APOLLONIOS GIA TO BLOG ..jpg
apollonios on livestream.com. Broadcast Live Free
ζε23.jpg

Bookmark and ShareΕίμαι Έλλην, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Χριστιανός! Απολλώνιος
Είμαι χριστιανός, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Έλλην!» Γεννάδιος Σχολάριος

Google Translate


ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ: ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ


ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑ:ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΟΙ ΨΑΛΜΟΙ

Η ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ!!ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!!ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ!!
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ!!


1. Σήμερα, αδελφοί χριστιανοί, θα σας ερμηνεύσω τον 4ο ψαλμό.

Παρακαλώ, προσέξτε την ερμηνεία του, γιατί έχει να μας δώσει ένα σπουδαίο νόημα.

Ο ποιητής του ψαλμού αυτού, που είναι ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος, είχε κάποια διαφωνία και διένεξη με μερικούς, τους οποίους ονομάζει «υιούς ανθρώπων» (στιχ. 3).

Η διαφωνία του με αυτούς, σε κάποιο σοβαρό θέμα, για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω, έκανε αυτούς τους ανθρώπους να γίνονται σκληροί στον ποιητή μας, «βαρυκάρδιοι», όπως τους λέγει ο ψαλμός μας (στιχ. 3). Μιλούσαν δηλαδή με σκληρότητα προς τον ποιητή και έλεγαν εις βάρος του «μάταια», δηλαδή, ασύστατα πράγματα (στιχ. 3). Έλεγαν ψευδείς κατηγορίες εναντίον του. Γι½ αυτό και ο ποιητής μας τους λέγει: «Υιοί ανθρώπων, έως πότε βαρυκάρδιοι; Ινατί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος;» (στιχ. 3).


Οι συκοφαντίες αυτές των κακών ανθρώπων εναντίον του ποιητού μας τον έθλιβαν πολύ. Αλλά, σαν πνευματικός άνθρωπος αυτός, κατέφευγε στον Θεό, για να λάβει ενίσχυση και προστασία. Μάλιστα ο ψαλμωδός θυμάται ότι και σε προηγούμενα χρόνια δοκίμαζε θλίψεις, αλλά κατέφευγε στον Θεό και έβρισκε πάντοτε ανακούφιση. Γι½ αυτό και λέγει εδώ στον ψαλμό μας: «Εν τω επικαλείσθέ με», οσάκις, δηλαδή, έκανα την προσευχή μου, «εισήκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης» (στιχ. 2).

Έτσι ο ποιητής μας έχει και τώρα την πεποίθηση ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει και θα του πάρει την θλίψη που δοκιμάζει. «Οικτείρησόν με», λέγει στον Θεό, «και εισάκουσον της προσευχής μου» (στιχ. 2). Καί καλεί τους συκοφάντες του να μάθουν ότι ο Θεός πάντοτε τον σώζει και πάντοτε τον προστατεύει. Πάντοτε ακούει τις προσευχές του. «Γνώτε - τους λέγει - ότι εθαυμάστωσε Κύριος τον όσιον αυτού. Κύριος εισακούσεταί μου εν τω κεκραγέναι με προς αυτόν» (στιχ. 4).

2. Ο ποιητής μας επιτρέπει στους κατηγόρους του να οργίζονται εναντίον του.Αλλά, ας συγκρατούνται και ας μη προχωρούν σε έργα οργής. «Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε» τους λέγει (στιχ. 4). Πάλι ο ποιητής μας επιτρέπει στους αντιπάλους του να θυμώνουν μέσα τους και μέσα στους κοιτώνες τους εναντίον του (στιχ. 5), αλλά να σιωπούν και να μη λέγουν στους άλλους τα όσα σκέπτονται. Αυτό σημαίνει το «λέγετε εν ταίς καρδίαις υμών και επί ταίς κοίταις υμών κατανύγητε» (στιχ. 5).

 Αλλά δεν είπαμε ακόμη το θέμα, το οποίο δημιούργησε την στροφή πολλών ανθρώπων εναντίον του ποιητού μας, τον οποίον ειρωνεύονταν και συκοφαντούσαν. Το θέμα είναι μια οικονομική κρίση που συνέβηκε εκείνο τον καιρό στο Ισραήλ και ο ποιητής μας έδινε άλλη λύση, διαφορετική από αυτήν που έδιναν οι πολλοί. Γι½ αυτό και αυτοί στρέφονταν εναντίον του. Οι άνθρωποι από την συμβάσα κρίση στερούνταν τα υλικά αγαθά τους και πολλοί, όπως λέγει ο ψαλμός μας, έλεγαν: «Τις δείξει υμίν τα αγαθά;» (στιχ. 7). Ο ψαλμωδός μας, σαν πνευματικός άνθρωπος, ως αιτία της οικονομικής κρίσης έβλεπε το ότι οι άνθρωποι είχαν αποστατήσει από τον Θεό και ότι παραμελούσαν τις θυσίες τους σ½ Αυτόν.

Γι½ αυτό και ως λύση του προβλήματος, έλεγε την επιστροφή στον Θεό, την ελπίδα σ½ Αυτόν και την προσφορά σωστής θυσίας στον Θεό. «Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης - έλεγε - και ελπίσατε επί Κύριον» (στιχ. 6). Αυτή η ελπίδα στον Θεό πιστεύει ο ποιητής μας ότι θα τονώσει τον εσωτερικά πεσμένο από την κρίση άνθρωπο, θα διώξει την μεμψιμοιρία και θα φέρει την χαρά. Θέλει δηλαδή ο ποιητής μας κατά πρώτον να ανορθώσει με το ακούμπημα στον Θεό τον πεσμένο εσωτερικά άνθρωπο και έπειτα θα βρεθούν τρόποι για την εξοικονόμηση των υλικών αγαθών.

3. Ακόμη ο ποιητής του ψαλμού λέγει και ένα άλλο, πολύ σπουδαίο, ως λύση και αυτό για το θέμα της οικονομικής κρίσης. Αυτό το άλλο που λέγει είναι ότι τα υλικά αγαθά, όσα πολλά και να είναι αυτά, δεν δίνουν την πραγματική ευτυχία στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος νοιώθει χαρούμενος και ευτυχισμένος όταν έχει καλή κοινωνία και σχέση με τον Θεό και όχι όταν έχει αφθονία υλικών αγαθών. Το «φως του προσώπου του Κυρίου» αυτό γλυκαίνει την δόλια καρδιά του ανθρώπου. Έτσι λέγει ο ποιητής μας: «Εσημειώθη εφ½ ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκας ευφροσύνην εις την καρδίαν μου» (στιχ. 7).

Είναι αυτό που λέγει άλλος ψαλμωδός «κρείσσον το έλεός σου υπέρ ζωάς» (62,4)! Το «έλεος» του Θεού, το να γεύεται δηλαδή κανείς την αγάπη του Θεού, αυτό είναι ανώτερο από κάθε άλλο αγαθό, ανώτερο από κάθε ζωή. Έτσι και ο ποιητής του ψαλμού μας λέγει ότι και να λυθεί ακόμη το οικονομικό πρόβλημα αποκτώντας όλοι όλα τα επίγεια αγαθά, δεν θα φέρει αυτό ευτυχία στους ανθρώπους. 

Η ευτυχία του ανθρώπου, που είναι εικόνα του Θεού, έρχεται με την σωστή και στενή κοινωνία του με τον Θεό.

Αυτήν την θέση του ποιητού μας, ως λύση στο οικονομικό θέμα, οι πολλοί, οι «βαρυκάρδιοι» «υιοί των ανθρώπων», την ειρωνεύονταν. Καί επετίθεντο λοιπόν εναντίον του ποιητού μας λαλούντες ματαιότητα και ψεύδη κατ½ αυτού, για τα οποία μίλησε παραπάνω αυτός (στιχ. 3). Αυτοί όμως, υλικοί όντες, ήθελαν μόνο να είναι χορτασμένοι από τα υλικά αγαθά, από σιτάρι, από κρασί και από λάδι: «Από καρπού, σίτου, οίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν» (στιχ. Cool! Με την ελπίδα στον Θεό ο υπέροχος ποιητής μας πηγαίνει τώρα να κοιμηθεί ήσυχος και ατάραχος από τις διαβολές των αντιπάλων του. «Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω», λέγει (στιχ. 9). Καί τέλος τονίζει ότι μόνο ο Θεός μπορεί να τον κάνει να «κατοικεί», δηλαδή να διάγει, με «ελπίδα», με ασφάλεια, όπως λέγει το Εβραικό κείμενο. «Συ, Κύριε, κατά μόνας επ½ ελπίδι κατώκισάς με» (στιχ. 9)!

Με πολλές ευχές,
Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ!!


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ!!ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ !!ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΚΥΛΟ!!

alt

Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη πως τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας -που τέθηκαν σε προσκύνημα στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»- δεν ανήκουν στην Αγία Βαρβάρα.

Στην αποκάλυψη πως τα λείψανα δεν είναι της Αγίας Βαρβάρας προέβη ένας γιατρός του νοσοκομείου, ο οποίος έκανε σειρά αναλύσεων και εξετάσεων στα κόκαλα και το DNA του σκελετού.

Σύμφωνα με τον γιατρό, τα οστά ανήκουν σε έναν σκύλο, ο οποίος ήταν μάλλον ο σκύλος της Αγίας Βαρβάρας και πιθανότατα ονομαζόταν Αζόρ, αφού ανάμεσα στα κόκαλα βρέθηκε ένα λουρί με την ταυτότητά του και ένα φίμωτρο.

Η αποκάλυψη πως τα οστά δεν ανήκουν στην Αγία Βαρβάρα έχει σοκάρει τους πιστούς που συνωστίζονταν τόσες ημέρες για να προσκυνήσουν τα λείψανα ενός σκύλου.

Μάλιστα, κάποιοι πιστοί έχουν αρχίσει να γαβγίζουν, ενώ γέμισαν τσιμπούρια.

Η Ιερά Σύνοδος αναφέρει πως ο σκύλος της Αγίας Βαρβάρας είναι κι αυτός άγιος, ενώ προέβη σε έντονο διάβημα στην Καθολική Εκκλησία που μας έστειλε ψεύτικα κόκαλα.

Τώρα, τα κόκαλα του Αζόρ θα μεταφερθούν για προσκύνημα στην κλινική μικρών ζώων «Η Κιβωτός του Νώε», ώστε να γιατρέψουν τα σκυλάκια από τη μόρβα, τη λύσσα και το καλααζάρ.

 

Υ.Γ Το κείμενο είναι σατιρικό και δημοσιεύτηκε στο pitsirikos.net


ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ!!!ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ!

βαρβαρα1.jpg
Όχι δεν μας χάρισαν τα δάνεια οι Ευρωπαίοι δεν βρέθηκαν λεφτά να ξεχρεώσουμε τους τοκογλύφους δεν ανακοίνωσε η κυβέρνηση φιλολαϊκά μέτρα δεν πάρθηκαν αποφάσεις για καλύτερη υγεία και παιδεία , βαθύτατα συγκινημένος σας ανακοινώνω την παραμονή των λειψάνων της Βαρβάρας!!ΜΠΕΕΕΕΕ!!!
Κατόπιν προσωπικής παρεμβάσεως του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου,
 ο Επίσκοπος Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος, Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, διετύπωσε το αίτημα του Μακαριωτάτου προς το Βατικανό και τον Ρωμαιοκαθολικό Πατριάρχη Βενετίας για την περαιτέρω παραμονή του Ιερού Σκηνώματος της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας στον Ι. προσκυνηματικό Ναό της Αγίας Βαρβάρας του ομωνύμου Δήμου Αττικής μέχρι και την Δευτέρα 1η Ιουνίου (εορτή του Αγ. Πνεύματος) το οποιο εγινε δεκτο!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΡΕ ΓΑΜΩΤΟ!!

Το αίτημα έγινε αποδεκτό με ιερή συγκίνηση.
alt
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΣΚΛΗΡΗ ΜΕΡΚΕΛ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ!!
alt
ΜΙΛΑΜΕ ΔΕΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕ!!

alt
ΚΑΛΑ ΑΥΤΟΣ ΞΕΦΥΓΕ ΤΕΛΕΙΩΣ!!
alt
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ!!!

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ!!         
Hardline: Sentences of at least six months in labour camps are apparently being given to those who didn't go to organised mourning events


Η ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ 2.261ΤΗΝ ΜΕΡΑ

Ο Καμμένος στο ξενοδοχείο Four Seasons της Ουάσιγκτον - 778 ευρώ το φτηνότερο δωμάτιο
Υπάρχουν πολλά εξαιρετικά ξενοδοχεία -όπως είναι φυσικό- στην Ουάσιγκτον, στην καρδιά της αμερικανικής εξουσίας, όπου βρέθηκε για συναντήσεις ο Πάνος Καμμένος.

Ο υπουργός Αμυνας όμως και πρόεδρος των ΑΝΕΛ επέλεξε το πιο διάσημο, πολυτελές, ένα ξενοδοχείο-μύθο, σύμφωνα με τον Γιώργο Παπαχρήστο των «Νέων»: Το Four Seasons. Mάλιστα, ο δημοσιογράφος έκανε και ρεπορτάζ για την τιμολογιακή πολιτική του θρυλικού ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με το σημερινό του άρθρο, το πιο απλό δωμάτιο κοστίζει 778 ευρώ ανά διανυκτέρευση, χωρίς πρωινό. Ακολουθεί το premier δωμάτιο με 912 ευρώ τη βραδιά. Τα πράγματα γίνονται πιο άνετα στην junior suite που κοστίζει 1.128 ευρώ τη βραδιά, ενώ η σουίτα Georgetown κοστίζει 1.700 ευρώ. Ο Γιώργος Παπαχρήστος -που δεν γνωρίζει σε ποιον τύπο δωματίου έμεινε ο υπουργός- συνεχίζει λέγοντας πως η ανυπέρβλητη Capital Suite κοστίζει 2.261 ευρώ τη βραδιά.

Και καταλήγει το σχόλιο του δημοσιογράφου: «Υποθέτω ότι ο υπουργός μας, αμά τη επιστροφή του, θα θελήσει να συνηγορήσει στην αποκάλυψη της συνωμοσίας εις βάρος του, δίνοντας στη δημοσιότητα το τιμολόγιο της διαμονής του στο ξενοδοχείο για να διαπιστώσουν και οι "πρώτη φορά Αριστερά" στην κυβέρνηση σύντροφοι τι όπλα μετέρχεται ο παγκόσμιος καπιταλισμός για να πλήξει την διακυβέρνηση Τσίπρα».

Πηγή: Ο Καμμένος στο ξενοδοχείο Four Seasons της Ουάσιγκτον - 778 ευρώ το φτηνότερο δωμάτιο | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/207911/o-kammenos-sto-xenodoheio-four-seasons-tis-oyasigkton-778-eyro-ftinotero-domatio#ixzz3asvMKu9l

ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ "ΙΕΡΟΥ" ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ!!

ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ!!

εσσ.jpg

ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ!!ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΦΗΝΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ Η ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΣΑ ΕΥΡΩ ΕΡΙΞΑΝ ΣΤΑ ΠΑΓΚΑΡΙΑ!!Η ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΒΑΤΟΘΑΛΛΑΣΑ!!ΜΕΓΑΣ ΕΙΣΑΙ ΓΙΑΧΒΕ ΜΟΥ!!ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ= ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ!!

Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΗΓΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΩΣΕΙ ΕΝΑ ΠΤΩΜΑ!!!
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ!!


ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΡΙΝΕ Ο Α.Π ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ!

ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ!!

Στα χέρια του δήμου οδεύει το Μητροπολιτικό Μέγαρο
«Πράσινο φως» για να αναγνωριστεί ο Δήμος Ερμούπολης Σύρου ως ιδιοκτήτης του Μητροπολιτικού Μεγάρου του νησιού,
 άναψε χθεσινή πρόταση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που όχι μόνο απέκρουσε τις ιδιοκτησιακές αξιώσεις της Μητρόπολης Σύρου, αλλά και έφερε στο φως αντισυνταγματική διάταξη του «Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος», που πριν από 38 χρόνια άνοιγε τον δρόμο σε τέτοιου είδους διεκδικήσεις κυριότητας.

Ο Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Σύρο που βρίσκεται μπροστά από το Μητροπολιτικό Μέγαρο. Οι νομικοί εκπρόσωποι του Δήμου Ερμούπολης επέκριναν την προσπάθεια της Μητρόπολης να αποκτήσει την κυριότητα του κτιρίου μέσω της χρησικτησίας

Χθες στην Ολομέλεια ΑΠ υπήρξε σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους νομικούς εκπροσώπους του Δήμου και της Μητρόπολης, καθώς επικρίθηκε η προσπάθεια της Εκκλησίας να αποκτήσει δικαίωμα κυριότητας μέσω χρησικτησίας, δηλώνοντας στο Κτηματολόγιο περίπου προ 10ετίας ως δικό της το ιστορικό ακίνητο 550 τ.μ. με διώροφη οικοδομή, ενώ της παραχωρήθηκε από τον Δήμο το 1833 (με παρακλητική σύμβαση-χρησιδάνειο) για να χρησιμοποιείται επί 180 περίπου χρόνια, ως κατοικία του εκάστοτε μητροπολίτη.

Αντισυνταγματική

Ο αντεισαγγελέας ΑΠ Αθ. Κατσιρώδης ζήτησε από την Ολομέλεια να απορρίψει τις ιδιοκτησιακές αξιώσεις της Μητρόπολης, όπως εισηγείται και το Γ" τμήμα ΑΠ, που τάσσεται υπέρ του Δήμου, και όπως δέχθηκε και το Εφετείο, καταλογίζοντας προσπάθεια αυθαίρετης κατάληψης του ακινήτου.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός χαρακτήρισε αντισυνταγματική διάταξη του καταστατικού χάρτη (ν. 590/77) που επέτρεψε με μονομερή δήλωση κάθε μητροπολίτη να μεταβιβαστούν στην οικεία Μητρόπολη κτίρια που χρησιμοποιούνται για γραφεία και κατοικία μητροπολιτών και ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πολίτες, δήμους κλπ.) εφόσον κατασκευάστηκαν με εισφορές ναών, εράνους, ειδικές φορολογίες.

Τη ρύθμιση αυτή (που χαρακτήρισε ο δήμος «φωτογραφική») έκρινε ο αντεισαγγελέας ΑΠ αντίθετη στις συνταγματικές αρχές που κατοχυρώνουν την ισότητα, την προστασία της περιουσίας και την ελεύθερη διάθεσή της. Κι αυτό γιατί καθιερώνει προνομιακή μεταχείριση των Μητροπόλεων έναντι των πολιτών, χωρίς δυνατότητα δικαστικού ελέγχου, αφού επιτρέπει να μετατίθεται η κυριότητα με μόνη τη δήλωση του ωφελούμενου από αυτή μητροπολίτη. Αν η Ολομέλεια υιοθετήσει σύντομα την εισαγγελική πρόταση, δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλες ανατροπές σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα μητροπολιτικών γραφείων και κατοικιών.

Αξιοποιώντας την επίμαχη διάταξη, το 1979, ο τότε μητροπολίτης Σύρου μετέγραψε με συμβολαιογραφική πράξη μονομερή δήλωση ότι η Μητρόπολη είναι ιδιοκτήτρια του Μεγάρου (που βρίσκεται άνωθεν του Μητροπολιτικού Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος) υποστηρίζοντας ότι το οικόπεδο ανήκε μέχρι το 1874 στον Δήμο, αλλά έκτοτε παραχωρήθηκε στη Μητρόπολη για κατοικία του εκάστοτε μητροπολίτη, που κτίστηκε με εισφορές 4 ναών, ισχυρισμό που απέκρουσε το Εφετείο.

Ο εκπρόσωπος του Δήμου υπογράμμισε την έκπληξη γι" αυτή τη μονομερή δήλωση που έγινε «εν κρυπτώ και παραβύστω», τονίζοντας ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η επί τόσα χρόνια ευεργετηθείσα μητρόπολη θα μπορούσε να επικαλεστεί χρησικτησία για ένα ιστορικό ακίνητο 200 ετών.

Ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης υποστήριξε ότι είναι καταχρηστική η αγωγή του Δήμου κατά της εγγραφής στο Κτηματολόγιο, τονίζοντας ότι το 1999-2000 η Μητρόπολη πλήρωσε 105 εκατ. δρχ. (308,415€) για ανακαίνιση της κατοικίας (και του εκεί εκκλησιαστικού μουσείου).

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΨΑΛΜΟΣ 41 ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ:ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ!!


 1. «Εις τον πρώτον μουσικόν. Ψαλμός του Δαβίδ.» Μακάριος ο επιβλέπων εις τον πτωχόν· εν ημέρα θλίψεως θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος.
 1. Ο Κύριος θέλει φυλάξει αυτόν και διατηρήσει την ζωήν αυτού· μακάριος θέλει είσθαι επί της γής· και δεν θέλεις παραδώσει αυτόν εις την επιθυμίαν των εχθρών αυτού.
 1. Ο Κύριος θέλει ενδυναμόνει αυτόν επί της κλίνης της ασθενείας· εν τη αρρωστία αυτού συ θέλεις στρόνει όλην την κλίνην αυτού.
 1. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με· ίασαι την ψυχήν μου, διότι ήμαρτον εις σε.
 1. Οι εχθροί μου λέγουσι κακά περί εμού, Πότε θέλει αποθάνει, και θέλει απολεσθή το όνομα αυτού;
 1. Και εάν τις έρχηται να με ίδη, ομιλεί ματαιότητα· η καρδία αυτού συνάγει εις εαυτήν ανομίαν· εξελθών έξω, λαλεί αυτήν.
 1. Κατ' εμού ψιθυρίζουσιν ομού πάντες οι μισούντές με· κατ' εμού διαλογίζονται κακά λέγοντες,
 1. Πράγμα κακόν εκολλήθη εις αυτόν· και κατάκοιτος ων δεν θέλει πλέον σηκωθή.
 1. Και αυτός ο άνθρωπος, μετά του οποίου έζων ειρηνικώς, επί τον οποίον ήλπισα, όστις έτρωγε τον άρτον μου, εσήκωσεν επ' εμέ πτέρναν.
 1. Αλλά συ, Κύριε, ελέησόν με και ανάστησόν με, και θέλω ανταποδώσει εις αυτούς.
 1. Εκ τούτου γνωρίζω ότι συ με ευνοείς, επειδή δεν θριαμβεύει κατ' εμού ο εχθρός μου.
 1. Εμέ δε, συ με εστήριξας εις την ακεραιότητά μου, και με εστερέωσας ενώπιόν σου εις τον αιώνα.
 1. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, απ' αιώνος και έως αιώνος. Αμήν και αμήν.
 2. ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΨΑΛΜΟ 53!!ΜΕΤΑ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ....ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
   «Εις τον πρώτον μουσικόν, επί Μαχαλάθ· Μασχίλ του Δαβίδ.» Είπεν ο άφρων εν τη καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρησαν και έγειναν βδελυροί διά την ανομίαν· δεν υπάρχει πράττων αγαθόν. Ο Θεός εξ ουρανού διέκυψεν επί τους υιούς των ανθρώπων, διά να ίδη εάν ήναι τις έχων σύνεσιν, εκζητών τον Θεόν. Πάντες εξέκλιναν· ομού εξηχρειώθησαν· δεν υπάρχει πράττων αγαθόν, δεν υπάρχει ουδέ εις. Δεν έχουσι γνώσιν οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατατρώγοντες τον λαόν μου ως βρώσιν άρτου; τον Θεόν δεν επεκαλέσθησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβον, όπου δεν ήτο φόβος, διότι ο Θεός διεσκόρπισε τα οστά των στρατοπεδευόντων κατά σού· κατήσχυνας αυτούς, διότι ο Θεός κατεφρόνησεν αυτούς. Τις θέλει δώσει εκ Σιών την σωτηρίαν του Ισραήλ; όταν ο Θεός επιστρέψη τον λαόν αυτού από της αιχμαλωσίας, θέλει αγάλλεσθαι ο Ιακώβ, θέλει ευφραίνεσθαι ο Ισραήλ.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ:ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ!!!


 1. ΨΑΛΜΟΣ 106  ΠΟΥ ΨΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ!!
  Δοξολογείτε τον Κύριον· επικαλείσθε το όνομα αυτού· κάμετε γνωστά εν τοις λαοίς τα έργα αυτού.
 1. Ψάλλετε εις αυτόν· ψαλμωδείτε εις αυτόν· λαλείτε περί πάντων των θαυμασίων αυτού.
 1. Καυχάσθε εις το άγιον αυτού όνομα· ας ευφραίνεται η καρδία των εκζητούντων τον Κύριον.
 1. Ζητείτε τον Κύριον και την δύναμιν αυτού· εκζητείτε το πρόσωπον αυτού διαπαντός.
 1. Μνημονεύετε των θαυμασίων αυτού τα οποία έκαμε· των τεραστίων αυτού και των κρίσεων του στόματος αυτού·
 1. Σπέρμα Αβραάμ του δούλου αυτού, υιοί Ιακώβ, οι εκλεκτοί αυτού.
 1. Αυτός είναι Κύριος ο Θεός ημών· εν πάση τη γη είναι αι κρίσεις αυτού.
 1. Μνημονεύετε πάντοτε της διαθήκης αυτού, του λόγου, τον οποίον προσέταξεν εις χιλίας γενεάς,
 1. της διαθήκης, την οποίαν έκαμε προς τον Αβραάμ, και του όρκου αυτού προς τον Ισαάκ·
 1. και εβεβαίωσεν αυτόν προς τον Ιακώβ διά νόμου, προς τον Ισραήλ διά διαθήκην αιώνιον,
 1. λέγων, Εις σε θέλω δώσει την γην Χαναάν, μερίδα της κληρονομίας σας.
 1. Ενώ ήσαν αυτοί ολιγοστοί τον αριθμόν, ολίγοι, και πάροικοι εν αυτή,
 1. και διήρχοντο από έθνους εις έθνος, από βασιλείου εις άλλον λαόν,
 1. δεν αφήκεν άνθρωπον να αδικήση αυτούς· μάλιστα υπέρ αυτών ήλεγξε βασιλείς,
 1. λέγων, μη εγγίσητε τους κεχρισμένους μου και μη κακοποιήσητε τους προφήτας μου.
 1. Και εκάλεσε πείναν επί την γήν· συνέτριψε παν στήριγμα άρτου.
 1. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον, Ιωσήφ τον πωληθέντα ως δούλον·
 1. του οποίου τους πόδας έσφιγξαν εν δεσμοίς· έβαλον αυτόν εις τα σίδηρα·
 1. εωσού έλθη ο λόγος αυτού· ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασεν αυτόν.
 1. Απέστειλεν ο βασιλεύς και έλυσεν αυτόν· ο άρχων των λαών, και ηλευθέρωσεν αυτόν.
 1. Κατέστησεν αυτόν κύριον του οίκου αυτού, και άρχοντα επί πάντων των κτημάτων αυτού·
 1. διά να παιδεύη τους άρχοντας αυτού κατά την αρέσκειαν αυτού, και να διδάξη σοφίαν τους πρεσβυτέρους αυτού.
 1. Τότε ήλθεν ο Ισραήλ εις την Αίγυπτον, και ο Ιακώβ παρώκησεν εν γη Χαμ.
 1. Και ο Κύριος ηύξησε σφόδρα τον λαόν αυτού, και εκραταίωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού.
 1. Εστράφη η καρδία αυτών εις το να μισώσι τον λαόν αυτού, εις το να δολιεύωνται εναντίον των δούλων αυτού.
 1. Εξαπέστειλε Μωϋσήν τον δούλον αυτού, και Ααρών, τον οποίον εξέλεξεν.
 1. Εξετέλεσαν εν μέσω αυτών τους λόγους των σημείων αυτού και τα θαυμάσια αυτού εν γη Χαμ.
 1. Εξαπέστειλε σκότος, και εσκότασε· και δεν ηπείθησαν εις τους λόγους αυτού.
 1. Μετέβαλε τα ύδατα αυτών εις αίμα και εθανάτωσε τους ιχθύας αυτών.
 1. Η γη αυτών ανέβρυσε βατράχους, έως των ταμείων των βασιλέων αυτών.
 1. Είπε, και ήλθε κυνόμυια, και σκνίπες εις πάντα τα όρια αυτών.
 1. Έδωκεν εις αυτούς χάλαζαν αντί βροχής, και πυρ φλογερόν εις την γην αυτών·
 1. και επάταξε τας αμπέλους αυτών και τας συκέας αυτών, και συνέτριψε τα δένδρα των ορίων αυτών.
 1. Είπε, και ήλθεν ακρίς, και βρούχος αναρίθμητος·
 1. και κατέφαγε πάντα τον χόρτον εν τη γη αυτών, και κατέφαγε τον καρπόν της γης αυτών.
 1. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, την απαρχήν πάσης δυνάμεως αυτών.
 1. Και εξήγαγεν αυτούς μετά αργυρίου και χρυσίου, και δεν υπήρχεν ασθενής εν ταις φυλαίς αυτών.
 1. Ευφράνθη η Αίγυπτος εις την έξοδον αυτών· διότι ο φόβος αυτών είχεν επιπέσει επ' αυτούς.
 1. Εξήπλωσε νεφέλην διά να σκεπάζη αυτούς, και πυρ διά να φέγγη την νύκτα.
 1. Εζήτησαν, και έφερεν ορτύκια· και άρτον ουρανού εχόρτασεν αυτούς.
 1. Διήνοιξε την πέτραν, και ανέβλυσαν ύδατα, και διέρρευσαν ποταμοί εν τόποις ανύδροις.
 1. Διότι ενεθυμήθη τον λόγον τον άγιον αυτού, τον προς Αβραάμ τον δούλον αυτού.
 1. Και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλλιάσει, τους εκλεκτούς αυτού εν χαρά·
 1. και έδωκεν εις αυτούς τας γαίας των εθνών, και εκληρονόμησαν τους κόπους των λαών·
 1. διά να φυλάττωσι τα διατάγματα αυτού, και να εκτελώσι τους νόμους αυτού. Αλληλούϊα.


ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Ο"ΑΝΑΣΤΗΘΕΙΣ" ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ?ΠΑΡΑΜΥΘΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ!

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ!!! 

78.pngEμφάνιση του" αναστημένου" Iησού στους μαθητές Tου ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

(Mτ 28:16-20, Mκ 16:14-18, Πράξ 1:6-Cool

   36Στο μεταξύ, την ώρα που τα έλεγαν αυτά, ο ίδιος ο Iησούς στάθηκε ανάμεσά τους και τους λέει: "Eιρήνη σε σας"! 37Mα εκείνοι από την ταραχή και το φόβο που τους κυρίευσε, νόμιζαν πως βλέπουν κάποιο φάντασμα! 38Tότε τους είπε: "Γιατί είστε κατατρομαγμένοι; Kαι γιατί γεννιούνται αμφιβολίες στις καρδιές σας; 39Kοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου για να δείτε ότι είμαι εγώ ο ίδιος. Ψηλαφίστε με και δείτε, γιατί ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε να έχω εγώ". 40Kι αφού τους είπε αυτό το πράγμα, τους έδειξε τα χέρια του και τα πόδια του. 41Kι επειδή ακόμα δυσπιστούσαν από τη χαρά τους και συνέχιζαν ν' απορούν, τους είπε: "Έχετε τίποτε φαγώσιμο εδώ;" 42Tότε εκείνοι του έδωσαν ένα κομμάτι ψητό ψάρι και μέλι κηρύθρας. 43Tα πήρε, λοιπόν, εκείνος και τα έφαγε μπροστά τους.

   44Kατόπιν τους είπε: "Aυτά ακριβώς είναι εκείνα για τα οποία σας μίλησα κατά την παρουσία μου μεταξύ σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα για μένα στο νόμο του Mωυσή και στους προφήτες και στους Ψαλμούς". 45Tότε φώτισε το νου τους να καταλαβαίνουν τις Γραφές 46και τους είπε: "Έτσι έχει γραφτεί κι έτσι έπρεπε να πάθει ο Xριστός και ν' αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα, 47και να κηρυχτεί στ' όνομά του μετάνοια και άφεση αμαρτιών σ' όλα τα έθνη, αρχίζοντας από την Iερουσαλήμ. 48Kαι μάρτυρες όλων αυτών είστε εσείς. 49Kαι τώρα πλέον θα σας στείλω εγώ αυτό που σας υποσχέθηκε ο Πατέρας μου. Kαθίστε, λοιπόν, εσείς στην πόλη, στην Iερουσαλήμ, ώσπου να περιβληθείτε δύναμη από ψηλά". 

O Iησούς εμφανίζεται στους μαθητές  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ

(Mτ 28:16-20, Mκ 16:14-18, Λκ 24:36-49)

   19Kι ενώ το σούρουπο είχε φτάσει πια την ημέρα εκείνη, δηλαδή την Kυριακή, κι ήταν κλειδωμένες οι πόρτες του χώρου που ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές, γιατί φοβόνταν τους Iουδαίους, ήρθε ο Iησούς και στάθηκε στη μέση, και τους λέει: "Eιρήνη σε σας"! 20Kι αφού το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια του και το πλευρό του. Xάρηκαν τότε οι μαθητές, που είδαν τον Kύριο. 21Tους ξανάπε τότε ο Iησούς: "Eιρήνη σε σας! Όπως με έχει αποστείλει ο Πατέρας, το ίδιο κι εγώ αποστέλλω εσάς". 22Kι αφού το είπε αυτό, φύσηξε πάνω τους και τους λέει: "Πάρτε Πνεύμα 'γιο. 23Σε όσους συγχωρείτε τις αμαρτίες τους, θα τους συγχωρεθούν. Σε όσους τις αφήσετε ασυγχώρητες, θα τους μείνουν ασυγχώρητες".

 

H δυσπιστία του Θωμά

   24O Θωμάς, όμως, ένας από τους δώδεκα μαθητές, που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Iησούς. 25Tου έλεγαν, λοιπόν, οι άλλοι μαθητές: "Eίδαμε τον Kύριο"! Mα εκείνος τους είπε: "Aν δε δω τα σημάδια των καρφιών στα χέρια του και δε βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια αυτά των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στο πλευρό του, όχι, δε θα πιστέψω"! 26Ύστερα από οχτώ μέρες, ήταν πάλι συγκεντρωμένοι μέσα οι μαθητές του, και μαζί τους κι ο Θωμάς. Ήρθε ο Xριστός, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, και στάθηκε στη μέση και είπε: "Eιρήνη σε σας"! 27Έπειτα λέει στο Θωμά: "Φέρε το δάχτυλό σου εδώ, και κοίτα τα χέρια μου. Kαι φέρε το χέρι σου και βάλε το στο πλευρό μου, και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός". 28Tότε ο Θωμάς είπε: "Kύριέ μου! και Θεέ μου!" 29Tου λέει ο Iησούς: "Eπειδή με είδες με τα μάτια σου, πίστεψες. Mακάριοι όσοι πίστεψαν χωρίς να με δουν".ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ  Μέσα από την καινή διαθήκη αποδεικνύεται η απάτη της ανάστασης του Ιησού!!Ποιοι το αποκαλύπτουν ?? Ο ίδιος ο Ιησούς και οι μαθητές του!!!Διαβάστε τι λέει ο Ιησούς και οι μαθητές του στο κατά Λουκάν και στο κατά Ιωάννην  "ευαγγέλιο" και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας!!Στον Ματθαίο και στον Μάρκο  απουσιάζει παντελώς η εμφάνιση του Ιησού και τα γεγονότα που αναφέρουν ο Ιωάννης και ο Λουκάς!!Γεννάται το μεγάλο ερώτημα πως είναι δυνατόν ένα πνεύμα όπως ήταν ο Ιησούς μετά την ανάσταση του να έχει τα σημάδια από τα καρφιά στα χέρια  και στα πόδια του ??Άλλο ένα μεγάλο ερώτημα είναι πως είναι δυνατόν να είσαι πνεύμα  και  να χρειάζεσαι....τροφή!!!Μας το εξηγεί ο ίδιος ο Ιησούς  που λέει δεν είμαι φάντασμα είμαι άνθρωπος με σάρκα και ΟΣΤΑ!!!!
ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑΤΙ Ο "ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ" ΙΗΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΕΒΡΑΪΚΗ ΠΑΡΕΟΥΛΑ ΤΟΥ??ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΚΑΙ Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΣΤΕΥΤΟΣ??ΜΕ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ "ΘΕΟΥ" ΜΑΡΑΓΚΟΥ!!


ΟΙ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ 
"ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ"
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
Π
όσο καιρό έμεινε ο Ιησούς στη Γη μετά την ανάστασή του; Πότε αναλήφθηκε στον ουρανό; Πότε θα επιστρέψει κατά τη Δευτέρα Παρουσία; Μελετώντας την Καινή Διαθήκη σύντομα διαπιστώνει κανείς, ότι είναι γεμάτη αντιφάσεις, αναχρονισμούς και κενά, που δεν αντέχουν στο φώς της κριτικής.

 

 Ας εξετάσουμε τι περιγράφουν οι -φωτισθέντες με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος- ευαγγελιστές:


 "  Ο Ιησούς δεν αναλήφθηκε ποτέ σύμφωνα με το Ματθαίο, ο οποίος στο κεφάλαιο κη΄ περιγράφει, ότι την Κυριακή η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία συνάντησαν τον Ιησού φεύγοντας από το μνήμα. Αργότερα οι ένδεκα μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία και σ' ένα βουνό συνάντησαν τον Ιησού, ο οποίος τους είπε: «Εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντέλεια του κόσμου» (κη΄20). Σ' αυτό το σημείο το ευαγγέλιο τελειώνει, χωρίς να κάνει λόγο για καμμία «ανάληψη». Επομένως ο Ιησούς σύμφωνα με το Ματθαίο δεν έφυγε ποτέ από τη Γη, αλλά παρέμεινε περιμένοντας τη συντέλεια του κόσμου.


     "  Ούτε ο Ιωάννης περιγράφει καμμία ανάληψη, αλλά μόνον κάποιες απροσδιόριστες χρονικά εμφανίσεις του Ιησού μετά την ανάσταση στους μαθητές του (από το κ΄19 έως το τέλος). 


     "  Ο Λουκάς δίνει τη δική του εκδοχή για τα «γεγονότα» από την ανάσταση έως την ανάληψη εκτενώς στο κεφάλαιο κδ΄. Τονίζει όμως, ότι όλα αυτά έγιναν «την ίδια ημέρα (της ανάστασης)» (κδ΄13), «όταν πλησίαζε το βράδυ» (κδ΄29). «Κατόπιν τους οδήγησε (ο Ιησούς τους μαθητές) έξω από την πόλη ως την Βηθυνία, σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται απ' αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό» (κδ  50-51). Επομένως σύμφωνα με το Λουκά ο Ιησούς αναλήφθηκε το ίδιο βράδυ της Κυριακής. (Σημείωση: Και με την ταχύτητα τού φωτός να πετούσε στον ουρανό ο Ιησούς, ακόμα δεν θα είχε βγεί από τα όρια τού Γαλαξία μας.)


     "  Ο Μάρκος κάνει λόγο για τρεις διαδοχικές εμφανίσεις του Ιησού την ημέρα της ανάστασης στο κεφάλαιο ιστ΄9-14 και συμπληρώνει:«Αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού» (ιστ΄19). Επομένως και σύμφωνα με το Μάρκο ο Ιησούς αναλήφθηκε την Κυριακή.


altΣτην ανάληψη ήταν παρόντες οι μαθητές του Ιησού, ο οποίος, καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται απ' αυτούς και να ανέρχεται προς τον ουρανό, όπου, όταν έφτασε, έκατσε δεξιά του Θεού. Κι όμως δύο από τους μαθητές του, ο Ματθαίος κι ο Ιωάννης, αυτόπτες -υποτίθεται- μάρτυρες του «συμβάντος», εμπνευσμένοι επί πλέον κι από την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, ουδεμία νύξη έκαναν στα ευαγγέλια, που φέρεται πως συνέγραψαν, για ένα τόσο σημαντικό γεγονός. (Η εικόνα είναι από τη μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους.)     "  Ο Παύλος δεν διευκρινίζει το χρόνο, που έμεινε ο Ιησούς στη Γη· αναφέρει όμως, στην «Α΄ προς Κορινθίους» επιστολή του, ότι εμφανίστηκε πολλές φορές: στον Κηφά, στους δώδεκα (και στον ΙούδαWink, σε περισσότερους από 500 «αδελφούς» συγχρόνως, στον Ιάκωβο, στους αποστόλους και τέλος στον Παύλο σαν έκτρωμα (ιε΄1-Cool. Ούτε ο Παύλος κάνει λόγο για ανάληψη.


     "  Οι «Πράξεις» δίνουν τη δική τους -διαφορετική επίσης- εκδοχή:«Μετά το θάνατό του (ο Ιησούς) παρουσιάστηκε σ' αυτούς (στους αποστόλους) ζωντανός με πολλά τεκμήρια επί 40 ημέρες» (α΄3). «Μόλις τα είπε αυτά κι ενώ εκείνοι (οι μαθητές) τον κοίταζαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό, και μία νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς τον κοίταζαν να ανεβαίνει προς τον ουρανό, δυό άντρες με άσπρο ένδυμα παρουσιάστηκαν εμπρός τους και τους είπαν: "Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό; Αυτός, ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει στον ουρανό. Τότε αυτοί γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ»(α΄9-12). Επισημαίνεται, ότι, ενώ η συγγραφή των «Πράξεων» αποδίδεται στον ευαγγελιστή Λουκά, η περιγραφή της ανάληψης στις «Πράξεις» είναι τελείως διαφορετική από την αντίστοιχη στο ομώνυμο ευαγγέλιο. alt

    Η υμνολογία υπέρ της Σιών δεν γίνεται μόνο κατά το Τριώδιον (βλ. "Εβραϊκό Πεσάχ-χριστιανικό Πάσχα"), αλλά συνεχίζεται κανονικά και κατά την Πεντηκοστή. Στις εικόνες φαίνονται δειγματοληπτικές φωτοτυπίες από το επίσημο λειτουργικό βιβλίο «Πεντηκοστάριον». Στην κάτω δεξιά περικοπή, που ψάλλεται κατά τον Όρθρο της Κυριακής των Αγίων Πάντων, αναφέρεται ότι ο Χριστός θα κόψει σα χόρτα τους αυχένες αυτών που μισούν τη Σιών. (Βλ.: "Ιησούς: Κήρυκας μίσους, διχασμού και ανθελληνισμού".)  Ανεξάρτητα όμως του αν και πότε αναλήφθηκε ο Ιησούς, αναμένεται από τους χριστιανούς να επιστρέψει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του. Πότε θα γίνει αυτό; «Κανείς δεν ξέρει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό ούτε ο Υιός, αλλά μόνο ο Πατήρ. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο καιρός» (Μαρκ. ιγ΄32-33). 


     Μπορεί κανείς να μην γνώριζε τον ακριβή χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού, πουθενά όμως δεν αναφέρεται, ότι θα καθυστερούσε επί χιλιετίες. Σύμφωνα με αυτά -που κατ' επανάληψη αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη-, την επιστροφή του Ιησού θα έπρεπε να την αναμένουν οι άνθρωποι σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα από την εποχή του.

     

     Ας δούμε τι λέει σε αρκετά σημεία ο ίδιος ο Ιησούς: 


     "  «Σας βεβαιώνω, πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σ' αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο, πριν δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται στη Βασιλεία του» (Ματθ. ιστ΄28, Μάρκ. θ΄1 και Λουκ. θ΄27).


     "  «Σας βεβαιώνω, ότι δεν θα παρέλθει η γενιά αυτή, ώσπου να γίνουν όλα αυτά (η Δευτέρα Παρουσία)» (Ματθ. κδ΄34).


     "  «Σας βεβαιώνω, πως όλα αυτά θα γίνουν, όσο ακόμη ζουν οι άνθρωποι αυτής της γενιάς» (Μάρκ. ιγ΄30, Λουκ. κα΄32 και Ματθ. κγ΄36). 


     Το θέμα αυτό τα πρώτα χριστιανικά χρόνια δημιούργησε μεγάλο θεολογικό κενό. Τα λόγια του ίδιου του Ιησού είχαν αποδειχθεί ασυνεπή. Υποσχέθηκε, ότι θα επέστρεφε και δεν το έπραξε. Συνήλθε λοιπόν η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος το 325 μ.Χ. στη Νίκαια και στην προσπάθειά της να διορθώσει την κατάσταση συνέταξε το «Σύμβολον της Πίστεως», στο οποίο αναφέρεται, ότι ο Ιησούς θα επανέλθει κάποτε, σε απροσδιόριστο όμως χρόνο στο μέλλον («πάλιν ερχόμενος μετά δόξης»).


ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!ΑΙΣΧΟΣ!!Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ!

alt


ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!ΑΙΣΧΟΣ!!Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΠΑΠΑΔΕΣ!!!ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΚΟ!!Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ??