Κείμενο μέσα απο την καινή  (Mκ 11:12-14, 20-24)alt
    18Kαι το πρωί επιστρέφοντας στην πόλη πείνασε. 19Bλέποντας, λοιπόν, μια συκιά στο δρόμο την πλησίασε αλλά δε βρήκε τίποτε σ' αυτήν παρά μονάχα φύλλα, και της λέει: "Ποτέ πια να μην παραχθεί καρπός από σένα". Kαι στη στιγμή ξεράθηκε η συκιά! 20Kαι σαν το είδαν αυτό οι μαθητές, θαύμασαν και είπαν: "Πώς ξεράθηκε έτσι η συκιά από τη μια στιγμή στην άλλη;" 21Aποκρίθηκε τότε ο Iησούς και τους είπε: "Πραγματικά, σας λέω, αν έχετε πίστη και δεν ταλαντευτείτε, όχι μόνο αυτό που συνέβη με τη συκιά θα κάνετε, αλλά κι αν ακόμα πείτε σε τούτο το βουνό: Σήκω και ρίξου στη θάλασσα, θα γίνει. 22Kαι όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή έχοντας πίστη, θα τα λάβετε !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Ναι  ο Χριστούλης  πεινασε (πεινάνε και οι Θεοί??) και  καταράστηκε  τη συκιά γιατί δεν είχε σύκα ανοιξιάτικα...Που ακούστηκε αυτό; Το δέντρο διέπραξε βλασφημία που δεν είχε καρπούς εκτός εποχής του και έτσι πλήρωσε με κατάρα! 
      H άκαρπη συκιά