APOLLONIOS  GIA TO BLOG ..jpg
apollonios on livestream.com. Broadcast Live Free
ζε23.jpg

ΠΑΤΡΙ223.jpg

Bookmark and ShareΕίμαι Έλλην, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Χριστιανός! Απολλώνιος
Είμαι χριστιανός, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Έλλην!» Γεννάδιος Σχολάριος


σκάνδαλα


ΠΑΠΑΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ: Η ΕΒΡΑΙΑ "ΠΑΝΑΓΙΑ" ΚΑΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΗΤΑΝ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ!!

alt
Η "Παναγία" υπήρξε Εβραία στην πίστη και Ισραηλίτισσα στην καταγωγή έστω και αν έζησε στην «Γαλιλαία των Εθνών» διότι: 
α) Το όνομά της ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΑΜ-ΜΥΡΙΑΜ είναι καθαρά εβραϊκό. Αν δεν καταγόταν από Εβραίους γονείς και ήταν προσήλυτη στον Ιουδαϊσμό θα έφερε ελληνικό όνομα. Στο Λουκ. Ι, 27 αναφέρεται ρητά, ότι ήταν «εξ οίκου Δαβίδ», δηλαδή από την φυλή του Ιούδα (πρβλ. Λουκ. Ι, 32. 69 και Ρωμ. Ι,3). Μέχρι σήμερα στους Εβραίους η μητέρα ορίζει την καταγωγή και ο πατέρας το όνομα Μπεν, δηλαδή γιος του Τάδε. Π.χ. Μπεν Γκουριόν = /Γιός του Γκουριόν. Ελληνικά θα ήταν γκουριονίδης ή Γκουριονόπουλος). 
β) Οι γονείς της Παναγίας έχουν και αυτοί καθαρά εβραϊκά ονόματα και ήσαν μάλλον Ιεροσολυμίτες. Τα ονόματά τους (Ιωακείμ και Άννα) παραδόθησαν από το (μη κανονικό, αλλά με πολλά αυθεντικά ιστορικά στοιχεία) «Πρωτευαγγέλιον του Ιακώβου» και δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ στην αρχαιότητα.  
γ) Ανατράφηκε στον χώρο του εβραϊκού Ναού, όπου την είχαν «τάξει» οι γέροντες γονείς της.  
δ) Εξαδέλφη της ήταν η Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου, καθαρά Εβραία «εξ οίκου Ααρών» (Λουκ. Ι, 5).  
ε) Ο Ιωσήφ, ως πιστός Ιουδαίος («εξ οίκου Δαβίδ»/Ιούδα) δεν μπορούσε να μνηστευθεί εθνική γυναίκα, άρα και Ελληνίδα. 
στ) Αν δεν ήταν Εβραία, δεν θα μπορούσε ποτέ να πει το «Ιδού, η δούλη Κυρίου», δηλαδή του Γιαχβέ. 
ζ) Ο ύμνος της Μαρίας στο Λουκ. Ι, 46 επ. (τα Μεγαλυνάρια) πηγάζει από την Παλαιά Διαθήκη, που γνώριζε και διάβαζε η Μαρία. 
η) Ως πιστή Εβραία η Μαρία «καθαρίζεται» στον Ναό των Ιεροσολύμων (Λουκ., 2, 22 επ.). 
θ) Το ίδιο επιβεβαιώνουν και οι επισκέψεις της Μαρίας στον Ναό, στα Ιεροσόλυμα, για τον εορτασμό του (εβραϊκού) Πάσχα. Τον δωδεκαετή Ιησού αναζήτησε στον Ναό (Λουκ. 2, 40 επ.). 
ι) Παρευρίσκεται στον γάμο της Κανά, σε περιβάλλον συγγενών της ή γνωστών, αλλά ομοπίστων της. 
ια) Εβραϊκό είναι και το όνομα Ναζαρέτ. Οι Εβραίοι ήσαν μειοψηφία στην Γαλιλαία, αλλά συμπαγής και δυναμική. Ο «ζηλωτισμός» τους (κατά των εθνικών) από εκεί ξεκίνησε. Ο Ιωσήφ και η Μαρία ήσαν εσωτερικοί μετανάστες στην Γαλιλαία, η προέλευσή τους όμως ήταν από την Ιουδαία. Πήγαν στην Γαλιλαία, διότι εκεί υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα ευρέσεως εργασίας. 
ιβ) Σημαντικό μάλιστα είναι, ότι η ραβινική φιλολογία (το Ταλμούδ), δέχεται την Μαρία ως Εβραία. 
ιγ) Αλλά και το Κοράνιο δέχεται την Μαρία Εβραία. Ουδείς στους αρχαίους αιώνες διανοήθηκε ποτέ, ότι η Μαρία δεν ήταν Εβραία, αλλά άλλης καταγωγής, εν προκειμένω ελληνικής. Απουσιάζει τελείως κάθε (σοβαρή και αξιόπιστη) σχετική μαρτυρία.

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ!!
 

alt

Γράφει: Ο π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός
1. Ένα σύμπτωμα του νοσηρού εθνικισμού (υπάρχει και ο υγιής εθνισμός, η φιλοπατρία) είναι η προσπάθεια κάποιων κύκλων του νεοπαγανισμού να αποδειχθεί η (δήθεν) ελληνική καταγωγή του Χριστού, ώστε και η σωτηρία του κόσμου, όπως και αν την κατανοούν οι εκπρόσωποί τους, να αποδοθεί στον Ελληνισμό.Σ' αντίθεση, λοιπόν, προς εκείνους τους νεοειδωλολάτρες, που με μανία αποκρούουν και απορρίπτουν κάθε τι το χριστιανικό ψέγοντάς το με αποτροπιασμό ως «εβραϊκό», αυτοί τηρούν αυτή τη συγκαταβατική και διαλλακτική στάση, όχι φυσικά από ενδιαφέροντα σωτηριολογικά και θεολογικά, αλλά καθαρά εθνοφυλετικά, και κυρίως για την πολιτική εκμετάλλευση του Ελλαδικού Χριστιανισμού, ως Ορθοδοξίας, και την εξαπάτηση των αφελών.Ο επιχειρούμενος «εξελληνισμός» του Χριστού συνδέεται από τους κύκλους αυτούς με την υποστήριξη της ελληνικής καταγωγής της Παναγίας, ώστε, εάν αποδειχθεί η ελληνική καταγωγή της, να συναχθεί και η ελληνικότητα του Χριστού! Ο Ελληνισμός όμως, που γέννησε και την καθαρά επιστήμη και διαμόρφωσε αρχές στην έρευνα αιώνιες και ακατάλυτες, δεν χρειάζεται την πλαστογράφηση της ιστορίας, για να μεγαλυνθεί, διότι ελληνική αρετή είναι η «ζήτησις της αληθείας» (Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, +215 μ.Χ.) και δοξασμός του η αποδοχή και κήρυξή της στην Οικουμένη. Υπάρχουν βασικότατα επιχειρήματα, που βεβαιώνουν την εβραϊκή καταγωγή της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού.Η Παναγία υπήρξε εβραία στην πίστη και ισραηλίτισσα στην καταγωγή έστω και αν έζησε στην «Γαλιλαία των Εθνών» διότι:α) Το όνομά της ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΑΜ-ΜΥΡΙΑΜ είναι καθαρά εβραϊκό. Αν δεν καταγόταν από εβραίους γονείς και ήταν προσήλυτη στον ιουδαϊσμό θα έφερε ελληνικό όνομα. Στο Λουκ. Ι, 27 αναφέρεται ρητά, ότι ήταν «εξ οίκου Δαβίδ», δηλαδή από την φυλή του Ιούδα (πρβλ. Λουκ. Ι, 32. 69 και Ρωμ. Ι,3). Μέχρι σήμερα στους Εβραίους η μητέρα ορίζει την καταγωγή και ο πατέρας το όνομα Μπεν, δηλαδή Γιός του Τάδε. Π.χ. Μπεν Γκουριόν = /Γιός του Γκουριόν. Ελληνικά θα ήταν γκουριονίδης ή Γκουριονόπουλος).β) Οι γονείς της Παναγίας έχουν και αυτοί καθαρά εβραϊκά ονόματα και ήσαν μάλλον ιεροσολυμίτες. Τα ονόματά τους (Ιωακείμ και Άννα) παραδόθησαν από το (μη κανονικό, αλλά με πολλά αυθεντικά ιστορικά στοιχεία) «Πρωτευαγγέλιον του Ιακώβου» και δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ στην αρχαιότητα.γ) Ανατράφηκε στον χώρο του εβραϊκού Ναού, όπου την είχαν «τάξει» οι γέροντες γονείς της.δ) Εξαδέλφη της ήταν η Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου, καθαρά εβραία «εξ οίκου Ααρών» (Λουκ. Ι, 5).ε) Ο Ιωσήφ, ως πιστός Ιουδαίος («εξ οίκου Δαβίδ»/Ιούδα) δεν μπορούσε να μνηστευθεί εθνική γυναίκα, άρα και ελληνίδα.στ) Αν δεν ήταν εβραία, δεν θα μπορούσε ποτέ να πει το «Ιδού, η δούλη Κυρίου», δηλαδή του Γιαχβέ.
alt
ζ) Ο ύμνος της Μαρίας στο Λουκ. Ι, 46επ. (τα Μεγαλυνάρια) πηγάζει από την Παλαιά Διαθήκη, που γνώριζε και διάβαζε η Μαρία.η) Ως πιστή εβραία η Μαρία «καθαρίζεται» στον Ναό των Ιεροσολύμων (Λουκ., 2,22επ.).θ) Το ίδιο επιβεβαιώνουν και οι επισκέψεις της Μαρίας στον Ναό, στα Ιεροσόλυμα, για τον εορτασμό του (εβραϊκού) Πάσχα. Τον δωδεκαετή Ιησού αναζήτησε στον Ναό (Λουκ. 2,40 επ.).ι) Παρευρίσκεται στον γάμο της Κανά, σε περιβάλλον συγγενών της ή γνωστών, αλλά ομοπίστων της.Ια) Εβραϊκό είναι και το όνομα Ναζαρέτ. Οι εβραίοι ήσαν μειοψηφία στην Γαλιλαία, αλλά συμπαγής και δυναμική. Ο «ζηλωτισμός» τους (κατά των εθνικών) από εκεί ξεκίνησε. Ο Ιωσήφ και η Μαρία ήσαν εσωτερικοί μετανάστες στην Γαλιλαία, η προέλευσή τους όμως ήταν από την Ιουδαία. Πήγαν στην Γαλιλαία, διότι εκεί υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα ευρέσεως εργασίας.Ιβ) Σημαντικό μάλιστα είναι, ότι η ραββινική φιλολογία (το Ταλμούδ), που εξέμεσε τις μεγαλύτερες ύβρεις κατά της Παναγίας και του Ιησού Χριστού, δέχεται την Μαρία ως εβραία.Ιγ) Αλλά και το Κοράνιο δέχεται την Μαρία εβραία. Ουδείς στους αρχαίους αιώνες διανοήθηκε ποτέ, ότι η Μαρία δεν ήταν εβραία, αλλά άλλης καταγωγής, εν προκειμένω ελληνικής. Απουσιάζει τελείως κάθε (σοβαρή και αξιόπιστη) σχετική μαρτυρία.2. Ο εθνοφυλετισμός δεν έχει θέση στην Πίστη μας. Η σωτηρία (δυνατότητα ενώσεως του κτιστού με τον Άκτιστο Τριαδικό Θεό, εν Χριστώ) είναι υπεράνω καταγωγής, εθνικής ταυτότητας, πολιτισμού, διότι ο Θεός μας «πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι» (Α΄Τιμ. 2,4). Οι παλαιοδιαθηκικοί Προφήτες έσωσαν, στον λόγο και την βιοτή τους, τον δρόμο (την μέθοδο) προς την σωτηρία, αναμένοντας την σάρκωση-ενανθρώπιση του Μεσσία και ζώντας την άσαρκη επί γης παρουσία του. Σ' αυτή την παράδοση ανήκαν η Μαρία, ο Ιωσήφ, ο Πρόδρομος, οι Απόστολοι και όσοι άλλοι εκ των Ιουδαίων δέχθηκαν τον Χριστό ως τον αναμενόμενο Μεσσία. Σ' αυτή την παράδοση χωράει όλος ο κόσμος. Ο Χριστός γεννήθηκε εκεί, όπου όχι μόνο η προσδοκία του ήταν ισχυρότερη και διαρκής, αλλά και εκεί όπου η σχέση του με τους Δικαίους δεν διακόπηκε ποτέ, δηλαδή στα όρια του εβραϊσμού. Βέβαια και στον εθνικό κόσμο υπήρξαν πρόσωπα που έζησαν με την «προσδοκία» του Λυτρωτή (πρβλ. Γεν. 49, 10), έχοντας στην καρδιά τους, λόγω της καθαρότητάς της, τον «σπερματικό Λόγο» (άγιος Ιουστίνος, πλατωνικός φιλόσοφος και μάρτυρας της Πίστεως, β΄αι. μ.Χ.). Όλοι αυτοί συμπεριλαμβάνονται στη «Παλαιά Διαθήκη» και όχι μόνον εβραίοι. Άλλωστε, ο οποιοσδήποτε επεκτατισμός και η διάθεση κυριαρχίας δεν ανταποκρίνεται στο γνήσιο πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά συνδέεται με την διαστροφή του αυθεντικού εβραϊσμού, που γέννησε τον «σιωνισμό», ως ιουδαϊκό ιμπεριαλισμό, στη εποχή του Χριστού κυρίως (Φαρισαϊσμός). Ο Αβραάμ στάλθηκε από τα βάθη της Μέσης Ανατολής προς τα παράλια, για την εξάπλωση της αληθινής πίστεως, της μονοθεϊας, και την πρόσκληση όλων των λαών στην αληθινή σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός δεν τον στέλνει εκεί ως κατακτητή και κυρίαρχο, αλλά του λέγει: «Εν σοι ενευλογηθήσονται πάσαι αι φυλαί της γης». Ως φωτιστή του κόσμου δηλαδή στην αληθινή πίστη (Γεν. 12,3).Η στενή ιουδαϊκή (φαρισαϊκή) εθνικιστική παράδοση, που επιβίωσε ως σήμερα, δυστυχώς, δεν έχει σχέση με την προφητική, που στην ιστορία της «θείας οικονομίας» (της ανάπτυξης του σχεδίου του Θεού για την σωτηρία) είναι χριστιανική. Σ' αυτήν, την προφητική παράδοση, θεμελιώνεται και η σχέση χριστιανισμού-εβραϊσμού. Η Π. Διαθήκη προσεγγίζεται και κατανοείται μόνο μέσα από την Καινή. Όπως είπε ο ι. Αυγουστίνος (4-5ος αι.): «Η Καινή Διαθήκη κρύπτεται στη Παλαιά και η Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτεται στην Καινή». Γι' αυτό οι Προφήτες της Π. Διαθήκης καταδικάζουν, ελέγχουν και απορρίπτουν κάθε αντιπνευματική τάση στον Ιουδαϊσμό («ψευδής» ιουδαϊσμός). Αυτό κάνει και ο Χριστός στη φοβερή κριτική του απέναντι στον αντιπροφητικό ιουδαϊσμό (κυρίως στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο) και οι Απόστολοι (Στέφανος, Παύλος κ.λπ.).3. Πρέπει, εξ άλλου, να κατανοηθεί από τους καλοπροαίρετους νεοπαγανιστές, ότι κάθε προσπάθεια να κλεισθεί και περιορισθεί ο Χριστός σε ένα έθνος, πρώτα παραβλέπει την «εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου», την υπερφυσική, δηλαδή, σύλληψή του και υποτιμά ή και αρνείται την θεότητά του. Ο Χριστός ως «Σωτήρ πάντων ανθρώπων» (Α΄Τιμ. 4, 10), δεν κλείνεται σε ένα Έθνος, διότι ανήκει σ' όλο τον κόσμο, προσφέροντας σε κάθε άνθρωπο την δυνατότητα σωτηρίας. Και όπως ασχολίαστα χρησιμοποιούμε την πενικιλίνη, χωρίς να ενοχλούμεθα από την (σκωτσέζικη) καταγωγή του εφευρέτου της (Αλ. Φλέμιγκ), κατ' ανάλογο τρόπο δεν ενοχλούμεθα από την εβραϊκή καταγωγή του Χριστού, ως ανθρώπου. Όπως ελέχθη, μόνο στην εβραϊκή κοινωνία μπορούσε να γεννηθεί σαρκούμενος ο Μεσσίας, εκεί όπου και αναμενόταν και οι πιστοί στην μεσσιανική παράδοση (προφήτες) ετοιμάζονταν, με την πνευματική ζωή τους για την υποδοχή του.Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι μία συκοφαντία του εβραϊκού Ταλμούδ(= συναγωγή ερμηνειών ραββίνων του ιουδαϊσμού με έντονο αντιχριστιανικό και ρατσιστικό χαρακτήρα΄ οι μη εβραίοι/ιουδαίοι αποκαλούνται σ' αυτό γκοϊμ, δηλαδή κτήνη), που την αντέγραψαν και άλλοι αντιχριστιανοί συγγραφείς, θεωρούν τον Ιησού νόθο, που δήθεν συνέλαβε η νεαρή Μαρία από τον στρατιώτη Πανθήρα. Οι  ιουδαίοι χρησιμοποιούν το «επιχείρημα» αυτό, για να αρνηθούν την εβραϊκή καταγωγή του Ιησού.Το ερώτημα όμως είναι: Είναι ανάγκη να καταφεύγει ο Ελληνισμός στην πλαστογράφηση της ιστορίας, για να προσθέσει κάτι στο κύρος του; Η ιδιοποίηση του Χριστού εθνικά δεν προσθέτει τίποτε στον Ελληνισμό.Να προσθέσω εγω οτι ο Ιουδαιοχριστιανισμός οχι μόνο δεν προσφέρει τιποτα στον Ελληνισμό αλλα ειναι και μια Εβραϊκη ιστορία που δεν ενδιαφέρει τους Έλληνες!!Αντίθετα ο Ελληνισμός την πλήρωσε ακριβά την απάτη του Μαραγκού ........"Θεού"!!

ΟΡΓΗ ΘΕΩΝ?ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ "ΑΓΙΟ" ΟΡΟΣ!!ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟ Η ΙΕΡΗ ΓΗ!

Άγιο Όρος: Μεγάλες καταστροφές στη Μονή Μεγίστης Λαύρας από τη βροχή
Ένας ολόκληρος τοίχος κατέρρευσε από τις άσχημες καιρικές συνθήκες - Τα κελιά ήταν άδεια εκείνη την ώρα
Μεγάλες καταστροφές υπέστη η "Μονή Μεγίστης Λαύρας¨¨ στο Άθλιο Όρος από τις εξαιρετικά άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την περασμένη Πέμπτη.Δεν το βλέπετε ότι δεν σας θέλει η ιερή γη των Ελλήνων??
ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΑΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ??

ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΨΕΥΤΟΘΕΟΣ ΣΑΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ??
alt

Όπως αναφέρουν οι μοναχοί η πολύ δυνατή βροχή οι κεραυνοί  και οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν ουσιαστικά τον εξωτερικό τοίχο μιας πτέρυγας που φιλοξενεί μάλιστα κελιά μοναχών. Σας το έχουμε πει θα φύγετε από την ιερή γη των Ελλήνων είτε με το καλό είτε με το άγριο!!


alt

Στο σημείο κάτω από το κτίριο εκτελούνται έργα για την αποκατάσταση της Βιβλιοθήκης και του Σκευοφυλακίου της Μονής.ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΗΡΩΝΕ ΜΑΛΑΚ@ ΕΛΛΗΝΑ!!

alt

alt

alt

alt

alt

Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!!ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΦΙΔΑΚΙ ΤΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΑΣ"!!!!


φιδακι.jpg
Στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας 11 Αυγούστου
εμφανίστηκε στα Αργίνια το πρώτο φιδάκι της Παναγίας.

Μετά από λίγο οι καμπάνες του Ιερού Ναού κτύπησαν χαρμόσυνα για το ευχάριστο αυτό γεγονός.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας η σημερινή μέρα με απόφαση του Πρωθυπουργού κηρύχτηκε αργία στην Κεφαλονιά ώστε ο λαός του νησιού να γιορτάσει το μέγα εθνικό γεγονός!!

Σήμερα (Δευτέρα 11 Αυγούστου) στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί στην εκκλησία των Αργινίων "Ιερά" Παράκληση προς τιμή στο φιδάκι τον Διαμαντή!!. 
ΡΩΜΙΟ.jpgΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ  ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟ ΦΙΔΙ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ ΚΑΙ ΦΙΔΙΑ ΣΑΤΑΝΙΚΑ??ΡΕ ΜΠΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ??ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟ ΦΙΔΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΚΑΣΕΙ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟ ΚΥΝΗΓΆΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ!!

alt


ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ:ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΕΦΑΓΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Το ''Ολοκαύτωμα'' σύμφωνα με τις εβραικές θυσίες!!

alt

alt

Το Tophet, ένα είδος πιθαριού φούρνου για να κατευνάσουν τον Μολώχ

Στο επόμενο βίντεο που είναι συγκλονιστικό θα δείτε τι εστί Ιουδαιοχριστιανική  θρησκεία και εβραϊκές συνήθειες. Ίσως κάποτε ο δυτικός κόσμος των επιστημών και της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης κατανοήσει έστω για μερικά λεπτά, γιατί αυτός ο λαός χιλιάδες χρόνια έχει τις δικές του συνήθειες. Συνήθειες που εμείς, οι πιο πολλοί από εμάς, δεν κατανοούμε.Αυτές τις αθλιότητες ο Ναζωραίος τις έκανε γαργάρα!!

alt

Οι Εβραίοι θυσίαζαν τα παιδιά τους ζωντανά, σαν ιερά ολοκαυτώματα, εφόσον τα θύματα παραδίδονταν ολοσχερώς στη φωτιά . Τα έριχναν μέσα στα Τόφετ (Tophet), ένα είδος πιθαριού φούρνου για να κατευνάσουν τον Μολώχ. Για χάριν της συλλογικής ευημερίας της κοινότητας είτε χάριν της συντήρησης ενός ταμπού, είτε χάριν απόδειξης της αφοσίωσης προς τη θεότητα που απαιτεί τη θυσία.

Η έννοια ''Ολοκαύτωμα'' είναι η θυσία των παιδιών τους στην πυρά κατά την αρχαιότητα που αργότερα πολύ πονηρά, οι Εβραίοι άλλαξαν στο ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους Ναζί. Η εγκληματική παραποίηση της πραγματικότητας και από θύτες να βγαίνουν πάντα θύματα, είναι η ιδιότητά τους. Τις δικές τους τελετουργικές αρχαίες ανθρωποθυσίες τις εφαρμόζουν σε όλη την υφήλιο, για αυτό άλλωστε χρειάζονται την δημιουργία της Νέας τάξης. Η εβραϊκή σάρκα δεν τους φτάνει για να θρέψουν το θεριό "ΘΕΟ" Γιαχβέ που αυτοί οι ίδιοι δημιούργησαν και διατηρούν προς όφελός τους.

Ο Λούθηρος έγραψε στο βιβλίο του, "Από τους Εβραίους και τα ψέματά τους:" "Αυτοί μαχαίρωσαν και διαπέρασαν το σώμα του νεαρού αγοριού, Simon του Trent. Έχουν επίσης δολοφονήσει και άλλα παιδιά ... Ο ήλιος ποτέ δεν θα λάμψει για τους πιο αιμοδιψής και εκδικητικούς ανθρώπους, αλλά αυτοί φαντάζονται ότι είναι οι άνθρωποι του Θεού, και οι οποίοι επιθυμούν και πιστεύουν ότι πρέπει να δολοφονήσουν και να συντρίψουν τα έθνη.

Στο βίντεο ο ερευνητής Χάρελ Ρομ αναφέρεται σε μια περίπτωση αιχμαλωσίας ενός Έλληνα από τους Εβραίους γύρω στο 168 πριν και στον τρόπο θυσίας του σύμφωνα με την αρχαία εβραϊκή συνήθεια. Ετησίως και σε καθορισμένο χρόνο, με το Πάσχα τους, αφού τον είχαν απαγάγει, τον σκότωσαν, τον έκοψαν σε κομμάτια, και έφαγαν από την σάρκα του. Στη συνέχεια ορκίστηκαν την αιώνια εχθρότητα εναντίον των Ελλήνων.Στην συνέχεια σκέφτηκαν να στείλουν τον γιο του να αποτελειώσει τους Έλληνες!!

Δείτε το βίντεο:

σιωνισμος

Jewish Occult Murders by Rev. Dr. (of law) Matt Hale - book cover
alt

Τα Ελληνόπουλα  που αργότερα ο περιούσιος λαός με τελετουργικό τρόπο θυσίασε στο όνομα του Ιησού πρέπει να είναι χιλιάδες.

Πρέπει να κατανοήσουμε ένα πράγμα, η θυσία των λαών στο όνομα του εκλεκτού λαού του «θεού τους» είναι τελετουργική συνήθεια χιλιάδων χρόνων, το DNA τους κουβαλάει την ανθρωποθυσία. Είναι το αίτημα για κάποιο αντάλλαγμα, « σου δίνω, για να μου δώσεις» ή «δώσε, για να σου δώσω».

Μήπως η ανοικτή φάρμα στη Γαζα είναι γι αυτό το λόγο; Γιατί στόχοι τους ειναι τα παιδάκια; Γιατί σκοτώνουν συνέχεια  εκατοντάδες παιδιά και δεν μιλάει κανείς; Σχολεία, και παιδάκια που παίζουν μπάλα στην παραλία, τα θύματα. Ο αντι-Παλαιστινιασμός γιατί δεν είναι αντι-Σιμιτισμός; Δεν υσχύει η ίδια λογική για όλους τους λαούς; Ααα, όχι για τον εκλεκτό...

Οι εβραίοι προτιμούν τα παιδιά κάτω των επτά χρονών. Βέβαια δεν γνωρίζουν όλοι οι Εβραίοι την τελετουργική προέλευση των ανθρωποθυσιών για χάριν του Γιαχβέ (Μολώχ). Και αυτοί κοπάδι είναι που το οδηγούν οι λύκοι.

Η αιμοσταγή φύση τους, η ελεεινή παραφροσύνη που τους χαρακτηρίζει, η ολική έλλειψη συνείδησης, η ευκολία παραποίησης και κατασκευής της πραγματικότητας μέσω των εβραϊκών ΜΜΕ σε παγκόσμια κλίμακα, και μέσα στην Ελλάδα που εμείς οι ίδιοι αφήνουμε ειναι η παράδοση άνευ όρων στους ψυχοπαθείς ιδιοκτήτες της φάρμας.

Οι ανθρωπότητα βρίσκεται στα χέρια τους. Είδατε κάποιον πολιτικό να βγάλει λέξη μετά απο τόσες ημέρες δολοφονίας παιδιών και άλλων αμάχων;;; Ειδατε κανένα κόμμα να κ΄νει κριτική στην Ορθοδοξία??

Οι Σαμαράδες, Σιμίτες και Τσίπρες βρίσκονται παντού γιατί εμείς «Τα Θύματα» τους αφήνουν να μας θυσιάζουν.

Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τον αιμοσταγή πολιτισμό της χέστρας (όπως τον ονομάζει ο Στρέιντζερ) άλλα ο χρόνος λειτουργεί εναντίον μας.

Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το μέλλον μας!"ΑΓΙΟΣ" ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ!!ΜΟΝΟ Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!!!

 Ο Άγιος Γέρων Παΐσιος που αναφέρθηκε σε σχατολογικά γεγονότα,  σε πολέμους και στα γεγονότα της πόλης, ήταν στο ίδιο πνεύμα. Τα είπε όλα αυτά για να μην γίνουν. Αλλά ας μην προτρέξουν να απογοητευθούν οι Έλληνες ότι δεν θα πάρουμε την Πόλη. Η Πόλη θα παρθεί όταν θα έχουμε γίνει Ελλάδα και Τουρκία ένας λαός ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του Τουρκικού λαού.  Ακούστηκε ότι μίλησε για αυτά παλαιότερα ο Άγιος Πορφύριος, αλλά θα τα αναλύσουμε κάποια άλλη φορά.
Ο ΤΡΑΓΟΣ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ  ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ!!ΟΥΣΤ ΠΡΟΔΟΤΗ!!
Γιατί ο Άγιος Πορφύριος τόνιζε ότι το μυαλό μας πρέπει να είναι σε μία και μόνο πόλη, Την Άνω Πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ, να μην μας ενδιαφέρουν οι πόλεις της γης αλλά οι πόλεις του Θεού της Αποκαλύψεως (Αποκ. Κεφ.22)3«ου γαρ εχομεν ωδε μένουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν.» (Εβρ.
13,14)
ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΕΔΩ ΟΤΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΠΟΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΛΗΚΤΟΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ!!!ΤΩΡΑ ΤΙ ΛΕΤΕ??
ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ "ΙΕΡΗ" ΓΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ!!

ΙΕΡΗ ΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ!!
Δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε εάν είμαστε με τον αληθινό Θεό που είναι ο Ιησούς Χριστός, γιατί είναι ο μόνος που δίδαξε την αγάπη, όχι μόνο σε αυτούς που μας αγαπούν αλλά και σε αυτούς που δεν μας αγαπούν, και το απέδειξε ο Ίδιος εμπράκτως ανεβαίνοντας επάνω στον Σταυρό, διωκόμενος από αυτούς που τον περίμεναν, τον λαό του τον Ισραήλ.
Ο Θεός ζει την δική του τραγωδία. Πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο μας είχε στο νου Του και στη θέλησή Του, για να μας δώσει υπόσταση και να μας φέρει εν εσχάτοις καιροίς στη ζωή, στην ύπαρξη από αγάπη. Όμως επειδή είναι τέλειος, ήθελε να φτιάξει και το πλάσμα του τέλειο. Η τελειότητα του Θεού βρίσκεται μέσα στην ελευθερία. Μας έφτιαξε ελεύθερους και ήθελε να είμαστε ελεύθεροι στην αγάπη Του. Όμως τα πρώτα δημιουργήματα του Θεού που ήταν οι Άγγελοι, έζησαν και αυτοί τη δική τους τραγωδία. Το πρώτο «πυρηνικό ολοκαύτωμα» έγινε στον αγγελικό κόσμο. Ο Εωσφόρος όταν εφηύρε την κακία και αποφάσισε να μην  είναι με τον Θεό,  ήταν σαν να έριξε την πρώτη «βόμβα». Ο πρώτος πόλεμος έγινε στον ουρανό, παρασέρνοντας το 1/3 των Αγγέλων στην πτώση. Ένας «πυρηνικός όλεθρος» στον κόσμο των Αγγέλων. Δεν υπήρχε μέχρι τότε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τα ίδια τα πλάσματα του Θεού. Ο Θεός τόλμησε όμως να φτιάξει και τον άνθρωπο. Αλλά ο Εωσφόρος διάβολος αυτό το «πυρηνικό ολοκαύτωμα» που ξεκίνησε στον ουρανό ήθελε να το συνεχίσει και στη γη. Έγινε με τους πρωτόπλαστους. Έγινε με τον Κάιν και τον Άβελ. Έγινε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Ο Θεός έδωσε τον Κατακλυσμό, τους Προφήτες, των Μωυσή.  Έφτιαξε τον παράδεισο και τη γη και στο τέλος αποφάσισε να στείλει και τον Υιό Του, δείχνοντας μας ότι ο Θεός αγάπη εστί.  Δεν ήρθε να διεκδικήσει τίποτα. Πήρε σάρκα και οστά και ήρθε ως ένας από εμάς, μέσα από μία γυναίκα, την  Κυρία Θεοτόκο και Παναγία μας, που όμοιό της πλάσμα δεν γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Όταν ήρθε η ώρα ο Ιησούς να μας αποκαλύψει ότι είναι ο Υιός του Θεού, τον ακολούθησαν οι μαθητές και πλήθος κόσμου άκουγε τους λόγους του. Υπήρχαν και εκείνοι που δεν δέχονταν τους λόγους του.
 Οι μαθητές του Απόστολοι Ιωάννης και Ιάκωβος , παρασυρόμενοι από τη ζωή του Προφήτη Ηλία, ζητούσαν από τον Ιησού, για τους κατοίκους της Σαμάρειας που δεν  δέχθηκαν τον Χριστό στη χώρα τους, να κατεβάσουν φωτιά και να τους κάψουν. 


Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟ "ΑΓΙΟ"ΟΡΟΣ:ΓΙΑΤΙ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΓΙΑ10 ΛΕΠΤΑ?Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΔΩ

Ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους για την επίσκεψη και την προσευχή Τσίπρα

Για την παρουσία Τσίπρα στο "περιβόλι της Παναγιάς" μίλησε σήμερα το πρωί στο MEGA ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους κ. Αρίστος Κασμίρογλου. Ο κ. Κασμίρογλου διευκρίνισε πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην αθωνική πολιτεία μετά από πρόσκληση των Αγιορειτών πατέρων. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμά του και στις μονές που θα επισκεφθεί και επισήμανε πως είναι η πρώτη επίσκεψη ηγέτη της Αριστεράς στο αγιώνυμο όρος μετά από αυτήν του Χαρίλαου Φλωράκη το 1995! 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΜΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ!!

 Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απομόνωση του κ. Τσίπρα  στο Ιερό όπου φυλάσσεται η Αγία Εικόνα του Άξιον Εστί, θέμα που αποκάλυψε το "Αγιορείτικο βήμα" χθες βράδυ. 

Ο κ. Κασμίρογλου είπε συγκεκριμένα πως ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ξενάγηση στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου ζήτησε και έμεινε εντελώς μόνος του για 10 λεπτά στο Ιερό όπου φυλάσσεται η Αγία Εικόνα. 

Υπενθυμίζεται πως σήμερα δεύτερη μέρα της παραμονής του στο Άγιον Όρος ο κ. Τσίπρας θα διανυκτερεύσει στην Μονή Ξενοφώντος.
ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΑ ΒΡΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ!!ΑΜΗΝ!!

alt
Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟ "ΑΓΙΟ" ΟΡΟΣ!! 

Σας αποκαλύπτουμε ότι ο Αλέξης Τσιπρας παρακολούθησε βίντεο το οποίο είχε επιμεληθεί προσωπικά ο ηγούμενος Εφραίμ στο οποίο αποκαλύπτεται ότι ο Τσιπρας δεν είναι Άθεος!!Δείτε το Βιντεο!! Α ρε Αλέξη τι άλλο θα κάνεις για να γίνεις πρωθυπουργός??

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ!!


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ!!ΤΑ ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΙΚΑ ΟΡΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ Ο ."ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ" ΠΛΑΤΩΝ!!

alt

«Τα ορφικά κείμενα ήταν μονοθεϊστικά, ο Πλάτων προ Χριστού χριστιανός», μας λένε οι χριστιανοί ψεύτες. Φυσικά τα ορφικά κείμενα δεν είναι καθόλου μονοθεϊστικά. Οι χριστιανοί δημαγωγοί στηρίζονται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν τα έχουν διαβάσει. Τα ίδια ισχύουν και για τον Πλάτωνα, ουδέποτε μίλησε για κάποιον ξυλουργό-μεσσία που θα σώσει την ανθρωπότητα, ούτε για ιουδαίους μεσσίες. Γιατί όμως οι χριστιανοί δημαγωγοί τα επαναλαμβάνουν συνεχώς ενώ ξέρουν ότι είναι ψέμματα; Προσπαθούν να μας υποβάλλουν την ιδέα ότι η πλειοψηφία των προγόνων μας ήσαν λίγο βλάκες που πίστευαν σε πολλούς θεούς ενώ τα «μεγάλα φωτισμένα μυαλά» είχαν ανακαλύψει τον ένα και μοναδικό θεό. Δηλαδή προσπαθούν να μας πείσουν ότι έτσι και αλλιώς θα ερχόταν ο χριστιανισμός οπότε μην διαμαρτύρεστε. Δεχθείτε την επιβολή του χριστιανισμού ως φυσιολογική. Φυσικά οι πάντες γνωρίζουν ότι ο χριστιανισμός επεβλήθη δια σφαγών και ότι πολλά αρχαία κείμενα έχουν πλαστογραφηθεί για να εμφανίζουν μονοθεϊστικές φράσεις. Το «οι θεοί» εύκολα γίνεται «ο θεός». Και σε τελευταία ανάλυση γιατί τα «φωτισμένα μυαλά» των προγόνων μας δεν κατέληξαν στον Αλλάχ ως ένα και μοναδικό θεό και δεν ήταν προ Μωάμεθ μωαμεθανοί;
alt
Ακόμη καλύτερα, γιατί δεν κατέληξαν στον Δία ως τον ένα και μοναδικό θεό και κατέληξαν σε έναν ιουδαίο μαραγκό από την Ναζαρέτ; Προσοχή στα τεχνάσματα των χριστιανών δημαγωγών που θέλουν να ανακαλύψουν χριστιανισμό στην αρχαία Ελλάδα έτσι ώστε να δικαιολογήσουν τις σφαγές και την επιβολή τους. Τι πειράζει ο πολυθεϊσμός των προγόνων μας τους κυρίους Γεωργαλά, Σακετο & Σία; Η ψυχή του λαού μας κάνει μια φοβερή προσπάθεια να τραβηχτεί έξω από τον ιουδαϊοχριστιανικό βούρκο. Παλεύει με νύχια και με δόντια και έρχεται ο κ. Γεωργαλάς, ο κ. Σακέτος, ο κ. Πλεύρης και της ρίχνουν μια κλωτσιά για να ξαναπέσει μέσα στον ιουδαιοχριστιανικό βούρκο. Και μετά έχουν το θράσος να κατηγορούν και τον εβραϊκό λαό ότι κάνει κακό στην Ελλάδα. Τι τους φταίνε οι εβραίοι και τους κατηγορούν; Τα δικά τους ανομήματα να κοιτούν. Οι εβραίοι προσέχουν ως κόρη οφθαλμού την εθνική τους θρησκεία και καλά κάνουν. Οι χριστιανοί δημαγαγοί όμως είναι εχθροί της Ελλάδος και του Ελληνικού λαού διότι καταδιώκουν την Εθνική μας Θρησκεία. Αν είναι πατριώτες, όπως κακώς ισχυρίζονται, γιατί δεν επιλέγουν τον Δία ως ένα και μοναδικό θεό, γιατί σώνει και καλά πρέπει να επιλέξουν έναν θεό από την Ιουδαία; Γιατί τέλος πάντων δεν διδάσκουν τα ελληνόπουλα ότι πράγματι, ένας είναι ο αληθινός και μοναδικός θεός, ο Ζεύς. Οπότε ικανοποιούν έτσι τον αρρωστημένο ψυχισμό τους περί ενός μοναδικού θεού που τους καταδυναστεύει και συγχρόνως αφήνουν και μας τους «πλανεμένους» μαζί με τον Δία να λατρεύουμε και τους άλλους Πατρώους Θεούς. II.


ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ!!Ο ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΜ

Ο Ουκρανικός στρατός βομβάρδισε ένα ναό προς τιμήν της Εβραίας Μητέρας του Ιησού  στο κέντρο της Λούγκανσκ, αναφέρει το «Interfax-Religion" .Η εκκλησία έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές από την επίθεση πυροβολικού όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί..Άντε βρε και στις δικές μας!!Καλά αυτοί δεν είναι χριστιανοί??Αυτά τα όπλα δεν ευλόγησαν οι παπάδες??
alt
Με τα αγιασμένα όπλα των Ουκρανών γκρεμίστηκε η Ιουδαιοχριστιανική εκκλησία της Εβραίας!!Και η "Παναγία" που ήταν να προστατέψει τον ναό της??Ρε μπας και δεν έριχναν τίποτα στο παγκάρι και η "Παναγία" βομβάρδισε την εκκλησία της??         

ΠΡΙΝ 

.Ανατριχίλα! Ρήμαξε από τους βομβαρδισμούς ο ναός στο Λουγκάνσκ-Στις φλόγες εκκλησία στην Gorlovka (ΒΙΝΤΕΟ)
ΜΕΤΑ

alt


"ΑΓΙΟΣ" ΝΙΚΩΝ Ο ΑΛΗΤΗΡΙΟΣ "ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ"!!!Ο ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ


ΝΙΚΩΝ Ο "ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ"Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!
 
alt
 
Ο «όσιος» Νίκων μεταφέρει τον λόγο του Ναζωραίου στους Έλληνες Εθνικούς της Λακωνίας (σχέδιο του Αποστόλου Βούλγαρη, 2001).
  
ρούσε τα δικά της ειωθότα, σε μία θαυμαστή ανεκτικότητα που άντεξε όσο έμεινε μακριά από την Λακωνική η μισαλλοδοξία των Βυζαντινών, των οποίων η ισχνή παρουσία, κυρίως με εποίκους, περιορίζετο γύρω μόνον από την Μονεμβάσια. Πρέπει εδώ να τονισθεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι δεν επρόκειτο για επιδρομή όπως παρουσίαζαν την όλη κίνηση των σλαβικών ομάδων οι παντελώς αναξιόπιστοι Βυζαντινοί, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο ανιστόρητος μύθος ότι όλη η χώρα των Ελλήνων «εσλαβώθη», αλλά γι' απλή και ειρηνική εγκατάσταση διωκομένων μη χριστιανικών πληθυσμών. Επί του ζητήματος, υπάρχει από το 1922 μία εξαιρετική εργασία του Περικλέους Ζερλέντου, που αποδεικνύει ότι είναι χυδαίες παραποιήσεις της ιστορικής αληθείας τα όσα έχουν αφελώς συναχθεί υπό ευρωπαίων ιστορικών κυρίως, των τελευταίων 2 - 3 αιώνων με αφορμή τις φαντασιοπληξίες τού συναξαριστή του «Αποστόλου» Ανδρέου, ή του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου. 
Άγιος Νίκων, ο επονομαζόμενος «Μετανοείτε»
Ο τελευταίος αυτός μάλιστα,  αγνοούσε  παντελώς  την    
Ελλαδική πραγματικότητα (σελ. 6) και μάλιστα ο ως άνω συγγραφέας τον αποκαλεί δικαιολογημένα και, κυρίως, τεκμηριωμένα «μικρόλογο, μικρόνου και θρήσκο» (σελ. 6): «Ο εστεμμένος συγγραφεύς ουδεμίαν είχε συναίσθησιν εθνικήν, καλών την Κρήτην θεόλεστον. Ούτος διέπλασεν επί το μυθικώτερον το συνεξάριον του Πρωτοκλήτου ως προς την πολιορκίαν και απαλλαγήν της πόλεως των Πατρών από των πολιορκούντων αυτήν Σλάβων και Σαρακηνών... Τοιούτος ελαφρός τον νούν και την συναίσθησιν, ανέλαβε να ιστορήση τα των Σλάβων εν Πελοποννήσω και προσέτι παρέδωκεν ημίν εξ ελαφρότητος και κουφότητος ότι τάχα  ε σ λ α β ώ θ η  πάσα η Πελοπόννησος και γέγονε βάρβαρος... » (σελ. 7).   
    
783 Μετά από στρατιωτική προσπάθεια των Βυζαντινών να επέμβουν στην ελευθέρα Λακωνία και εκτός του συστηματικού εποικισμού, με την βία των όπλων, ο Βυζαντινός «Πατρίκιος και Λογοθέτης του Οξέως Δρόμου» Σταυράκιος, συμφώνως προς την διήγηση του Βυζαντινού χρονογράφου Θεοφάνους, κατέστειλε μεγάλη ανταρσία των μη χριστιανών της περιοχής και μετέφερε πλήθος εξανδραποδισθέντων εντοπίων και λαφύρων στην Νέα Ρώμη του Βοσπόρου. Οι διασωθέντες Εζερίτες και Μελιγγοί Σλάβοι, κατέφυγαν στις πλαγιές του Ταϋγέτου και του Πάρνωνος, στις ελεύθερες περιοχές των Εθνικών Ελλήνων.   
τους  και  όλως  ξαφνικά  καθυβρίζουν  για την μ.α.χ.χ. χρονική περίοδο τους ίδιους τους προγόνους τους, πλέκοντας εγκώμια από την άλλη  στους αδικαιολογήτους σφαγείς τους. Χαρακτηριστικό τέτοιο δείγμα αποτελεί η υπό του Π. Δούκα απαράδεκτη καθύβριση ως ... «διεφθαρμένων» ( ...) των τελευταίων Λακεδαιμονίων Εθνικών, εκείνα τα ζοφερά χρόνια που εδέχοντο την τελική επίθεση των Βυζαντινών τα Ελληνικά Πάτρια και Τρόποι: « ...προ πάντων δε τότε παρεκώλυον την διάδοσιν και επικράτησιν  των  χριστιανικών  ιδεών ...», λες  και είναι κάτι το θετικό, πόσο μάλλον υποχρεωτικό, « ...αφενός μεν οι εν τη Δυτική Μάνη Μηλιγγοί Σλάβοι, αφετέρου δε οι εν Σπάρτη  χάριν εμπορίου Ιουδαίοι, και τινες διεφθαρμένοι ευπατρίδαι συμπράττοντες  μετ' αυτών».    
   
   
 

600 περίπου. Η «Λακεδαιμονία», η οποία επί δύο περίπου αιώνες εστέγαζε την δράκα των τοποτηρητών της πρωτοβυζαντινής αυταρχίας, με άρχοντα διοικητή διορισμένο πότε απευθείας υπό των θεομανών αυτοκρατόρων της Nova Roma (Νέας Ρώμης) του Βοσπόρου και πότε υπό του Στρατηγού του «Θέματος Πελοποννήσου» που ήδρευε στην Κόρινθο, εγκατελήφθη σταδιακώς από τα μη Εθνικά στοιχεία. Η χριστιανική της Επισκοπή έκλεισε και αρκετοί εκ των Σπαρτιατών του Ταϋγέτου και του Πάρνωνος επέστρεψαν σ' αυτήν, μαζί με τα λείψανα των πολιτικοθρησκευτικών Εθνικών θεσμών τους. Οι ελάχιστες εκκλησίες ερημώθησαν και, όπως αποδεικνύεται εκ της πλήρους απουσίας βυζαντινών νομισμάτων της εποχής, μετά τον Γιουτπράδα (Ιουστινιανό) οι ελεύθεροι Έλληνες της λακωνικής γής κατέφυγαν στην ανταλλακτική οικονομία προς εξασφάλιση της αυταρκείας και αυτονομίας τους. 

700 περίπου. Πτωχικοί μικροπληθυσμοί μη χριστιανών «Σλάβων», ή «Χορβατών», ή «Παγανών», όπως τους απεκάλουν οι Βυζαντινοί, άρχισαν να κατέρχονται ειρηνικώς έως την Πελοπόννησο και, αναζητώντας έναν ασφαλή τόπο να εγκατασταθούν μακριά από την βία των χριστιανών, άρχισαν να ιδρύουν οικισμούς στην Κορινθία, την Αχαϊα, την Ηλεία, την Αρκαδία, καθώς και στην Λακωνία, ανεμπόδιστοι από τους εκεί Έλληνες Εθνικούς. Τρείς μη χριστιανικές εθνικές κοινότητες, οι Έλληνες Εθνικοί, οι «Παγανοί», και κάποιοι ελάχιστοι Ιουδαίοι, θα ζήσουν έκτοτε μέσα στην πόλη της «Λακεδαιμονίας» επί πολλές δεκαετίες, δίχως προστριβές, παρόλο  που η κάθε  κοινότης ετη   

727 Ελλαδικοί και νησιώτες Έλληνες, εστασίασαν στο πλευρό του «τουρμάχου» Αγαλλιανού κατά του εικονομάχου αρμενικής καταγωγής αυτοκράτορος Λέοντος και εξεστράτευσαν κατά της Κωνσταντινουπόλεως με μεγάλο στόλο, ο οποίος όμως κατεστράφη σε ναυμαχία υπό του «Υγρού Πυρός» των Βυζαντινών. Αποτέλεσμα αυτής της ήττας ήταν να τεθεί όλη η Ελλάδα, με διάταγμα του Λέοντος, υπό την άμεση εξουσία του Πατριάρχου.  

746 - 747 Διετής μεγάλος  λοιμός, προερχόμενος εκ της Καλαβρίας και της Σικελίας, εσάρωσε  τους  πληθυσμούς  της   Χερσονήσου του Αίμου και των νήσων, συμπεριλαμβανομένης και της Λακωνικής, με περισσότερα θύματα ωστόσο στους επήλυδες Βυζαντινούς γύρω από την Μονεμβάσια.  

755  Για  να  πυκνώσει  τον  αποδεκατισθέντα υπό του μεγάλου λοιμού, πληθυσμό της Νέας Ρώμης (Κωνσταντινουπόλεως), ο αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος, επανέφερε μεγάλα πλήθη Βυζαντινών εποίκων και έτσι αδυνάτισε επί πολλές δεκαετίες η Βυζαντινή παρουσία στους τόπους των Ελλήνων, ιδιαιτέρως δε στην Πελοπόννησο και την Λακωνική. Οι Εζερίτες Σλάβοι κατέκλυσαν την εκκενωθείσα περιοχή του Έλους, η οποία εκ του φυλετικού τους ονόματος απεκλήθη έκτοτε Εζερού.    

790 - 800 περίπου. Αποτυχημένη απόπειρα του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ταρασίου (784 - 806) ο οποίος απεστρέφετο πάρα πολύ την Εθνική Παράδοση, να εκχριστιανίσει με την βία των όπλων, τους απομονωμένους μη χριστιανούς πληθυσμούς της Λακωνικής. Ο Ταράσιος, ήταν ένας εκ των ελαχίστων Βυζαντινών που εκείνη την εποχή κατείχαν μία μικρή γνώση Ρητορικής και Φιλοσοφίας, ως αποτέλεσμα μελετών του σ' εκκλησιαστικές βιβλιοθήκες που περιείχαν βιβλία Εθνικών. 

807 Το έτος αυτό εξέσπασε μεγάλη εξέγερση των Σλάβων της Αχαϊας κατά των Βυζαντινών, με την από θαλάσσης βοήθεια, των υπό τον Αρούν Αλ Ρασίδ Σαρακηνών, κατά την οποία επολιορκήθη η πόλη των Πατρών. Ο Βυζαντινός στρατηγός Λέων Σκληρός έπνιξε στο αίμα την εξέγερση, η οποία επαρουσιάσθη υπό της βυζαντινής προπαγάνδας της εποχής ως τάχα πολιορκία υπό ξένου στρατού, την οποία οδήγησε σε αποτυχία ένα... θαύμα του «Αποστόλου» Ανδρέου. Η κατ' ουσίαν  ανθελληνική αυτή προπαγάνδα θαυματοπληξίας των χριστιανών, αφού αυτή και μόνον ήταν που έδωσε πολλούς αιώνες αργότερα λαβή σε ευρωπαίους ιστορικούς να ομιλούν για σλαβική τάχα προέλευση των Νεοελλήνων, διογκώθη αργότερα ακόμη περισσότερο: «...τα της επιδρομής των Σλάβων εις Πελοπόννησον και τα της πολιορκίας των Πατρών επί το μυθικότερον, επηύξησε το γράμμα του Πατριάρχου Νικολάου Γραμματικού (1084 - 1111). Ούτος, υπερέβη πάσαν υπερβολήν ότι επί διακόσια δέκα και οκτώ έτη οι Σλάβοι, απέταμον την Πελοπόννησον της ρωμαϊκής αρχής, ότι ουδέ πους Ρωμαίου ηδύνατο να βαδίση εν αυτή, αλλ' εν μία ώρα δια του θαύματος του πρωτοκλήτου Ανδρέου, επανήλθεν η χερσόνησος υπό τα σκήπτρα τής εν Κωνσταντινουπόλει βασιλείας. Ούτω δε η Εκκλησία δια τοιούτων υπερβολών ενόμισεν ότι προήγε την δόξαν του «Αποστόλου» Ανδρέου διαστρέφουσα τα ιστορικά γεγονότα και περιβάλλουσα αυτά δια του μύθου» (Π. Ζερλέντου, ως άνω, σελ. 16).  

849 Ο Βυζαντινός στρατηγός Θεόκτιστος Βριαίνιος, κατά διαταγή του αυτοκράτορος Μιχαήλ Γ (842 - 867), κατέπνιξε μεγάλη υπερδεκαετή ανταρσία των πεδινών Μελιγγών και Εζεριτών της Λακωνικής. 

880 - 900 περίπου. Η τελευταία μαζική λατρεία των Ολυμπίων Θεών, εκείνη των απομονωμένων κατοίκων της Λακωνικής, εξησθένισε ακόμη περισσότερο μετά από μανιώδεις επιχειρήσεις εκχριστιανισμού. Ο Κωνσταντίνος Ζ ο Πορφυρογένητος, έγραψε στο «Περί Διοικήσεως Της Αυτοκρατορίας» τα εξής: «Ίστεον ότι οι του κάστρου Μαϊνης οικήτορες, ουκ εισίν από της γενεάς των προρρηθέντων Σλαύων, αλλ' εκ των παλαιοτέρων Ρωμαίων, οι και μέχρι του νύν παρά των εντοπίων Έλληνες προσαγορεύονται, δια το εν τοίς προπαλαιοίς χρόνοις ειδωλολάτρας είναι και προσκυνητάς των ειδώλων κατά τους παλαιούς Έλληνας, οίτινες επί της βασιλείας του αοιδίμου Βασιλείου (σημ. 867 - 886) βαπτισθέντες, Χριστιανοί γεγόνασιν..». Τ' απομεινάρια των Ελλήνων Εθνικών περιορίσθησαν να ζούν έκτοτε στους απροσίτους οικισμούς τους επί του Ταϋγέτου, όπου ήδη εφιλοξενούντο από της εποχής των σφαγών του Σταυρακίου και οι ανυπότακτοι Μελιγγοί, που ήδη είχαν πλήρως εξελληνισθεί .  

940 περίπου. Νέα στάση των μη χριστιανών της Λακωνικής εναντίον της βυζαντινής εξουσίας, κατά την διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορος Ρωμανού, κατεστάλη υπό του στρατηγού Κρινίτου Αροτρά. Ακολούθησε ωστόσο μία περίοδος αναρχίας στην όλη περιοχή, καθώς διάφοροι Βυζαντινοί πρωτοσπαθάριοι και άρχοντες (Βάρδας Πλατυπόδης κ.ά.) προέβαιναν σ' αλλεπάλληλες στάσεις κατά της εξουσίας του Ρωμανού, συνεπικουρούμενοι υπό του εντοπίου εθνικού στοιχείου.  

945 - 988 Ο αφιχθείς στην Λακωνική σκληρός Αρμένιος προσηλυτιστής Νίκων, ο αποκαλούμενος «Μετανοείτε», εκτός από την κατασφαγή των εν «Λακεδαιμονία» Ιουδαίων και των ανεπιδέκτων εκχριστιανισμού παγανιστών Σλάβων των πεδινών οικισμών της περιοχής (των «Τελχίνων» όπως τους έλεγαν σε μία προσπάθεια δαιμονοποιήσεως οι Βυζαντινοί), εφρόντισε και για την εξολόθρευση των τελευταίων ιχνών της «αρχαίας ειδωλολατρίας» που, προστατευομένη υπό του δυσπροσίτου Ταϋγέτου, ελειτουργούσε ελευθέρως και απροσκόπτως υπό την ηγεσία του Έλληνος «Εφόρου των Εθνικών γαιών» και «Δουκός των Εθνικών», Αντιόχου («...ός την δουκικήν μεν αρχήν διείπε της των εθνικών χώρας...», περιγράφεται στον «Βίο Νίκωνος» 156 β), επιδείξασα μάλιστα εξαιρετική αφομοιωτική δύναμη, δεδομένου ότι οι συνοικήσαντες Μελιγγοί είχαν εξελληνισθεί πλήρως, όπως προείπαμε, «ουδέν ίχνος αφήσαντες της επί του Ταϋγέτου εξοικίσεως αυτών»  (Περικλέους Ζερλέντου, ως άνω, σελ. 9). Ο Αρμένιος προσηλυτιστής εξόντωσε με τα ίδια του τα χέρια τον  «φιλοδαίμονα» και «αλαζόνα» Αντίοχο, (την δολοφονία αυτή, ο βιογράφος του Νίκωνος την παρουσιάζει βεβαίως σαν... μεταθανάτιο θαύμα του «Οσίου» !), εθανάτωσε τους ιερείς και όλους τους «τολμητίες και θρασυκαρδίους» αμεταπείστους, αφού προηγουμένως, όπως φαίνεται εκ της λεγομένης «Διαθήκης» του, με αφορμή μία εκ των πολλών επιδημιών («θανατικών») της εποχής, παρεκίνησε εξ Αμυκλών τους επήλυδες χριστιανούς της περιοχής (ο ίδιος ο βιογράφος του ομολογεί στον «Βίο» του ότι επρόκειτο περί «των της Λακεδαίμονος εποίκων», 130 α 25), να κυνηγήσουν τους Ιουδαίους της περιοχής και να καταστρέψουν τους τελευταίους Εθνικούς και τα  επί των  υψωμάτων πτωχικά Ιερά τους: «Εις τους οποίους εγώ αποκρίθηκα ότι επειδή και η οργή είναι θεϊκή, εσείς δεν έχετε πού να φύγετε, διατί ο Θεός όπου κατοικά εις τους ουρανούς κυριεύει και την Ανατολήν και την Δύσιν, και εις οποίον τόπον εσείς θέλετε υπάγηι, ευρίσκει σας. Όμως εσείς κάμετέ μου μίαν ομολογίαν ιδιόχειρον, ότι να μου υπακούσετε εις εκείνα οπού μέλλω να κάμω. Το οποίον είναι τούτο:  να ευγάλω  τους Εβραίους από μέσα από την χώραν, να υπάγουν έξω. Και τα μακελιά οπού είναι προς τον άγιον Επιφάνειον να τα χαλάσουν...» («Διαθήκη Νίκωνος», όπως εδημοσιεύθη στον «Νέο Ελληνομνήμονα», τεύχος 3.1906, με πολύ ενδιαφέρον το εντελώς άσχετο τρίτο πληθυντικό πρόσωπο που χρησιμοποιείται στο «να τα χαλάσουν»). Στην ίδια την πάλαι ποτέ  «κατείδωλον» Σπάρτη, έκτισε αμέσως μετά από όλα αυτά εκκλησία του «Σωτήρος Χριστού» επάνω στον ιερό λόφο του ιστορικού Ναού της Χαλκιοίκου Αθηνάς. Προηγουμένως μάλιστα, εξοντώθη («συνέβη και απέθανε») μυστηριωδώς ένας ακόμη Εθνικός που τον εμπόδιζε να κτίσει την εκκλησία του  στον ιερό τόπο,  καθώς  και αναρίθμητες άλλες εκκλησίες επάνω σε άλλα Ιερά (ή χρησιμοποιώντας τα συντρίμμια τους ως δομικά υλικά, όπως λ.χ. στις εκκλησίες των Γερονθών). Ταυτοχρόνως, οι Βυζαντινοί ολοένα μετέφεραν και εγκαθιστούσαν στην πεδινή Λακωνική κατά ομάδες, επήλυδες χριστιανούς, για ν' αλλοιώσουν την εθνική σύνθεση των εντοπίων.  

Με αφορμή τις κακουργίες του Αρμενίου προσηλυτιστού,  κάποιες  εκ  των οποίων ο  ίδιος ο βιογράφος του έκαμε το λάθος να διασώσει, όπως έκαμαν, ευτυχώς για την ιστορική αλήθεια και άλλοι όμοιοί του, όπως λ.χ. ο ανεκδιήγητος εκείνος Μάρκος Διάκονος, πρέπει να μην αφήσουμε ασχολίαστο ένα λυπηρό αλλά κατά κόρον παρουσιαζόμενο φαινόμενο. Το ότι στρέφουν αποτόμως οι διαφόροι Ρωμιοί συγγραφείς «Ιστοριών»  της  Σπάρτης, ή  της Ελλάδος ευρύτερα, έναν  αόρατο  διακόπτη  του μυαλού   

(Από το βιβλίο του Βλάση Γ. Ρασσιά "Επίτομος Ιστορία των Σπαρτιατών")   


Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ!!Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ!!

Όλα, πάντως, τα δαιμόνια ....συνεργάζονται μεταξύ τους

Πόλεμος πονηρών πνευμάτων

ΕΡ.: Πώς μας πολεμούν τα πονηρά πνεύματα;

ΑΠ.: Πρώτα-πρώτα πρέπει να ξέρετε ότι, στον δαιμονικό πόλεμο εναντίον των ανθρώπων, κάθε πονηρό πνεύμα έχει τον δικό του ρόλο. Κάθε αμαρτία γίνεται με την παρακίνηση ή και τη συνεργεία ορισμένου δαιμονίου και κάθε πάθος υποστηρίζεται από ορισμένο δαιμόνιο. Έτσι, τα ηγετικά δαιμόνια είναι οχτώ, όσα και τα θανάσιμα πάθη:
 Δεύτερον, με τα πάθη, που υπάρχουν μέσα μας, από τα οποία παίρνουν τις αφορμές για να υποκινήσουν τους εμπαθείς λογισμούς.
Τρίτον, με τις σωματικές αισθήσεις -την ακοή, την αφή, τη γεύση, την όσφρηση και, προπάντων, την όραση- μέσ' από τις οποίες, σαν από πόρτες, περνούν στη ψυχή ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, που ξεσηκώνουν τα πάθη μας και μας σπρώχνουν στην αμαρτία.
Τέταρτον, με άλλους ανθρώπους, τους οποίους βάζουν είτε να μας κατατρέχουν και να μας αδικούν είτε να μας παρασύρουν στην αμαρτία.
Πέμπτον, με θλίψεις, βάσανα και αρρώστιες.
Μας πολεμούν και με άλλους τρόπους τα πονηρά πνεύματα, αλλά οι κυριότεροι είναι αυτοί οι πέντε. Όπως κι αν μας πολεμούν, πάντως, καθόλου δεν μπορούν να μας βλάψουν, εφόσον με τα θεία Μυστήρια του Βαπτίσματος και του Χρίσματος έχουμε λάβει τη χάρη και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, εφόσον έχουμε βαθιά πίστη στο Θεό και εφόσον αγωνιζόμαστε για την τήρηση των εντολών Του με σταθερότητα και ανδρεία, με ταπεινοφροσύνη και υπομονή, με προσευχή και νηστεία, με τακτική Εξομολόγηση και συχνή θεία Κοινωνία.
(Γέροντος Ευστρατίου, «Απαντήσεις σε ερωτήματα Χριστιανών», Ι. Μ. Παρακλήτου, 200Cool

 της γαστριμαργίας, της πορνείας, της φιλαργυρίας, της λύπης, της οργής, της ακηδίας, της κενοδοξίας, της υπερηφάνειας.

Κάθε πονηρό πνεύμα, πολεμώντας μας, ενεργεί με τους δικούς του τρόπους, ανάλογα με το πάθος που υποστηρίζει. Όλα, πάντως, τα δαιμόνια συνεργάζονται μεταξύ τους, για να μας βυθίσουν σε όσο το δυνατό περισσότερα πάθη και να μας κάνουν δούλους της αμαρτίας, ώστε να μας χωρίσουν από το Θεό και να μας οδηγήσουν στον αιώνιο θάνατο. Βέβαια, η δύναμη των δαιμόνων δεν είναι ανεξέλεγκτη και ή δραστηριότητα τους δεν είναι απεριόριστη.

Μας πολεμούν μόνο αν τους το επιτρέψει ο Θεός -και όσο τους το επιτρέψει, ποτέ πάντως πέρα από τα όρια της αντοχής μας (Α' Κορ. 10:13)- , για να δοκιμαστούν η προαίρεσή μας, η πίστη μας και η αγάπη μας σ' Εκείνον, ή αν τους δώσουμε εμείς οι ίδιοι το δικαίωμα με την αμέλειά μας, τη ραθυμία μας, την απροσεξία μας και, προπάντων, την υπερηφάνειά μας.

Τα πονηρά πνεύματα μας πολεμούν με πολλούς τρόπους. Με ποιούς;

Πρώτον, με τους εμπαθείς λογισμούς, με τους οποίους αιχμαλωτίζουν το νου, τον σκοτίζουν και τον πειθαναγκάζουν να συναινέσει στην αμαρτία.
ΣΑΣ ΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΣΤΗ ΚΑΙΝΗ ΕΧΟΥΝ ΚΑΨΕΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ!!ΑΝ

(Mκ 5:1-20, Λκ 8:26-39)

    28Kι όταν έφτασε στην αντίπερα όχθη της λίμνης, στη χώρα των Γαδαρηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα. Ήταν τόσο άγριοι, που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνον το δρόμο. 29Kι είπαν αυτοί κραυγάζοντας: "Tι σχέση έχουμε εμείς με σένα Iησού, Γιε του Θεού; Ήρθες εδώ πρόωρα να μας βασανίσεις;" 30Στο μεταξύ, σε μεγάλη απόσταση απ' αυτούς, υπήρχε ένα κοπάδι χοίρων που έβοσκαν. 31Tον παρακαλούσαν, λοιπόν, οι δαίμονες λέγοντας: "Aν μας βγάλεις, επίτρεψέ μας να πάμε στο κοπάδι των χοίρων". 32Kαι τους είπε: "Nα πάτε", Kι εκείνοι βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χοίρων, κι αμέσως όρμησε όλο το κοπάδι των χοίρων στον γκρεμό κι έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. 33Έφυγαν τότε οι βοσκοί και πήγαν στην πόλη και τα διηγήθηκαν όλα, και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. 34Όλη η πόλη βγήκε τότε σε συνάντηση του Iησού. Kι όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από τη δική τους περιοχή.  


ΑΝ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΠΑΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ  ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ!!!
 
alt 

Απο το βιβλιο του Μ. Καλόπουλου «Το Θέατρο της Σωτηρίας» 

Σήμερα οποιαδήποτε περιγραφή της επιληπτικής νόσου, τελειώνει με κάποιες υποδείξεις πρόληψης και φαρμακευτικής αγωγής. Αιώνες όμως δαιμονο-διωκτικού χριστιανισμού, άφησαν αβοήθητους όλους αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους, καταδικάζοντάς τους, όχι μόνο σε μια ζωή αγωνίας, ντροπής και τραυματισμών, αλλά τους πέταξαν και στο χειρότερο βάραθρο του εξευτελισμού, φορτώνοντάς τους επιπλέον και το ανεξάλειπτο στίγμα του δαιμονισμένου! 

Φαντάζεστε την απερίγραπτη θλίψη των συγγενών τους, κατά την μακραίωνη εποχή της δαιμονολογικής χριστιανοκρατίας; Οι δύσμοιροι επιληπτικοί, όχι μόνο δεν μπορούσαν να ελπίζουν σε γιατρούς και φάρμακα για να βοηθηθούν, αλλά οι συγγενείς τους έπρεπε να κρύβουν και συχνά να φυλακίζουν το "δαιμονισμένο" τους παιδί, για να αποφύγουν τη χλεύη και τον σαρκασμό των δαιμονολόγων γειτόνων τους! 

Αλήθεια, όσοι θεωρούν καλό και αγαθό εκείνο το "θαύμα" εξορκισμού του επιληπτικού απ'; τον Χριστό... ας μας απαντήσουν: ποιός πρέπει να φορτωθεί όλα αυτά τα βουνά του πόνου και τις κατάμαυρες ιστορικές ευθύνες, της υπερ-χιλιόχρονης καθυστέρησης της ιατρικής και της ιπποκρατικής φαρμακογνωσίας που προκάλεσε, αυτή η απόλυτη δαιμονοποίηση της επιληψίας! Δεν ευθύνεται διόλου γι'; αυτό ο ιδρυτής του θρησκευτικού δαιμονο-διωκτισμού; Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται αμέτοχος στις ιστορικές αυτές εξελίξεις, ο μεγαλύτερος εισηγητής της δαιμονολογίας όλων των εποχών, ο δαιμονο-ξορκιστής Χριστός; 

Μήπως είναι καιρός να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς, ο αποθεωθείς δαιμονο-σώστης Ιουδαίος, το μόνο που κατάφερε εκβάλλοντας (θεατρικά) τους ανύπαρκτους δαίμονες της επιληψίας, ήταν να γεμίσει τον κόσμο μας με ανθρώπους τυφλής πίστης στην ύπαρξη ασθενοποιών δαιμόνων;! 

Ο θεοποιημένος Ναζιραίος, παραμέρισε την έρευνα για την υλική αιτία των ασθενειών και στην θέση της επέβαλε την πίστη στην ύπαρξη και την ανάμειξη αόρατων δαιμόνων. Ο Ωριγένης (2ος αι,) μας διαβεβαιώνει πως έτσι ακριβώς συνέβη: «Οι (Έλληνες) ιατροί φυσιολογώντας, είπαν πως σωματικό είναι το πάθος (του σεληνιασμού ή επιληψίας) και τα υγρά της κεφαλής κάποια συμπάθεια προς το σεληνιακό φως έχουν... εμείς όμως οι πιστεύοντες στο ευαγγέλιο (δηλαδή στην άποψη του Χριστού, για τους επιληπτικούς ή σεληνιασμένους), το νόσημα αυτό αποδίδουμε σε ακάθαρτο, άλαλο και κωφό πνεύμα, (δηλαδή κατά τα λόγια του Ιησού, ξεκάθαρα σε δαίμονα) που στους πάσχοντες ενεργεί... Όπως δε μεταξύ των ανθρώπων έτσι και μεταξύ των πνευμάτων, τινά μεν αυτών λαλείν, τινά δε άλαλα είναι και τινά μεν ακούειν έτερα δε κωφά είναι. Δυσίατον είναι το νόσημα τούτο. Ακόμα και όσοι έχουν το χάρισμα της θεραπείας δαιμονισμένων, μπροστά σ'; αυτό (του επιληπτικού) απαυδούν (απελπίζονται) και μόνο μετά από πολλές νηστείες, προσευχές (κατά πώς σύστησε ο Χριστός) και πολλών προσπαθειών επιτυγχάνουν».[1][1] Ιδού, ο επιστημονοφανής χριστια­νισμός, σε όλο του το δαιμονολογικό μεγαλείο! 

Το πόσο "επιτυχία" είχαν οι πολλές προσευχές και οι εξαντλητικές νηστείες, στην καταπολέμηση του δαίμονα της επιληψίας, μπορεί να το υποθέσει ο καθένας σήμερα! Μήπως όμως είναι καιρός να καταλάβουμε, ότι ακόμα και τα συνοδευτικά γιατροσόφια, όπως ανάμειξη πίστης και νηστείας, θυμίζουν σολομωνική αγυρτεία; Μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πόσους αιώνες ταλαιπωρίας υπέστησαν οι δυστυχισμένοι επιληπτικοί και λοιποί "δαιμονισμένοι" που πίστεψαν στα γιατροσόφια του χριστιανισμού; Και ενώ αυτά τα σκοταδιστικά και απάνθρωπα συμβαίνουν στον πρωτο-χριστιανισμό, την ίδια εκείνη εποχή, στην πολιτισμένη φωτοδότρα Ελλάδα, η ιατρική δίνει δικαστικές μάχες, για να ορίσει τα επιστημονικά όριά της και να εξηγήσει ότι στο ιατρικό ήθος περιλαμβάνεται η ανάγκη, να μην καλλιεργούν οι γιατροί υπερβολικές προσδοκίες και να μην εκμεταλλεύονται την ευπιστία των απλοϊκών και την δίψα των παθόντων για θεραπεία! 

Στον Λουκιανό (~ 120 μ.Χ) διαβάζουμε για έναν νέο γιατρό, που αρνήθηκε να θεραπεύσει την μητριά του από παραφροσύνη (δαιμονισμό!) λέγοντας στον ίδιο του τον πατέρα, ότι η περίπτωσή της δεν είναι μέσα στις ιατρικές του δυνατότητες! Ο πατέρας του οργισμένος τον αποκλήρωσε (αποκήρυξε)! Ο νεαρός αυτός γιατρός, δεν κατέφυγε σε αγυρτίες και ιατρικές προσποιήσεις, αλλά υπερασπίσθηκε σε δικαστήριο την αξία της πραγματικής ιατρικής λέγοντας: «θα μου επιτρέψετε την επιστημονική αυτήν ανάπτυξη... στους απλοϊκούς ανθρώπους και άπειρους στην ιατρική εξηγώ, ότι δεν είναι τα πάντα δυνατά στους ιατρούς, ούτε τα νοσήματα είναι της αυτής φύσης, ούτε έχουν όλα μια και την αυτή θεραπεία, αλλά ούτε και τα φάρμακα έχουν την αυτήν ενέργεια επί όλων των νοσημάτων... δεν είναι λοιπόν ότι δεν θέλω αλλά ότι δεν δύναμαι» Λουκιανός Αποκηρυττόμενος 26. Ο νεαρός κέρδισε την δίκη, επιδεικνύοντας μεγαλείο ήθους, θέτοντας όρια στις προσδοκίες των παθόντων! 

Με την επικράτηση όμως του Χριστιανισμού, η δεισιδαιμονία των παν-θεραπευτών της πίστης επικράτησε και μάταια δύο τρεις αδύνατες φωνές μέσα στο πηκτό σκοτάδι του θρησκευτικού μεσαίωνα φώναζαν: «Ο σεληνιασμός φυσικόν τι τυγχάνει πάθημα και όχι ως λέγουσι δαίμονος κακουργία» Μιχάλης Ψελλός (11ος αι.μ.Χ.) περί σεληνιασμού. 

«Η επιληψία είναι όταν κανείς πέφτει ξαφνικά κάτω και συσπάται και αφρίζει. Οι αγράμματοι όμως δαιμονισμένους και σεληνιασμένους τους αποκαλούν, ενώ εγκεφαλική είναι η πάθηση όπως λέει ο Ιπποκράτης» Λέων Φιλόσοφος (9ος αι.μ.Χ.) Σύνοψη Ιατρικής, περί επιληψίας. Σήμερα δεν συγχωρούνται τα μισόλογα! Στην αναμέτρηση πίστης και επιστημονικής αντιμετώπισης της νόσου, ο χριστιανικός παν-ιαματισμός, απεδείχθη ο χειρότερος τσαρλατανισμός όλων των εποχών! 

Μήπως λοιπόν ήρθε επιτέλους ο καιρός, να διδάξουμε επιμελώς τα παιδιά μας, ότι κάποιος θεοποιημένος Ιουδαίος, κατάφερε να προκαλέσει μια μακραίωνη οδυνηρή ιατρική σύγχυση, υποβαθμίζοντας κάθε προσπάθεια ανθρώπινης έρευνας των σχετικών παθήσεων και καθηλώνοντας αιώνες την πρόοδο της ιατρικής και την φαρμακολογίας; Και επιτέλους τι έχουν να που επ'; αυτού τα εκατομμύρια των γιατρών σήμερα, που δηλώνουν Χριστιανοί; 

Πώς πρέπει επιτέλους να ονομάσουμε εκείνον που νομιμοποίησε την πίστη στην δαιμονοπάθεια και σύστησε στην ανθρωπότητα την πίστη στην ύπαρξη των πανάθλιων δαιμόνων και σαν θεραπεία όρισε τους δαιμονο-ξορκισμούς... αν όχι μέγα δαιμονοποιό; 

Κάποιοι για να διασώσουν το ηθικό μεγαλείο του Ιησού, επιμένουν ότι ο ίδιος ο Χριστός, δίδαξε μόνο αγαθά πράγματα και οι κατοπινοί μαθητές του, ατελείς άνθρωποι, διέστρεψαν τα θεϊκά του δώρα! Βλέπετε εσείς να διέστρεψαν οι εκτελεστές των εντολών του κάτι στα περί επιληψίας και δαιμονισμού; Δεν είναι ολοφάνερο ότι ο ίδιος ήταν ο απόλυτος δημιουργός αυτής της ψευδο-δαιμονο-θεραπευτικής σχολής; 

Να η πλέον επίσημη κατάληξη των όσων ο Ιησούς κήρυξε περί δαιμόνων: «Μην τρομάζετε περί νηστείας ακούγοντας, δεν είναι για μας φοβερή (η νηστεία) αλλά για των δαιμόνων τη φύση. Εάν είναι κάποιος σεληνιαζόμενος ας του δείξει (στον δαίμονα) της νηστείας το πρόσωπο, (τότε) και αυτών των λίθων ακινητότερος μένει από φόβο πασσαλωμένος (κειμ: πηγνύμενος[2][2]) σαν κάποια δεσμά να τον κατέχουν. Μάλιστα όταν ιδεί την νηστεία συνοδευόμενη από την αδελφή της, την ευχή. (Εννοεί την ψαλμωδία του εξορκισμού, που μετατρέπουν τον εξορκιστή σε κανονικό επαοιδό!) Γι'; αυτό και ο Χριστός είπε: Το γένος τούτο (των δαιμόνων) ουκ εξέρχεται ει μη δια προσευχής και νηστείας». Ι. Χρυσόστομος «περί νηστείας» 49.307.2-10. 

Για όσους νομίζουν, ότι αυτά αποτελούν εξαιρέσεις, ή αφορούν μόνο τις ασθένειες της επιληψίας, δεν έχουν παρά να διαβάσουν τις παρακάτω εμετικές, αλλά απόλυτα αποδεκτές και επίσημες χριστιανικές δαιμονολογίες που έγραψε τον πρώτο κιόλας αιώνα, ένας απ'; τους σημαντικότερους επίσκοπους του πρωτο-χριστιανισμού: «... το δε τους δαίμονας γλίχεσθαι (... ότι οι δαίμονες ποθούν) εις τα ανθρώπων εισδύειν σώματα, αύτη είναι η αιτία... Οι δαίμονες έχοντας εξουσία... ποθούν στα σώματα των ανθρώπων να εισχωρούν και αυτή είναι η αιτία. Πνεύματα όντες και την επιθυμίαν έχοντας σε τροφές, ποτά και συμμετοχή σε συνουσίες, μη δυνάμενοι όμως διότι πνεύματα είναι και τα κατάλληλα χρειάζονται όργανα για τέτοια χρήση, (γι'; αυτό) στα σώματα των ανθρώπων εισχωρούν, για να χρησιμοποιήσουν τα όργανά τους, όπως αυτοί θέλουν, σε τροφές δια των ανθρώπινων οδόντων και της συνουσίας δια των αιδοίων τους. 

Όθεν, προς την των δαιμόνων αποφυγή, η ένδεια και η νηστεία και η κακουχία οικειότατον εστίν βοήθημα. Και αφού δια των (υλικών) απολαύσεων εισέρχονται, αυτονόητο ότι δια της κακουχίας φυγαδεύονται. Οι δαίμονες θέλοντας να επικρατήσουν, της πίστεως την ποσότητα επιμετρούν και την επιμονή, γι'; αυτό στους απιστούν-τας και στους δύσπιστους επιμένουν, στους δε παντάπασι πιστεύοντας, ούτε προσωρινά δεν μπορούν να σταθούν. 

Στις ψυχές οι ενδομυχούντες δαίμονες, ενοχλούν με σωματική νόσο, χολής, φλέγματος, αίμα, ή μήνιγγος φλεγμονής... ή την ψυχή οδηγούν σε πλεονασμό τροφής... Κάποιοι δε των κακούργων δαιμόνων, ενεδρεύουν στην ανθρώπινη ψυχή αλλιώς, και στην αρχή, ούτε πως υπάρχουν φαίνονται, για να μην γίνουν οι εναντίον τους προσπάθειες. Ξαφνικά όμως, με πρόφαση οργής, έρωτος ή άλλης αιτίας, με ξίφος, βρόχο ή γκρεμό ή άλλου τινός τρόπου, τα σώματα και τις απατημένες ψυχές κολάζουν». Κλήμης Επίσκοπος Ρώμης (;-100 μ.Χ.) ή Κλήμης Ρωμανός «Πέτρου επιδημιών κηρυγμάτων» 9.10.11- 

Θαυμάστε το αβάσταχτο μεγαλείο της χριστιανικής δαιμονολογίας! 

Αρχηγός αυτής της παράνοιας;[3][3] Ο ίδιος ο ιδρυτής της! Όποιος έχει διαφορετική άποψη, δεν μένει παρά να μας αποδείξει ότι η παραπάνω παρανοϊκή περιγραφή, δεν γεννήθηκε δικαιολογημένα απ'; όσα δίδαξε με τα δαιμονο-διωκτικά του κατορθώματα ο δαιμονολόγος Ναζιραίος! 

Και μια και ο λόγος περί δαιμονο-ξορκισμών, θα ήταν ασυγχώρητο να παραλείψουμε τον ογκόλιθο του δαιμονο-ξορκισμού, τον μεγαλύτερο πατέρα της εκκλησίας τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο! Απολαύστε τον! 


Επίσημο κείμενο εξορκισμών 

Ιωάννου του Χρυσόστομου: 

«Δέσποτα Κύριε, που τον Νώε διέσωσες και τον δικαιότατο Αβραάμ ελευθέρωσες από θλίψεις. Που τον Μωυσή κάλεσες εξ Αιγύπτου και τον Ισραήλ εκ του Φαραώ διέσωσες... βοήθησον και την δούλη σου (κάποια) Μαρία. Σβήσε τον πυρετό της, πράυνον το άλγος της, πάσαν πονηράν ασθένειαν απέλασον απ'; αυτής και έγειρον την (κατάκοιτη) δούλη σου (Μαρία) από της οδυνηρής κλίνης. 

Εσύ που τον Ιακώβ εκ χειρός Ησαύ διέσωσες... τον πάγκαλον Ιωσήφ... τον πάνσοφο Δαυίδ... τον δικαιότατο Δανιήλ εκ των λεόντων διέσωσες... Τους τρεις παίδας... το πυρ εις δρόσον μετέβαλες... Άγιοι τρεις παίδες. Άγιοι επτά παίδες. Άγιε Θεράπων... άγιε Ακίνδυνε πρόφτασε... άγιε Ελπιδιφόρε ανάστησον... άγιε Βασίλειε Καισαρείας... άγιε Επιφάνιε Κύπρου... αγία Αναστασία φαρμακολύτρια... όλες οι ουράνιες δυνάμεις των αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων, πολυόμματα χερουβείμ και εξαπτέρυγα σεραφείμ... δωρίστε στην δούλη του θεού (Μαρία) υγεία και απαλλάξτε την από την χαλεπή ασθένεια, διώξτε τον πυρετό, το ρίγος της κακιάς τάυτης ασθένειάς της. 

Εδώ ο τόνος από παρακλητικός, αλλάζει και ο εξορκιστής γίνεται προστακτικός: Εξορκίζω τις οβ΄ (72) ασθένειες (πρώτη φορά απαριθμώ­νται με ακρίβεια οι ανθρώπινες ασθένειες!) τις οποίες έχει ο άνθρωπος, Exclamation mark αναχωρήστε από την δούλη του θεού... απ'; όπου κι αν προήλθε η ασθένειά της, από αστέρων, ηλίου ή σελήνης, ζοφερού νέφους, αέρος, βροντής ή αστραπής αν κατήλθε, από σεισμού, κτύπου, ορέων, κοιλάδων, κάμπου ή πεδιάδων, από λίθου, ύδατος, πηγής, ή ποταμού, χωριού, αγρού, περιβολιού ή κήπου, σε διόδους τριόδους, εισόδους, εξόδους, αυλές, λουτρά ή φούρνους, πόρτες, παράθυρα, ανώγια ή κατώγια, αυλής ή αλωνίου και ήλθες να πειράξεις την δούλη του θεού. 

Αν ήλθες (δαίμονα) από φθόνο επαοιδού ή φαρμακού ή φθόνου ή ζήλιας, από βαρέων και αισχρών οφθαλμών, από βασκοσύνης ή άλλης συμφοράς, πρηστηριακόν, (πρήξιμο βουβιατικόν, (βουβαμάρα φασματικόν, ( ονοσκελιακόν (να... και η γνωστή μας σολομωνική γαϊδουροπόδαρη καλλονή η ονοσκελού!) ή νεραϊδών και ήλθατε να αδικήσετε την δούλη του θεού με κεφαλόπονο, οφθαλμόπονο, οδοντόπονο, στηθόπονο, φρενόπονο, (;!) χειρόπονο, δυσουρία ή τρισουρίας ( ενσόχασιν ( εξόχασιν ( υστέραν ( στρόφου ( αρμόπονου, τζίρματος (σπασμών!) ομαλικόν, ( αϋπνία ή πολυυπνία, εξορκίζω υμάς, ότι (απ'; όλα αυτά) κι αν είσαι (δαίμονα) που αδικεί την δούλη του θεού αναχωρήστε και απέλθετε στα άγρια όρη, όπου κι αν είσαι κατακείμενον και αδικών την δούλη του θεού (Μαρία) απέλθετε εις τα άγρια όρη και μη στις τρίχες της κεφαλής της, μη εν μυελού κεφαλής, μη εν κρανίου ή ημικράνου ( όχι στο μέτωπο ή στους κροτάφους, στα βλέφαρα, στους μυκτήρες, τα αυτιά, στόμα, χείλια, δόντια, τράχηλο, ωμοπλάτη, στήθος ή φλεγμονή καρδιάς ( ράχη, καπούλια, ομφαλό, υπογάστριο, γόνατα ποδών ή αστραγάλους, δάκτυλα, νύχια... όπου κι αν βρίσκεσαι (πονηρό πνεύμα) κατακείμενον (ξαπλωμένο) και αδικών αυτήν αναχώρησον και άπελθε. 

Εξορκίζω υμάς πάντα τα ακάθαρτα παθήματα, εξορκίζω στο όνομα του Ιησού Χριστού και δώσε Κύριε την δούλην σου Μαρία (το μέγα πανανθρώπινο ζητούμενο και το βασικό εμπόρευμα της θρησκείας!) υγεία, ζωή, ειρήνη, μακροημέρευση...» Oratio in infirmos in servam dei Maria. Ι. Χρυσόστομος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. 

Αλήθεια, αν είχατε αυτόν τον άνθρωπο μπροστά σας σήμερα, τι θα του λέγατε; Πώς πρέπει επιτέλους να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο που καθήλωσε σε μαγικές εξηγήσεις και επωδές την ιατρική και τις συναφείς ιαματικές επιστήμες, που με τις δαιμονολογίες του, σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους, καταστρέφοντας τις επιστημονικές ευκαιρίες θεραπείας; Θα ήταν υπερβολή αν τον ονομάζαμε... κανονικότατο μάγο; 

Απ'; την άλλη, αν νομίζετε ότι ο Ιωάννης Χρυσόστομος δεν είναι καθημερινά μπροστά σας, κάνετε τεράστιο λάθος. Επιτηρεί καθημερινά την πνευματική ανάπτυξη των παιδιών σας και είναι ο αδιαφιλονίκητος άρχοντας της πνευματικότητάς τους, στα ελληνικά σχολεία! Αυτός ο αγιοποιημένος αγύρτης, ο δεδηλωμένος εχθρός της επιστήμης και των γραμμάτων, ο άνθρωπος που υποκίνησε την καταστροφή της αλεξανδρινής βιβλιοθήκης, λέγοντας γι αυτήν: «Τι λοιπόν, άγιος έσται ο ναός του Σεράπιδος δια τα βιβλία; Μη γένοιτο... αλλά δαίμονες οικούσι τον τόπον... μάλλον δε και αυτών (των Ελλήνων) όντων δαιμόνων...»[4][4] 

Αυτός ο επίσημος εξορκιστής του χριστιανισμού, είναι ο μέγιστος των τριών ιεραρχών, που εδώ και δεκάδες γενιές, με απόλυτη άνεση και με κρατική αρωγή, κατευθύνει τους πάλαι ποτέ δημιουργούς των επιστημών και των ερωτήσεων Έλληνες, στον δρόμο της ιουδαϊκής δαιμονο-εξορκιστικής σοφίας! 

Να ένα μικρό δείγμα της γενικευμένης χριστιανο-δαιμονο-διωκτικής λαίλαπας που ακολούθησε τον γιο του Γιαχβέ: «τεμένη ειδώλων και ναοί καθαιρούνται και τα παραπεφυκότα τούτοις άλση επι γης δεικνούμενα το πυρ κατανέμεται και (έτσι) πάσα των δαιμόνων καταβάλλεται η μανία» Κλήμεντος (1ος αι.μ.Χ.) Πέτρου επιδημιών κηρυγμάτων 170.6-8. 


Ας επιστρέψουμε όμως στην πραγματική καταγωγή της δεισιδαιμονίας και τον αληθινό εισηγητή της δαιμονο-θεραπείας τον Χαλδαίο σωτήρα Ιησού! Απ'; την εποχή του Ομήρου και του Σολομώντα ήταν γνωστό, ότι το οπλοστάσιο της φύσης, ήταν εκείνο που εξοπλίζει τους θεραπευτές με ανέλπιστα φάρμακα κατά των ασθενειών. Δεν θα ήταν λοιπόν θετικότερο και άκρως φιλάνθρωπο, αν ο υποτιθέμενος αυτός εξουσιαστής των δαιμόνων ο θεός-Ιησούς, έστω ταυτόχρονα και ανάμεσα στους αναρίθμητους δαιμονο-ξορκισμούς του, μας αποκάλυπτε και μια σειρά αποτελεσματικών φυτικών φαρμάκων που θα έδιναν οριστικά ένα τέλος σε κάποιες οδυνηρές ασθένειες; Όχι μόνο αυτό δεν έκανε αλλά ούτε καν έστρεψε την προσοχή των ανθρώπων σ'; αυτήν την κατεύθυνση ώστε να ενθαρρυνθεί η θεραπευτική βοτανογνωσία! 

Γιατί ο υποτιθέμενος αυτός θεός, θεράπευσε έναν-δύο επιληπτικούς, ενώ θα μπορούσε να αφήσει πίσω του την συνταγή ενός μοναδικού αποτελεσματικού φαρμάκου, που θα θεράπευε όλους τους επιληπτικούς της ιστορίας; Τι είδους θεός είναι αυτός, και τι είδους αγάπη ήταν αυτή που διακήρυττε και επέδειξε προς την ανθρωπότητα, όταν, "θεράπευσε" ελάχιστους, μόνο για να δρέψει την δόξα του θεραπευτή, αλλ'; άφησε πίσω του την ίδια την ασθένεια ανέγγιχτη, να θερίζει ανενόχλητη για αιώνες τα απροστάτευτα θύματά της, στα άγνωστα πέρατα της οικουμένης; 

Αν μάλιστα δεχθούμε πως ήταν θεός, με μια ιδιαίτερη ευαισθησία στον ανθρώπινο πόνο, τότε γιατί δεν μας παρέδωσε λίγα, αν όχι όλα τα οδυνοφάγα φάρμακα που ασφαλώς γνώριζε;! Τι είδους θεραπευτής θεός είναι αυτός, που θεράπευσε μερικές δεκάδες ανθρώπων, αλλά γύρισε την πλάτη του στα εκατομμύρια των υπόλοιπων παθόντων του πλανήτη, που κατά εκατομμύρια έλιωσαν από τον πόνο, για χρόνια ολόκληρα, πριν υποκύψουν στον οδυνηρό θάνατο; 

Πόσους "θεράπευσαν" οι περιοδεύοντες χριστιανοί; Ελάχιστους. Πόσους θα θεράπευαν τα φάρμακα; Εκατοντάδες εκατομμύρια παθόντων σε ολόκληρη την γη! Γιατί λοιπόν ο Ιησούς δεν άφησε πίσω του ούτε ένα πραγματικό φάρμακο για σωματικές παθήσεις αν πράγματι ήταν θεός ιαματικής φιλανθρωπίας; 


Ο Ιπποκράτης ήταν 18ος απόγονος και ιερέας του αρχαίου επίσης θεοποιημένου γιατρού Ασκληπιού, απ'; την μυθική γενιά του Απόλλωνα. Ο Ιπποκράτης δεν καμωνόταν πως ήταν γιος θεού, όμως όσο θα υπάρχει η ανθρωπότητα, δεν θα πάψει ποτέ να μνημονεύει δοξαστικά το όνομα του τρισόλβιου αυτού ανθρώπου, γιατί είχε σπλάχνα συμπόνιας και το απέδειξε, με το να γίνει ο πατέρας της ιαματικής έρευνας, που σήμερα ονομάζουμε ιατρική! Αυτός λοιπόν ο εντελώς κανονικός άνθρωπος, μεταξύ πολλών άλλων απίστευτων ιαματικών δώρων, που έκανε στην ανθρωπότητα, είναι και ο εφευρέτης της ευεργετικής ασπιρίνης![5][5] 

Ο Γαληνός (129-201μ.Χ.) δεν δίσταζε να αποδώσει τιμές στον Ιπποκράτη λέγοντας: «πάλιν ώσπερ από θεού φωνής της Ιπποκράτους αρξόμεθα λέξεως». Πολύ κοντά στην εποχή του Χριστού, στα περί φαρμάκων συγγράμματά του, ο εξαίρετος φιλάνθρωπος Γαληνός, μας άφησε θησαυρούς[6][6] γνώσεων και φαρμάκων! Γνωρίζετε έστω και ένα μοναδικό υλικό φάρμακο που να αποδίδεται στον θεοποιημένο Ιουδαίο Ιησού; Αν εσείς ήσασταν στην θέση του, και γνωρίζατε όλα τα φάρμακα, όλων των ανθρώπινων ασθενειών (θεός γαρ) δεν θα αφήνατε πίσω σας κάποια λυτρωτικά της οδύνης φάρμακα; 

Σαν ειρωνεία ακούγονται τώρα τα λόγια του Χριστού: «εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες, εξεύρητε να δίδετε αγαθάς δόσεις εις τα τέκνα σας πόσο μάλλον ο πατήρ (θεός) σας ο εν ουρανοίς» Ματθ.7.11