-------------------------------------------------------------------------------- ΕΥΧΗ ΠΡΩΤΗ Ο Θεός ο άχραντος, ο δημιουργός κάθε κτίσεως, αυτός που μεταμόρφωσε την πλευρά του Αδάμ του προπάτορά μας σε γυναίκα, και που τους ευλόγησες και τους είπες:<<Αυξάνεστε και πληθύνετε και κυριεύστε ολόκληρη την γη>>. Και τους κατέστησες και τους ανέδειξες και τους δύο σε ένα μέλος με την συζυγία. Διότι εξαιτίας αυτού θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και την μητέρα του και θα προσκολληθεί στην γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο μία σάρκα. Αυτούς που ο Θεός ένωσε, άνθρωπος να μην επιχειρήσει να χωρίσει. Εσύ που ευλόγησες τον πιστό σου υπηρέτη τον Αβραάμ ...; ...; που ένωσες τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ ...;(αναφέρονται πολλά παραδείγματα και πρότυπα υγιών και ευλογημένων από τον Θεό Εβρα'ι'κων ζευγαριών) ...; ...;.Εσύ που παραβρέθηκες και ευλόγησες τον Γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, για να φανερωθεί ότι δικό σου θέλημα είναι η συζυγία και η παιδοποιία, σε παρακαλούμε άκουσε την προσευχή μας όπως και τότε έτσι και εδώ που παρευρίσκεσαι αόρατα. Ευλόγησε και τον Γάμο των δούλων Σου (τα ονόματα τους) και δώσε τους ζωή ειρηνική μακροημέρευση, σωφροσύνη, την αγάπη μεταξύ τους, να είναι ενωμένοι με ειρήνη, δώσε τους την χάρη να κάνουν παιδιά, τα παιδιά τους να ζήσουν πολύ, το στεφάνη της Βασιλείας των Ουρανών. Αξίωσέ τους να δουν τα παιδιά των παιδιών τους, διατήρησε το κρεβάτι τους καθαρό. Δώσε τους από την ουράνια ευλογία Σου και από τα νερά της γης (για να αντέξουν). Γέμισε τα σπίτια τους με σιτάρι με κρασί και λάδι και κάθε καλό για να προσφέρουν και σε όσους δεν έχουν και δώρισε γενικά σε όσους παρευρίσκονται όλα τα προς την σωτηρία τους αιτήματα. Διότι υπάρχεις Θεός ελέους, φιλανθρωπίας και σου αποδίδουμε την πρέπουσα δόξα, στον Πατέρα, στον Υιό και το Άγιο Πνεύμα τώρα, πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. ΕΥΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Είσαι ευλογημένος Κύριε Θεέ μας Εσύ που ιερουργείς τον Γάμο και νομοθετείς για τα σωματικά και μας διαφυλάττεις άφθαρτους και κανονίζεις τα καθημερινά μας θέματα. Εσύ λοιπόν που έπλασες από την αρχή τον άνθρωπο και τον τοποθέτησες Βασιλιά της κτίσεως και είπες ότι δεν είναι καλό να βρίσκεται μόνος του, ας του κάνουμε βοηθό και αφού έλαβες μία από τις πλευρές του, έπλασες γυναίκα, την οποία είδε ο Αδάμ και είπε:<< Αυτό είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από την σάρκα μου>>. Αυτή θα ονομασθεί γυναίκα διότι έχει την αρχή της από τον άνδρα της ...; ...;..Αυτός και τώρα Δέσποτα και Κύριε Θεέ μας, στείλε την χάρη σου την επουράνια στους δούλους Σου (τα ονόματά τους) και δώσε στην κοπέλα αυτήν την δύναμη να υποτάσσεται σε όλα στον άνδρα της και στον δούλο σου τούτο να εμπνέει και να καθοδηγεί όπως το κεφάλι την οικογένειά του για να ζήσουν κατά το θέλημά Σου. Ευλόγησέ τους όπως τον Αβραάμ ...;(αναφέρονται πολλά παραδείγματα και πρότυπα υγιών και ευλογημένων από τον Θεό Εβραί΄κων ζευγαριών) ...; ...;.όπως διαφύλαξες τον Νώε στην κιβωτό, τους τρεις παίδες στην κάμινο, τον Ιωνά στην κοιλιά του κήτους ...;όπως ενίσχυσες τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Θυμήσου και τους γονείς τους που τους ανέθρεψαν, διότι οι ευχές των γονέων, στηρίζουν τα θεμέλια των σπιτιών ...;.. Θυμήσου τους δούλους σου και ευλόγησέ τους(τα ονόματά τους). Δώσε τους καρπό τα παιδιά τους να κάνουν καλά παιδιά, να έχουν ομόνοια σωματική και ψυχική. Κάνε τους γερούς σαν τα δυνατά δέντρα, τους Κέδρους του Λιβάνου, σαν αμπέλια με καλά κλήματα. Δώρισε τους σιτάρι για να έχουν κάθε (οικονομική)αυτάρκεια ώστε από το περίσσευμα να βοηθούν και τους άλλους σε κάθε καλό έργο. Κάνε να χαρούν να δουν τα παιδιά των παιδιών τους και να τους περικυκλώνουν όταν κάθονται στο τραπέζι τους όπως σε μία ελιά τα νεαρά βλαστάρια αναφύονται γύρω από την ρίζα της και αφού σε ευχαριστήσουν, κάνε να λάμψουν σαν τα αστέρια του ουρανού σε Εσένα μπροστά Σου. Στον οποίο ταιριάζει κάθε δόξα κράτος τιμή και προσκύνηση, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. ΕΥΧΗ ΤΡΙΤΗ Ο Θεός ο Άγιος, που έπλασες τον άνθρωπο από το χώμα και από την πλευρά του ανοικοδόμησες γυναίκα και την τοποθέτησες δίπλα του βοηθό του γιατί έτσι Σου άρεσε στην μεγαλειότητά Σου μην είναι μόνος ο άνθρωπος πάνω στην γη. Αυτός τώρα Δέσποτα, στείλε το χέρι Σου από το Άγιο(επουράνιο)τόπο της κατοικίας Σου, και ένωσε (τα ονόματά τους) τους δούλους Σου ότι από Εσένα ενώνεται ο άνδρας με την γυναίκα. Ένωσέ τους με ίδιο φρόνημα, στεφάνωσέ τους σε μία σάρκα. Χάρισέ τους παιδιά και να απολαύσουν καλά παιδιά. Ότι σε Εσένα ανήκει το κράτος, , η Βασιλεία, η δύναμη και η δόξα, στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ελεύθερη Απόδοση από το Μεγάλο Ευχολόγιο της Εκκλησίας μας(Ακολουθία του Στεφανώματος), Εκδόσεις Αστέρος, Αθήνα. Επιμέλεια π. Νεκτάριος Κουτρουμάνης ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ..ΔΗΛΑΔΗ  Ο ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ  ΙΕΡΕΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΝ ΑΝΔΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ  ΜΑΣΤΡΟΠΟΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΙΧΑΛΙΔΑ ΣΑΝ ΤΗΝ ΣΑΡΑ!!