιαίτερη αισθητική χαρά κάνοντας τα αρχαϊκά αγάλματα να είναι για τους ανθρώπους της εποχής θαύμα ιδέσθαι».
Στο Μουσείο Ακρόπολης, στην αίθουσα με το «δάσος των αγαλμάτων», ο επισκέπτης μπορεί να δει την «Πεπλοφόρο», μια από τις Κόρες, σε αντίγραφο με χρώματα, όπως προκύπτουν από τη μελέτη.

Έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, κόκκινα χείλη, καστανά μάτια, και στο ρούχο της υπάρχουν χρωματιστές διακοσμητικές ταινίες. Πολλά στοιχεία από σκουλαρίκια, άλλες ταινίες και μικρά διακοσμητικά στοιχεία, παρουσιάζονται και δίπλα σε άλλες Κόρες. Επίσης, στην ίδια αίθουσα, στις βιτρίνες του τοίχου, υπάρχουν αγαλμάτια που σώζουν έντονα χρώματα από το παρελθόν, όπως και κάποια αρχιτεκτονικά μέλη.
Εντυπωσιακή είναι η αναπαραγωγή της επιζωγραφισμένης ζωφόρου από τον αρχαϊκό ναό. Πρόκειται για ζωγραφιά του Ζιγιερόν, ο οποίος ήταν παρών όταν τα πήλινα αγάλματα βγήκαν στο φως από τη γη που τα φύλαγε επί αιώνες.
Ο καλλιτέχνης έχει αποδώσει εξαιρετικά τα χρώματα που είχαν, κυρίως κυανό και κίτρινο, τα οποία με το πέρασμα των δεκαετιών είναι πλέον πολύ πιο αχνά.
Σημαντική ανακάλυψη: Οι Κόρες φορούσαν στεφάνια με άνθη λωτού
Τι φορούσαν στο κεφάλι οι Κόρες που αποτελούσαν αφιερώματα στην Ακρόπολη; Θα μπορούσαν να φορούν πέπλους.
Ο πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης, Δημήτρης Παντερμαλής, παρακολουθώντας τα έργα συντήρησης των αρχαϊκών αυτών αγαλμάτων, είδε, μαζί με τους έμπειρους συντηρητές του Μουσείου ότι οι Κόρες φέρουν γύρω από το κεφάλι τους μια σειρά από μικρές τρύπες. Κάποιες μάλιστα είχαν μεταλλικά στοιχεία, σαν καρφιά.
Ο πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης, Δημήτρης Παντερμαλής

Ο πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης, Δημήτρης Παντερμαλής

Μια μεγαλύτερη τρύπα υπάρχει στο κέντρο της κεφαλής κάποιων γλυπτών, που σημαίνει ότι εκεί θα προσαρμοζόταν κάτι υψηλότερο. Η πρώτη σκέψη ήταν μήπως οι Κόρες έφεραν στέμμα όπως αυτό της Αθηνάς που μοιάζει με τις ακτίνες του ήλιου, αφού τα κορίτσια αυτά αποτελούν αναθήματα στο ιερό της θεάς.
Όπως λέει ο κ. Παντερμαλής, αναζήτησε στα ευρήματα από τις ανασκαφές της Ακρόπολης άνθη. Με έκπληξη διαπίστωσε πως στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο φυλάσσονται χάλκινα άνθη λωτού.
Θεωρεί λοιπόν πως οι πανέμορφες Κόρες φορούσαν στεφάνια από επιχρυσωμένα άνθη λωτού.
Τη σημαντική αυτή ανακάλυψη παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό βίντεο ακριβώς στη θέση της Κόρης 650, που τώρα είναι στο «Ερμιτάζ».
Σε μια μεγάλη οθόνη, παρουσιάζονται οι οπές και τα καρφιά που υπάρχουν στο άγαλμα και μετά εμφανίζονται τα άνθη λωτού, με το κεντρικό να είναι μεγαλύτερων διαστάσεων.
Στην τρισδιάσταση αναπαράσταση της Κόρης, απεικονίζονται επίσης τα χρώματα που θα είχαν τα ενδύματά της στην αρχαιότητα, με βάση τα ίχνη τους που διασώζονται στην επιφάνεια του μαρμάρου.
Ο κ. Παντερμαλής προ ημερών παρουσίασε τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής σε διάλεξή του στη Γερμανία δείχνοντας τις λεπτομέρειες επί των οποίων στηρίχθηκε για να διατυπώσει αυτή την πρόταση.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ:Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΣΚΟ!!

16 Αυγούστου 1963. Η αστυνομία βρήκε σε ένα μαντρί του Υμηττού δύο δολοφονημένα άτομα.
Ήταν ο 45χρονος βοσκός Ξενοφών Σιώκος, στον οποίο ανήκε η στάνη και η 42χρονη χήρα Λέλα Κοφινά.

ymhto4

Ο αδερφός του θύματος, που ήταν κοντά στο βουνό,  άκουσε πυροβολισμούς και γυναικεία ουρλιαχτά.
Αμέσως έτρεξε στην αεροπορική βάση που βρισκόταν στη περιοχή και ζήτησε βοήθεια.
Μαζί με τρεις αεροπόρους, πήγαν στο μαντρί και αντίκρισαν το φοβερό θέαμα.
Δύο αιμόφυρτα πτώματα και κάλυκες διασκορπισμένους στο χώρο.
Σύντομα η αστυνομία μετά από έρευνες, θεώρησε ως ύποπτο τον 40χρονο τεχνίτης της ΔΕΗ Πολυζώης Σπυριδάκης,  ο οποίος ήταν επί 15 χρόνια ήταν εκκλησιαστικός επίτροπος στην ενορία του.
Όπως αποδείχθηκε αργότερα ο δολοφόνος είχε χρησιμοποιήσει δύο όπλα για να εκτελέσει τα θύματα, προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές. Το ένα το έκρυψε στη στάνη του Σιώκου, ενώ το άλλο το πήρε μαζί του.

3Το διπλό φονικό

Αρχικά, υπήρξαν δύο εκδοχές για τη σχέση του Σπυριδάκη με την  Λέλα Κοφινά.
Σύμφωνα με τη μία ήταν φίλοι και κουμπάροι, καθώς η Κοφινά είχε βαφτίσει το πέμπτο παιδί του Σπυριδάκη.
Η άλλη εκδοχή και μάλλον κουτσομπολίστικη, τους ήθελε και εραστές.
Από τις καταθέσεις των γειτόνων προέκυψε ότι είχαν οικονομικές διαφορές.
Η Κοφινά του είχε αναθέσει να εισπράξει 30.000 δραχμές από πρώην εργοδότη της.
Ο Σπυριδάκης αφού πήρε τα 30 χιλιάρικα, στη συνέχεια κατάφερε να αποσπάσει από τη χήρα άλλες 26 χιλιάδες δραχμές.
Όταν η δολοφονηθείσα ζήτησε πίσω τα χρήματά της, άρχισαν οι καυγάδες.
Η Κοφινά κατείχε συναλλαγματικές με την υπογραφή του Σπυριδάκη ως αποδεικτικά στοιχεία, εκείνος όμως  βεβαίωνε ότι  της είχε  επιστρέψει το Μάιο του 1963, το ποσό των 36.000 δραχμών.
Τα έγγραφα  αποδείχτηκαν πλαστά στο δικαστήριο, ενώ υπήρχαν και μάρτυρες που υποστήριζαν ότι η Κοφινά είχε αναγκαστεί να υπογράψει, υπό τις απειλές του Σπυριδάκη.
Οικονομικές επίσης ήταν και οι διαφορές του δολοφόνου με τους αδερφούς Σιώκου.
Ο Σπυριδάκης τους χρωστούσε μεγάλα χρηματικά ποσά και οι σχέσεις τους ήταν τεταμένες.
Στο δικαστήριο οι βοσκοί δικαιώθηκαν και ο δράστης υποχρεώθηκε να αποπληρώσει τα χρωστούμενα.
Την ώρα που αποχωρούσε από το δικαστήριο, ακούστηκε να λέει: «που θα μου πάτε, θα σας καθαρίσω».

Η σύλληψη
Κατά την είσοδό του στο δικαστήριο οι συγγενείς του Σιώκου έπεσαν πάνω  στο Σπυριδάκη, τον έφτυσαν, τον χαστούκισαν και ήταν

Πολυζώης Σπυριδάκης

Πολυζώης Σπυριδάκης

τόσο βίαιο, που του έσπασαν και τις χειροπέδες. Με την παρέμβαση της αστυνομίας, γλύτωσε και ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία.
Όπως αναφέρθηκε στη δίκη, ο Σπυριδάκης ζήτησε από τη Λέλα Κοφινά να συναντηθούν στον Υμηττό για να λύσουν τις οικονομικές τους διαφορές. Εκεί της έδωσε μια συναλλαγματική 16.000 δραχμών, τις οποίες θα εισέπραττε από τον Ξενοφώντα Σιώκο.
Όταν έφθασαν στη στάνη του σκότωσε και τους δύο. Εκείνο που αγνοούσε ήταν ότι η χήρα, λίγες ημέρες πριν το θάνατό της, είχε εκμυστηρευτεί σε γείτονες και συναδέλφους τις συνομιλίες που είχε με το δράστη καθώς και τις απειλές που δεχόταν.
Οι μαρτυρίες αυτές ήταν αρκετές, ώστε να παρακινηθεί η αστυνομία και να ξεκινήσει τις έρευνες  στο σπίτι του Σπυριδάκη.
Εκεί βρέθηκε ένα κυνηγετικό όπλο, του οποίου οι κάλυκες ταίριαζαν με αυτούς που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος.
Οι αστυνομικοί βρήκαν και ένα πουκάμισο ματωμένο.

Η δίκη

Στις 24 Νοεμβρίου του 1964, άρχισε η δίκη του Σπυριδάκη.
Από τη πρώτη στιγμή, ο δράστης προσπάθησε να κερδίσει τη συμπάθεια του ακροατηρίου.
Την ώρα που κατέθετε η σύζυγός του, πετάχτηκε από το εδώλιο και ζήτησε να της δώσει ένα φιλί. Η στάση του θεωρήθηκε υποκριτική καθώς όταν η δίκη διακόπηκε δεν της έδωσε καμιά σημασία και την προσπέρασε.
Κατά την ακροαματική διαδικασία ο κατηγορούμενος έκλαιγε συνεχώς, χτυπιόταν και λιποθυμούσε  με κάθε ευκαιρία.
Δεν έδινε όμως ξεκάθαρες και σαφείς εξηγήσεις, στα ερωτήματα του εισαγγελέα.
Αντιθέτως έδωσε 13 διαφορετικές εκδοχές για το φονικό.
Μάρτυρες δήλωσαν στο δικαστήριο, ότι στο παρελθόν ο δολοφόνος είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά τη Λέλα Κοφινά.

2

Υποστήριξαν  ακόμη, ότι είχε φτάσει στο σημείο να τη χτυπήσει με μαστίγιο, όταν δεν ενέδωσε στις ανήθικες προτάσεις του.

Η σχέση με τη Θεία του

Έκπληξη προκάλεσε στο δικαστήριο η κατάθεση του 17χρονου  ξάδερφού του που αποκάλυψε ότι είχε σκοτώσει και μια θεία του.
Το φονικό έγινε στην Κρήτη. Ο Σπυριδάκης την παρενόχλησε και εκείνη τον απέρριψε. Τότε αυτός απείλησε να τη σκοτώσει.

Πολυζώης Σπυριδάκης

Πολυζώης Σπυριδάκης

Ο ανιψιός κατέθεσε ότι της είπε: «φεύγω τώρα για το αντάρτικο, αλλά θα γυρίσω να σε σκοτώσω».
Μετά από λίγους μήνες επέστρεψε. Την κατηγόρησε ότι ήταν συνεργάτης των Γερμανών και με τη βοήθεια δύο ατόμων, την έβγαλε με το ζόρι από το σπίτι της και την πυροβόλησε. Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε ο γιος της, τη βίασε μισοπεθαμένη.
Ο ξάδερφος αποκάλυψε, ότι μεταπολεμικά ο Σπυριδάκης έμεινε στη φυλακή μόλις 7 μήνες και βγήκε με αμνηστία. «Ήθελα να σε βρω, και να σε σκοτώσω, αλλά κρυβόσουν. Μου ξέφευγες» φώναζε ο 17χρονος στο δικαστήριο.
Ο Σπυριδάκης όμως, έκανε διαρκώς το θύμα. Συγχωρούσε μεγαλοφώνως τους μάρτυρες, που τους κατηγορούσε ότι έλεγαν ψέματα για το πρόσωπό του.
«Χριστούλη μου, ήσουν δίκαιος και σε σταυρώσανε, όπως ακριβώς θα σταυρώσουν και μένα», ούρλιαζε στην αίθουσα.
Στο τέλος, ομολόγησε τις ανθρωποκτονίες:
«Πυροβόλησα από απόσταση 80 μέτρων. Ο θεός όμως οδήγησε τα σκάγια μου μέχρι τη Λέλα. Ο θεός οδηγεί».
Οι αδιάψευστες αποδείξεις που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο, έκαναν τους δικηγόρους του Σπυριδάκη να επικαλεστούν ...την τρέλα που είχε κυριεύσει τον πελάτη τους. Οι ιατροδικαστές όμως Καψάσκης και Βερναρδής ουδέποτε δέχτηκαν την ύπαρξη ψυχασθένειας. Κατέθεσαν και οι δύο, ότι επρόκειτο για καθαρή εκτέλεση και ο κατηγορούμενος είχε λογικό ειρμό σκέψης.

Η εκτέλεση

Η ετυμηγορία ήταν δις εις θάνατον, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Την ώρα που ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωνε το «εις θάνατον», ήταν φανερά συγκινημένος και θύμωσε με όσους χειροκρότησαν.
Ο πατέρας της Κοφινά φώναζε: «θάνατος στο δολοφόνο του παιδιού μου».
Ο δράστης, όπως έγραψαν οι ρεπόρτερ της εποχής, φαινόταν  ψυχρός και αμετανόητος.
Όταν η αίθουσα άδειασε όμως, ξέσπασε σε λυγμούς και απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους:
«Αυτό που έγινε είναι έξω φρενών. Η πατρίδα να σκοτώνει τα παλληκάρια της».
Αν και απείλησε να ξεκινήσει απεργία πείνας, για να πεθάνει μόνος του, τελικά προσπάθησε με κάθε τρόπο να σωθεί.
Κατέφυγε στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο Χαρίτων. Το μόνο που κατάφερε ήταν να παρατείνει για μικρό χρονικό διάστημα τη διάρκεια της ζωής του.
Η εκτέλεσή του πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 1968, 4 χρόνια μετά τη λήξη της δίκης.


Η ΜΕΓΑΛΗ ΞΕΦΤΙΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ!!!ΒΙΝΤΕΟ

alt

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:ΟΙ ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΜΡΟΥΤ ΝΤΑΓΚ

altΟι φρουροί του τύμβου. Επί αιώνες παραμένουν άγρυπνοι φύλακες των ιδεωδών του ελληνικού πολιτισμού στις ξεχασμένες κορυφές της Ανατολίας.
Ένα οδοιπορικό στην κορυφή του Νεμρούτ Νταγκ, του απροσπέλαστου Ολύμπου της Ανατολίας.Οι φρουροί του τύμβου. Επί αιώνες παραμένουν άγρυπνοι φύλακες των ιδεωδών του ελληνικού πολιτισμού στις ξεχασμένες κορυφές της Ανατολίας.
ΜΕΣΑ στην άγρια χιονοθύελλα, τα μουλάρια παραπατούν· οι πέτρες του κακοτράχαλου μονοπατιού κατρακυλούν κάτω από τα πέλματά τους. O άνεμος παγώνει τα πρόσωπά μας. Έπειτα, ως διά μαγείας, ξυπνάμε από αυτό το κακό όνειρο: πάνω από τα σύννεφα, σε υψόμετρο που ξεπερνά τα δυο χιλιάδες μέτρα, ο ουρανός είναι καταγάλανος, μ' αυτό το μοναδικό γαλάζιο της Ανατολής. Και εκεί, ένα θέαμα που σου κόβει την ανάσα: στο χιονισμένο και μοναχικό Όλυμπό τους, στην κουρδική παραμεθόριο της Τουρκίας, θεοί μας θωρούν και μας υποδέχονται. O Δίας, ο Ωρομάσδης των Περσών, ο Απόλλωνας-Μίθρας, ο Ηρακλής-Αρτάγνης, η Τύχη, η καλή θεά της ευτυχίας ... Τα διαδήματα είναι περσικά, η τεχνοτροπία ελληνική: εδώ διαιωνίζεται η θρυλική συνάντηση Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ζαρατούστρα.
Βρισκόμαστε στην κορυφή του Νεμρούτ Νταγκ, πολύ πάνω από τις κοιλάδες όπου συρρέουν οι παραπόταμοι του Ευφράτη και μακριά από τους θορύβους του πολέμου ανάμεσα στους Τούρκους και τους Κούρδους αυτονομιστές. H περιοχή είναι υπό στρατιωτική διοίκηση, αλλά έχουν πιθανώς παρέλθει μήνες που το μέρος αυτό δεν έχουν επισκεφθεί ούτε στρατιώτες ούτε αντάρτες. Στο δρόμο, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, συναντήσαμε βέβαια μερικούς Κούρδους οπλισμένους, αλλά ο οδηγός μας -Κούρδος και ο ίδιος- μας διαβεβαίωσε πως είχαν βγει να κυνηγήσουν αγριοπερίστερα ...
alt

Για έναν Έλληνα η συγκίνηση είναι ακόμη πιο έντονη. O νους μου πάει στους προγόνους μου: τον Μέγα Αλέξανδρο, που διέδωσε έως εδώ τον πολιτισμό, και τον Ξενοφώντα που με τους δέκα χιλιάδες στρατιώτες του αντιμετώπισε προβλήματα με τις τοπικές φυλές, τους άγριους Καρδούxους, τους οποίους μας περιγράφει στην Ανάβαση και που, σήμερα, μας είναι γνωστοί ως Κούρδοι. Καθ' ότι στους Έλληνες οφείλεται έμμεσα η ανέγερση αυτού του παράξενου μνημείου, αυτού του κολοσσιαίου τεμένους, στην κορυφή ενός απροσπέλαστου βουνού, περιβεβλημένου από τρία υψίπεδα.
Ανατολικά, στο πιο μεγάλο από αυτά, βρίσκονται πέντε κολοσσιαία καθιστά αγάλματα, περιστοιχισμένα από τον αετό και το λιοντάρι. Τα κεφάλια τους, που έχουν κυλήσει στην πλαγιά, είναι εκείνα που μας θωρούν σήμερα.
alt
Στο υψίπεδο του Νεμρούτ Νταγκ, οι γιγαντιαίες κεφαλές των θεϊκών αγαλμάτων περιφρουρούν τη μοναξιά του ταφικού μνημείου του Αντίοχου. Χρειάστηκαν εξακόσιες χιλιάδες τόνοι πέτρας για να κατασκευαστεί αυτός ο τεχνητός λόφος, που ορθώνεται πάνω από πενήντα μέτρα πίσω από το υψίπεδο, όπου αγρυπνούν οι θεότητες. Πηγή: Supplied
Φυσικά, το πρώτο ερώτημα που μας έρχεται στο μυαλό είναι: «Ποιος;» H απάντηση βρίσκεται σκαλισμένη πάνω στην πέτρα, στην πλάτη ενός από τα αγάλματα:
«Συνέλαβα τότε την ιδέα να ανεγείρω κοντά στους επουράνιους θρόνους και πάνω σε θεμέλια απρόσιτα στις προσβολές του χρόνου, αυτό το ιεροθύσιο, όπου το σώμα μου, αφού θα έχει γεράσει στον ευλογημένο αυτόν κόσμο, θα κοιμηθεί τον αιώνιο ύπνο, αποχωρισμένο από την ευσεβή ψυχή που θα έχει πετάξει προς τις επουράνιες περιοχές του Δία Ωρομάσδη ...»
Αντίοχος A΄ Θεός
Συγγραφέας του επιγράμματος ο Αντίοχος A΄ Θεός ηγεμόνας της Κομμαγηνής, που βασίλευσε στην περιοχή αυτή της νοτιανατολικής Ανατολίας μεταξύ 98 και 31 π.X. Οι Ρωμαίοι ιστορικοί διασαφηνίζουν ότι το 64 π.X. είχε διαπραγματεύσεις με τον Πομπήιο, που τον αναγνώρισε ως βασιλιά της Κομμαγηνής. Οι ρίζες του λαμπρές. O Αντίοχος κατάγεται από τον Μέγα Αλέξανδρο, από τη μεριά της μητέρας του, και από τον Δαρείο, το βασιλέα των βασιλέων, από τη μεριά του πατέρα του.
Τα πάντα εδώ μαρτυρούν αυτόν το συγκρητισμό. H τεχνοτροπία πρώτα απ' όλα: οι ελληνιστικές αυτές κεφαλές διαφέρουν αισθητά από τα άκαμπτα καθιστά αγάλματα, τα οποία στέκονται κορδωμένα με τους βραχίονες κολλημένους στα πλευρά και τους πήχεις ακουμπισμένους πάνω στα πόδια. Ανατολίτικος γιγαντισμός, που μετριάζεται όμως από την ελληνοπρεπή αρμονία. O Δίας Ωρομάσδης παραπέμπει φυσικά στον Αχούρα Mάζντα, την κορυφαία θεότητα του ζωροαστρικού Mαζνταϊσμού, επίσημης θρησκείας της περσικής αυτοκρατορίας.

Το λιοντάρι στο κέντρο, με τους αστερισμούς, θεωρείται ότι υπάρχει από την ημερομηνία γέννησης του Αντίοχου, 17 Ιουλίου 98 π.X. Πηγή: Supplied
Στο δυτικό υψίπεδο ξεχωρίζει ένα αινιγματικό ανάγλυφο: στο πλευρό ενός πορευόμενου λιονταριού απαριθμεί κανείς είκοσι δύο άστρα· τρία εξάκτινα και δεκαεννιά οκτάκτινα. Μια ελληνική επιγραφή μάς επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τους πλανήτες Δία, Άρη και Ερμή. Πρόκειται στην ουσία για έναν λεπτομερή χάρτη του ουρανού και για μια όχι λιγότερο σαφή ημερομηνία: 7 Ιουλίου του 62 ή 61 π.X., ημέρα κατά την οποία άρχισε κατά πάσα πιθανότητα η κατασκευή του ναού-μαυσωλείου. Άλλωστε, η φήμη των Mαζνταϊστών ως αστρονόμων/αστρολόγων ήταν, δικαίως, αναγνωρισμένη σε όλο τον αρχαίο κόσμο.
Από εδώ, από αυτά τα ορεινά βασίλεια της παραμεθορίου της Ανατολίας, είναι που, μερικά χρόνια μετά το θάνατο του Αντίοχου, κάποιοι άλλοι βασιλιάδες ξεκίνησαν, ακολουθώντας ένα άστρο, για ένα ταξίδι που θα τους οδηγούσε, σύμφωνα με το θρύλο, μέχρι τη Βηθλεέμ. Εδώ, στο Νεμρούτ Νταγκ, όταν πέφτει η νύχτα και τ' άστρα φωτίζονται στον ουρανό, είναι πάντοτε επιφάνια, η νύχτα των θεών, η νύχτα των βασιλιάδων ...
alt

Αρχαιολογία με χρήση ... δυναμίτιδας
O τόπος όπου στεκόμαστε είναι ένα μνημείο ηλικίας άνω των δυο χιλιάδων ετών. Ωστόσο, δεν το γνωρίζουμε παρά μόνο εδώ και έναν αιώνα. Μόλις το 1881, ένας Γερμανός μηχανικός αποκάλυψε στον κόσμο την ύπαρξή του. Έκτοτε, εξερευνήθηκε, μελετήθηκε σχολαστικά, τα κεφάλια των αγαλμάτων στήθηκαν και πάλι όρθια. Αλλά και ρημάχτηκε τρομερά. Και μάλιστα, από τους ίδιους τους αρχαιολόγους!
Στη δεκαετία του '50, η Tερίσα Γκέιλ της Αμερικανικής Σχολής Ανατολικών Ερευνών ανέλαβε να διερευνήσει την ενδεχόμενη ύπαρξη ενός ταφικού θαλάμου, χρησιμοποιώντας "σύγχρονες" μεθόδους: δυναμίτιδα!
«Κάτι που αποδεικνύει ότι οι βάρβαροι δεν προέρχονται πάντοτε από την Ανατολή», αποφαίνεται ο Κούρδος οδηγός μας.

Κάτω από την πυραμιδωτή κορυφή του Νεμρούτ Νταγκ, τα αγάλματα είχαν ύψος 10 μέτρα: Απόλλων, Μίθρας, Ήλιος, Ερμής, Τύχη, Ζευς πατέρας θεών και ανθρώπων, Ωρομάσδης, βασιλιάς Αντίοχος, Ηρακλής και Άρης. Ωρομάσδης είναι το εξελληνισμένο όνομα της αρχαίας περσικής θεότητας του ζωροαστρισμού Αχούρα Μάζντα. Πηγή: Supplied
Το ύψους εβδομήντα πέντε μέτρων μαυσωλείο περιορίστηκε κατά είκοσι πέντε μέτρα, αλλά αντιστάθηκε στην περιέργεια της Αμερικανίδας αρχαιολόγου: οι εξακόσιες χιλιάδες τόνοι πέτρας, που στοιβάχτηκαν εδώ προκειμένου να διασφαλίσουν την ανάπαυση του Αντίοχου, κράτησαν το μυστικό τους.
alt

Για πόσο καιρό; O καθηγητής Σενσέρ Σαχίν, του Πανεπιστημίου της Αττάλειας, μας αποκάλυψε τα αποτελέσματα των γεωφυσικών ανιχνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξερευνητικής εκστρατείας:
φανέρωσαν την ύπαρξη κοιλοτήτων που θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι οι ταφικοί θάλαμοι του Αντίοχου A΄ Θεού, βασιλιά της Κομμαγηνής, σκαλισμένοι στο βουνό και καλυμμένοι από τα τριακόσιες χιλιάδες κυβικά μέτρα του τύμβου.
Είναι ο αχός των όπλων και των άλλων εκρήξεων που, έκτοτε, εγγυάται την ανάπαυση του βασιλιά. H εξέγερση των Κούρδων κατά της Άγκυρας "πάγωσε" όλες τις έρευνες. O Πόλεμος του Κόλπου δεν αποκατέστησε τα πράγματα ούτε η εισβολή στο Ιράκ. H βάση απ' όπου απογειώνονταν τα αμερικανικά βομβαρδιστικά για να σφυροκοπήσουν τη Βαγδάτη δεν βρίσκεται πολύ μακριά από εδώ. Σήμερα η κατάσταση είναι επίσης ασταθής λόγω των συγκρούσεων στο εσωτερικό της Συρίας και της έντασης που υπάρχει με την Τουρκία στα σύνορα.

alt Στα αγάλματα του Νεμρούτ Νταγκ η τεχνοτροπία είναι ελληνική, οι τιάρες όμως ίδιες με εκείνες των Περσών μάγων. Αριστερά, γιγαντιαία κεφαλή του βασιλιά Αντίοχου. Δεξιά, η Τύχη, η θεά της ευτυχίας, με διάδημα από οπώρες. Πηγή: Supplied
Όμως οι θεοί συνεχίζουν να περιφρουρούν την ανάπαυση του βασιλιά, με πρώτη και καλύτερη τη θεά Τύχη, προστάτιδα Μοίρα του βασιλείου της Κομμαγηνής, που φέρει διάδημα από οπώρες, καθ' ότι είχε προστατεύσει την ιδιαιτέρως μακρόχρονη βασιλεία του Αντίοχου.
Ανάμεσα σε Ρωμαίους και Πάρθους, ο Αντίοχος δυσκολεύτηκε πολύ να διαφυλάξει την ανεξαρτησία του και τη ζωή του. Έπειτα μάλιστα από μια ατυχή συμμαχία, συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Ρωμαίους και χρειάστηκε να καταβάλει σημαντικά λύτρα για να ανακτήσει την ελευθερία του. H δυναστεία του διήρκεσε άλλον έναν αιώνα, πολύ παραπάνω απ' ότι χρειαζόταν για να τελειώσει το μνημείο του.

Δύο κόσμοι, δύο πολιτισμοί. Ο ροπαλοφόρος Ηρακλής δίνει το χέρι του στον Μίθρα με στολή Ανατολίτη ευγενή. Πηγή: Supplied
Όμως, για πόσο ακόμη θα κρατήσει αυτή η γαλήνη, αυτή η σιωπή; O βασιλιάς των ζώων, το λιοντάρι, και ο κυρίαρχος των αιθέρων, ο αετός, το ίδιο μεγάλοι με τα αγάλματα των θεών και του βασιλιά, φυλάνε πάντοτε σκοπιά πάνω στο χιονισμένο ιεροθύσιο. Όμως κανείς, από τις ιερές ημέρες της γέννησης και της στέψης του Αντίοχου, δεν σκαρφαλώνει πλέον τα επίπεδα του μεγάλου πυραμοειδούς βωμού, για να τιμήσει τους θεούς με θυσίες και σπονδές.
Κάτω απ' τον χειμωνιάτικο ήλιο, δεν ακούγονται παρά μόνο ο θόρυβος από τα βήματά μας που τρίζουν μες στο χιόνι, ο άνεμος που τραγουδάει απαλά ανάμεσα στις πέτρες που έχουν κατρακυλήσει, και η ασθματική ανάσα ενός μουλαριού. Και σ' αυτή την παράξενη μοναξιά, η παρουσία τους είναι προφανής, σχεδόν βαριά: ο Αντίοχος και οι θεοί του είναι πάντοτε εδώ για να διαφυλάσσουν την μεγάλη ελληνική κληρονομιά.


ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ!!

alt

 Ο αρχιεπίσκοποςτης Ρωμιοσυνης Ιερώνυμος εξαπέλυσε βολές κατά όσων μιλούν για την περιουσία της εκκλησίας και της ζητούν να την χαρίσει στο Δια το Η περιουσία είναι δική μας, δεν ανήκει στο Κράτος, δεν πωλείται, δεν υποθηκεύεται. Η ίδια η Εκκλησία θα την διαχειριστεί...» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας σε κληρικούς των Μητροπόλεων της Θεσσαλίας από τον Βόλο κατά την έναρξη των εργασιών της 1ης Πανθεσσαλικής Ιερατικής Σύναξης Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Μητρόπολης Δημητριάδος, ο Αρχιεπίσκοπος «μίλησε για όσα προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στο μέλλον, όπως η απώλεια του Δημοσίου χαρακτήρα της Εκκλησίας μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως η διακοπή της μισθοδοσίας του Κλήρου, ενώ αναφέρθηκε στο σύνολο της περιουσίας που διέθεσε η Εκκλησία στο Κράτος από την παλιγγενεσία και μετά.Όπως σημειώνεται ο κ. Ιερώνυμος δήλωσε: «υπάρχουν πολλοί σ' αυτόν τον τόπο που κινούνται επιπόλαια», επεσήμανε ο κ. Ιερώνυμος και πρόσθεσε: «αλλά εμείς θα τολμήσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ ΞΕΧΑΣΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΟ ΠΩΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ!!ΜΕ ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΙΡΜΑΝΙΑ!!ΤΟ. ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ!!