APOLLONIOS GIA TO BLOG ..jpg
apollonios on livestream.com. Broadcast Live Free
ζε23.jpg

Είμαι Έλλην, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Χριστιανός! Απολλώνιος
Είμαι χριστιανός, ως εκ τούτου δεν δύναμαι να είμαι Έλλην!» Γεννάδιος Σχολάριος

Google Translate


σκάνδαλα


ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΤΑΛΙΜΠΑΝ!!!

alt
(Φώτο: 550 μ.Χ. Ο Παρθενώνας μετατρέπεται σε Χριστιανική Εκκλησία (Αγ.Σοφία) ενώ έναν αιώνα πριν, το 438 μ.Χ.,  καταστρέφοντε όλα τα γυμνά αγάλματα της Ακρόπολης, κόβοντας τους τα κεφάλια και τα χέρια.)  
Μετά τη ρωμαϊκή θεομηνία που σάρωσε τους ελληνικούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς επέρχεται ο χριστιανικός τυφώνας, νέα συμ­φορά για τα ανεπανάληπτα δημιουργήματα του κλασσικού πολιτισμού. Πραγματικά, οι τρομακτικότεροι βανδαλισμοί κατά των αρχαίων ελληνικών μνημείων και έργων τέχνης θα διαπραχθούν μετά την επικράτηση του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση. Οι κατα­στροφές των κατακτητικών εκστρατειών και των πολεμικών συγκρούσεων από Πέρσες, Ρωμαίους, Φράγκους, Οθωμανούς είναι ασή­μαντες αν συγκριθούν με τον αφανισμό των καλλιτεχνικών θησαυρών στους πρώτους πέντε χριστιανικούς αιώνες. Πυρ και σίδηρος για τους αρχαίους ναούς και τα αγάλματα, για τα κλασσικά κείμενα και τις βιβλιοθήκες. Ήταν οι χειρότεροι βανδαλισμοί της ιστορίας.  
altΗ πολιτι­κή και η εκκλησιαστική εξουσία δεν στάθηκε ικανή να διαχωρίσει τη θρησκευτική πίστη από την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία. Η απόρριψη της παλαιάς θρησκείας συνακολουθείται από τον διωγμό και τον όλεθρο του αρχαίου πολιτισμού. Με εντολή ή συνέργεια των ηγεμόνων του κράτους και της εκκλησίας, οι νεοπροσήλυτοι χριστιανοί συντρίβουν με σφύρες ή πυρπολούν έργα τέχνης, γκρεμίζουν μνημεία, ρίχνουν στο χυτήριο τα χρυσά και αργυρά καλλιτεχνήματα.  
Οι αρχαίοι ναοί, όταν δεν κατεδαφίζονται ή δεν κατερειπώνονται με την αφαίρεση της στέγης, μετατρέπονται σε χριστιανικές εκκλη­σίες. Αλλά όχι όλες. Όπως είναι γνωστό, ο προορισμός του αρχαίου ελληνικού τεμένους δεν ήταν η συγκέντρωση πιστών στο εσωτερικό αλλά η εκπλήρωση ορισμένων θρησκευτικών τελετουργιών. Περιορισμένος ο χώρος δεν επαρκούσε για μεγάλη σύναξη, για λειτουργίες και κηρύγματα. Σε χριστιανικούς ναούς θα δια­μορφωθούν κυρίως οι βασιλικές, τα ορθογώνια ρωμαϊκά αρχιτεκτονήματα με τις εσωτερικές στοές και τα κλίτη.  
Η επικράτηση του χριστιανισμού δεν έγινε παντού με ελεύθερο και ειρηνικό ενστερνισμό των νέων θρησκευτικών ιδεών αλλά και με βίαιη παρέμβαση της εξουσίας, με τρομοκρα­τία και ωμότητες, το ίδιο αποτρόπαιες με τις ρωμαϊκές κακουργίες εναντίον των χριστιανών.  
Το πέρασμα από τη μια θρησκεία στην άλλη συνοδευόταν από αναστατώσεις και κρίσεις, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, ηθικές με θύματα τα μνημεία ενός περίλαμπρου πολιτι­σμού. Επιβάλλεται γι" αυτό μια σύντομη επισκό­πηση της μεγάλης Αλλαγής που σημειώθηκε στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες και μια περιγραφή του δραματικού σκηνικού. Η μελέτη των πηγών οδηγεί στη θλιβερή διαπίστωση ότι οι θησαυροί του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που είχαν διασωθεί από τη ρωμαϊκή διαρπαγή αντιμετώπισαν το καταστροφικό χριστιανικό μένος σε Ανατολή και Δύση. Οι συμφορές που προκάλεσε το χριστια­νικό ιερατείο ξεπερνούσαν συχνά τα δεινά που επέφεραν οι βαρβαρικές επιδρομές. Χωρίς τον καταστροφικό ζήλο της νέας εξουσίας - πολι­τικής και εκκλησιαστικής - τα αριστουργήματα της αρχαίας τέχνης θα έλαμπαν ακόμα ακέραια - με τη φθορά που επιφέρουν ο χρόνος και τα φυσικά στοιχεία - και όλα τα έργα των αρχαίων διανοητών θα επιζούσαν, κτήμα της ανθρωπό­τητας.  
Σε αντίθεση με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, που όχι μόνο ανεχόταν τις ξένες λατρείες αλλά υιοθετούσε αλλόφυλες θεότητες - δεν υπήρχε άλλωστε ούτε δογματικό πλαίσιο ούτε εξουσία του ιερατείου - οι χριστιανοί αρχηγοί και ιερα­πόστολοι επέδειξαν πνεύμα φανατισμού και αδιαλλαξίας που οδηγούσε συχνά σε εξόντωση των αντιφρονούντων και εξαφάνιση των θρη­σκευτικών τους συμβόλων. Ακολουθούσαν την εβραϊκή παράδοση της ιδεολογικής μονοκρα­τορίας. Ο προφήτης Ηλίας, με θεϊκή εντολή, θανατώνει τους ιερείς του Βάαλ, θεού των Φοινίκων και των Χαναναίων. «Και είπεν Ηλιου προς τον λαόν* συλλάβετε τους προφήτας του Βάαλ, μηδείς σωθήτω εξ αυτών* και συνέλαβον αυτούς, και κατάγει αυτούς Ηλιου εις τον χεί-μαρρον Κισσών και έσφαξεν αυτούς εκεί». Οι Έλληνες όμως είχαν εντάξει τον Βάαλ στον δικό τους θρησκευτικό κύκλο ταυτίζοντας τον με τον Κρόνο και τον Δία 
altΣτους πρώτους τρεις αιώνες ο χριστιανισμός θα παραμείνει μειοψηφία στον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Το ρεύμα θα δυναμώσει όταν θα ανακη­ρύξει ο Κωνσταντίνος τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους. Ωστόσο η νέα θρησκεία δεν διαδόθηκε με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλες τις περιοχές. Είχε θερμές απηχήσεις περισσότερο στους ελληνόφωνους πληθυ­σμούς παρά στους Λατίνους, περισσότερο στα αστικά κέντρα παρά στις αγροτικές περιοχές, περισσότερο στις κατώτερες και μεσαίες τάξεις παρά στις ισχυρές και προνομιούχες.  
Οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, πιστοί πάντοτε στις παραδόσεις, αντιστέκονται εμμέ­νοντας στην πατροπαράδοτη πίστη και ιδεο­λογία. Ακόμα και στον έκτο και έβδομο αιώνα η παλαιά λατρεία ήταν ακόμα ζωντανή στους αγροτικούς πληθυσμούς που θεωρούσαν τους αρχαίους θεούς προστάτες της παραγωγής, των κοπαδιών και της υγείας.  
Η αγροτική μάζα ήταν αδρανής και παθητική μ" όλο που την απομυζούσαν η κρατική εξουσία και οι φεουδάρχες. Υποτασσόταν χωρίς αντίστα­ση στους δυνάστες της. Το 90% των αυτοκρα­τορικών πόρων επί ρωμαιοκρατίας προερχόταν από τους αγροτικούς φόρους, και τα πλούτη των ανώτερων τάξεων από την εκμετάλλευση των δουλοπάροικων στις γαιοκτησίες.  
Σπανιότατες οι εξεγέρσεις πληθυσμών της υπαίθρου. Όταν στον Δ αιώνα απαγορεύθηκε η αρχαία λατρεία και διατάχθηκε το κλείσιμο ή η κατεδάφιση των ναών και η καταστροφή των αγαλμάτων, σε ελάχιστες περιπτώσεις εκδηλώθηκε δυναμική αντίδραση στις επιδρομές κατά των ιερών. Η διείσδυση του χριστιανισμού στον αγροτικό κόσμο θα προχωρήσει με αργούς ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί στον Ζ" αιώνα.  
Επειδή δεν υπήρχαν στις αγροτικές περιο­χές συμπαγείς πληθυσμοί για να προβάλουν αντίσταση, οι χριστιανοί ιεραπόστολοι, με τις ένοπλες ακολουθίες τους, κατέστρεφαν κατά τις προσηλυτιστικές εκστρατείες όλα τα σύμβο­λα των αλλοθρήσκων. Κατακρήμνιζαν τα ιερά, εστίες λατρείας από γενιά σε γενιά, τρομοκρα­τούσαν τους γεωργούς, ερήμωναν την ύπαι­θρο, σκόρπιζαν την απόγνωση, προκαλούσαν κοινωνική αναστάτωση και οικονομική κρίση. Έπεφτε η παραγωγή, περιορίζονταν τα κρατικά έσοδα, στέρευε η κυριότερη πηγή φορολογίας.  
Τις τραγικές συνέπειες των χριστιανικών επι­δρομών στις αγροτικές περιοχές καταγγέλλει ο Λιβάνιος στην περίφημη επιστολή προς τον Θεοδόσιο Α. Σαρώνουν τα πάντα σαν αφηνια­σμένοι χείμαρροι και ερημώνουν την ύπαιθρο. Οι ναοί, αυτοκράτορα μου, είναι κτίσματα των αγρών, η ψυχή τους. Αυτές οι αγριότητες αφανίζουν τους γεωργούς, τους εξαθλιώνουν καθώς χάνουν το θάρρος τους. Και το αποτέλε­σμα: ξεπέφτουν οι χωρικοί, χάνει το δημόσιο.  
altΟι τοπικές εκκλησιαστικές Αρχές στρέφο­νταν εναντίον των ανυπεράσπιστων καλλιερ­γητών και χάλκευαν ψευδείς κατηγορίες για τη δήμευση των αγρών τους. Από τη μια μεριά οι εργατικές μέλισσες, γράφει οΛιβάνιος, κι από την άλλη οι κηφήνες. Επιχειρούν τον βίαιο προσηλυτισμό, εισορμούν στα χωριά και με το πρόσχημα του «σωφρονισμού» επιδίδονται σε ληστείες.  
Αυτές οι βαρβαρότητες προκάλεσαν συσπει­ρώσεις και αντίσταση των γεωργικών πληθυ­σμών. Ανησυχώντας η εκκλησιαστική ηγεσία απευθύνεται στην αυτοκρατορική εξουσία και εισηγείται τον βίαιο προσηλυτισμό των αγρο­τών. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος καλεί τους γαι­οκτήμονες του Βυζαντίου να εκχριστιανίσουν τους δουλοπάροικους και κολήγους στα φέου­δα τους, να προσλάβουν ιερείς και να χτίσουν εκκλησίες. Ο διαβόητος Ιωάννης της Εφέσου (ΣΤ αι.) καυχιέται ότι κατά την προσηλυτιστική του εκστρατεία - με την τρομοκρατία και τον κνούτο - βάφτισε 70.000 ειδωλολάτρες. Στη Δύση, ο πάπας Γρηγόριος, ο επιλεγόμενος Μέγας (Ε"αι.), διαπίστωσε ότι στη Σαρδηνία οι χωρικοί δωροδοκούσαν, καταβάλλοντος ένα είδος φόρου, τον κυβερνήτη του νησιού, για να συνεχίζουν ανενόχλητοι την παραδοσιακή τους λατρεία.  
Συχνά η πολιτική και εκκλησιαστική εξουσία εξαπέλυε άγριους διωγμούς κατά των πιστών της παλαιάς θρησκείας επιστρατεύοντας τη συκοφαντία. Επειδή απαγορεύονταν, με διά­ταγμα του Κωνσταντίνου, οι θυσίες στα ιερά με την απειλή δημεύσεως περιουσιών, πολλοί χρι­στιανοί, όπως γράφει ο Λιβάνιος, κατέφευγαν σε ψευδείς καταγγελίες για να ενοχοποιήσουν τους αγρότες. Μαζεύονταν οι γεωργοί για να διασκεδάσουν και έσφαζαν ένα αρνί ή ένα μοσχάρι. Αμέσως οι χριστιανοί τους κατηγο­ρούσαν ότι «έθυσαν», ότι έκαναν ειδωλολατρι­κή θυσία παραβιάζοντας τον αυτοκρατορικό νόμο. Αν μάλιστα τραγουδούσαν αντιμετώπιζαν τη βαρειά κατηγορία ότι ανέμελπαν ύμνους στους αρχαίους θεούς.  
Τα οικονομικά συμφέροντα που διακυβεύο­νταν και οι αναπότρεπτες κοινωνικές αναταρα­χές έπαιζαν πρωταρχικό ρόλο στην αναμέτρηση των δύο θρησκειών και υποδαύλιζαν τους βαν­δαλισμούς. Αυτή την πλευρά των αντιθέσεων - τα οικονομικά συμφέροντα - αποκαλύπτει η εχθρότητα που αντιμετώπισε ο απόστολος Παύλος κατά την προσηλυτιστική του περιοδεία στη Μ. Ασία. Στην "Εφεσο ξεσηκώθηκε μέγα πλήθος και εμπόδισε την είσοδο του στο θέατρο. Γιατί; Κάποιος Δημήτριος «αργυροκόπος» που διατηρούσε βιοτεχνία κατα­σκευής ομοιωμάτων του ναού της Αρτέμιδος και απασχολούσε μεγάλον αριθμό τεχνιτών, συγκέντρωσε τους εργαζόμενους και τους προειδοποίησε ότι κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι αν επικρατήσει ο χριστιανισμός. Το ιερό της Εφέσου θα σβήσει και θα δυστυχήσουμε. Η πόλη αναστατώθηκε. «Ακούσαντες δε και γενόμενοι πλήρεις θυμού έκραζον λέγοντες: Μεγάλη η Άρτεμις Εφέσου». Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι «και επλήσθη η πόλις όλη συγχύσεως· ώρμησαν δε ομοθυμαδόν εις το θέατρον».  
Ο Λιβάνιος, στην έκκληση του προς τον αυτο­κράτορα Θεοδόσιο για προστασία των αρχαίων μνημείων και έργων τέχνης από τις βαρβαρότη­τες των χριστιανών, υπενθυμίζει τους διωγμούς των αλλοθρήσκων ιερών από τον Κωνσταντίνο. Δεν περιορίσθηκε στις βεβηλώσεις και ανατρο­πές βωμών και στον εμπρησμό και το κλείσιμο των αρχαίων ιερών αλλά και μετέτρεψε ναούς σε πορνεία. Καταγγέλλει επίσης ότι ο διωγμός της παλαιάς θρησκείας είχε ταπεινά ελατήρια. Απέβλεπε δηλαδή στην αρπαγή της περιουσίας των αρχαίων ναών και διανομή της στους ευνο­ουμένους της εξουσίας. 
altΟι ιεράρχες και ιεραπόστολοι εμπνέονταν στο μένος τους κατά των αγαλμάτων και έργων τέχνης της παλαιάς θρησκείας από την ιδεολογία της εβραϊκής λατρείας που κατα­δίκαζε τα «είδωλα», τον ανθρωπομορφισμό, την αναπαράσταση μορφών σε άψυχη ύλη. «Επικατάρατος πας άνθρωπος ος ποιήσει γλυπτόν και χωνευτόν, βδέλυγμα Κυρίω έργον χει­ρών τεχνίτου». Παραμερίζοντας τη διδασκαλία της ευαγγελικής αγάπης, του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, επικαλούνται την μήνιν του ιουδαϊκού θεού κατά των λατρευτικών αντι­κειμένων των άλλων θρησκειών, τις αρές των προφητών και τις αγριότητες των εγκόσμιων ηγεμόνων. «Και ελάλησε Κύριος»: Αφανίστε όλα τα αγάλματα από μέταλλο και λίθο. «Και εγένετο λόγος Κυρίου»: Να συντριβούν όλα τα γλυπτά της Σαμάρειας, να καταστραφούν οι εικόνες και τα αγάλματα. «Τάδε λέγει Κύριος. Καταθρυμμάτισε και λίχνισε τα επιχρυσωμένα και επάργυρα αγάλματα και πέταξε τα σαν κοπριά».  
Και η φωνή του Ησαΐα: Τα αγάλματα να πελεκηθούν όπως τα δέντρα στο δάσος. Όλα τα αγάλματα στη φωτιά. Γιατί δεν είναι θεοί αλλά χειροποίητα αντικείμενα, ξύλα και πέτρες. «Λέγει Κύριος Σαβαώθ: Θα εξαφανίσω ακόμα και τα ονόματα των αγαλμάτων, για να σβήσουν ολότελα από τη μνήμη». Δεν θα καταστραφούν μόνο τα αγάλματα σας αλλά και οι θεοί σας. Ο βασιλιάς Ιωσίας αναλαμβάνει εκστρατεία αφα­νισμού των αλλόθρησκων λατρευτικών συμ­βόλων. Γκρεμίζει τους βωμούς, κόβει τα ιερά άλση, θερίζει και τσακίζει τα αγάλματα, καίει τα οστά των ιερέων στους βωμούς, κονιορτοποιεί τα γλυπτά. Ένας άλλος βασιλιάς, ο Ασά, γκρέμι­σε το λατρευτικό άγαλμα της Αστάρτης.  
Οι ιεραπόστολοι των πρώτων χριστιανικών αιώνων καλλιεργούσαν το μίσος αλλά και τον τρόμο για την παλαιά θρησκεία και τα σύμ­βολα της. Διαβεβαίωναν τους πιστούς ότι τα αγάλματα των θεών έκρυβαν επικίνδυνους δαί­μονες. Ταύτιζαν μάλιστα την ειδωλολατρία με την κλασσική παιδεία. Με αποτέλεσμα πολλοί χριστιανοί να απορρίπτουν με αποστροφή τον προγονικό πολιτισμό, τα επιτεύγματα του ελλη­νικού πνεύματος και των τεχνών. Όποιος μελε­τούσε τα αρχαία κείμενα έπαιζε με τη φωτιά...  

Από­σπασμα από το βιβλίο του Κυριάκου Σιμόπουλου 
«Η λεηλασία και κατα­στροφή των ελληνικών αρχαιοτήτων» - Εκδόσεις Πιρόγα.  

ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΙΤΕ  ΜΕ ΤΟ  ..............


Διαβάστε περισσότερα: http://www.ellinikoarxeio.com/2010/10/katastrofi-ellinikwn-arxaiotitwn.html#ixzz3NbbVbuV6

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ"ΘΕΟΥ"(ΙΗΣΟΥ)ΕΝΩ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

alt

21 Επεσκέφθη δε ο Κύριος την Ανναν· και συνέλαβε και εγέννησε τρείς υιούς και δύο θυγατέρας· το δε παιδίον ο Σαμουήλ εμεγάλονεν ενώπιον του Κυρίου. ΤΟΝ ΕΙΧΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΝ ΣΑΜΟΥΗΛ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΕΝΩ ΤΟΝ ΝΑΖΩΡΑΙΟ ΤΟΝ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΗ ΓΗ!!!ΧΑΧΑΧΑ!!ΠΑΡΑΝΟΙΑ!!  

ΣΑΜΟΥΗΛ Α' ΚΕΦ. Β ΣΤΙΧ.21..ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ  ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΝ ΑΝΝΑΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΑΒΕ  ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΡΕΙΣ ΥΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ!!!!!!!!! ΠΕΝΤΑΔΥΜΑ Ο ΓΙΑΧΒΕ!! ΠΟΛΥ ΚΑΡΠΕΡΟΣ....ΠΟΣΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΧΕ Ο ΓΙΑΧΒΕ ??ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΣΤΕΙΛΕ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΗΔ@@@@ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΝΑ ΠΗΓΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΠΟΤΕ  Η ΑΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ!!ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΞΕΦΥΓΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ???ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ  Ο ΙΗΣΟΥΣ???Α! ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ  ΑΝ ΚΑΙ Η ΑΝΝΑ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΜΕ ΚΡΙΝΟ Η' ΤΟ ΚΑΝΑΝΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ.......ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ  ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ  ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ  ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΥΙΟΣ  "ΘΕΟΥ .Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΟΦΕΙΛΕ  ΝΑ ΕΒΡΙΣΚΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ  ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΙΣΤΕΥΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ


ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ:ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ

ΓΙΑΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ?ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΨΕΥΤΟΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ??

Ο κίνδυνος κατάρρευσης του Πανάγιου Τάφου ενώνει τις χριστιανικές κοινότητες
Ο κίνδυνος κατάρρευσης του Πανάγιου Τάφου ενώνει τις χριστιανικές κοινότητες!!Είδαν και απόειδαν οι χριστιανοί ,βαρέθηκαν να περιμένουν τον Ναζωραίο να σώσει τον τάφο του και βγήκαν στην γύρα να μαζέψουν κανένα ευρώ μπας και τον σώσουν!!Εντύπωση προκαλεί στην Χριστιανοσύνη η αδιαφορία του ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΟΥ ΙΗΣΟΥ για τον τάφο του!!Τι συμβαίνει μήπως δεν είναι δικός του ο τάφος, μήπως είναι τάφος μαϊμού με σκοπό τον πλουτισμό της Ορθόδοξης μαφίας και όχι μόνο??Πάντως ιστορικά στοιχεία για τον τάφο του Ιησού δεν υπάρχουν, είναι ένα κατασκεύασμα όπως και ο Ναζωραίος της εγκληματικής οργάνωσης Κωνσταντίνου και Ελένης!!Το μεγάλο ερώτημα του πιστού ,πρέπει να είναι αυτός δεν μπορεί να σώσει τον τάφο του θα σώσει εμένα??

ΕΡΑΝ.png

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ!!!

Πριν από λίγο καιρό, σε ειδική εκδήλωση στο Ζάππειο, παρουσιάστηκε με τον πιο επίσημο τρόπο το σχέδιο συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου στο ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ. 

Η διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, με επικεφαλής την καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών Αντωνία Μοροπούλου, ελπίζει ότι μέχρι τις αρχές του 2017 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, και έτσι ο Πανάγιος Τάφος θα έχει γλιτώσει από την κατάρρευση.ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ!!

Το 2017 συμπληρώνονται 70 χρόνια από την τελευταία παρέμβαση που έκαναν Βρετανοί επιστήμονες.ΣΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΝΕΚΡΟΣ ΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΕ ΕΥΡΩΤΙΝΗ!!

Σε αυτή την παρέμβαση οφείλεται η προσθήκη του σιδερένιου κλωβού για την αντιμετώπιση της προϊούσας παραμόρφωσης. Η ανάγκη για άμεσες εργασίες στον Πανάγιο Τάφο ήρθε στο προσκήνιο το 2014, κατά τη διάρκεια της κοινής επίσκεψης στα Ιεροσόλυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Φραγκίσκου.ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΑΖΩΡΑΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ ΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΑΦΟΣ ,ΑΣΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΦΙΑ!!

Η εφημερίδα New York Times με ένα εκτενές άρθρο αναφέρεται στον Πανάγιο Τάφο, στον κίνδυνο κατάρρευσής του και στο πώς αυτό το ενδεχόμενο ένωσε τις χριστιανικές κοινότητες. «Ο φρουρός του ναού Φαράχ Ατάλλαχ, ο οποίος φορούσε φέσι, είπε πως έχει γίνει μάρτυρας αψιμαχιών μεταξύ των Ελληνορθοδόξων, των Αρμενίων και των Ρωμαιοκαθολικών κοινοτήτων για τα δικαιώματα και τα προνόμια μέσα στο ναό που βρίσκεται ο τάφος του Χριστού», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι είναι προσβλητικό το γεγονός πως γύρω από ένα χριστιανικό σύμβολο κατά περιόδους ξεσπούν διαιρέσεις και δημιουργούνται εντάσεις. Ωστόσο, επισημαίνει ότι τα έργα συντήρησης και αποκατάστασης έχουν καταφέρει να ενώσουν, καθώς κάθε μία από τις κοινότητες θα συνεισφέρει με το 1/3 του ποσού που απαιτείται, και το οποίο ανέρχεται στα 3,4 εκατ. δολάρια. Ακόμα, σημειώνεται ότι ελληνική τράπεζα έδωσε 50.000 ευρώ για τις σκαλωσιές που έχουν ήδη τοποθετηθεί.ΒΕΒΑΙΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ!!ΦΤΟΥ ΣΑΣ ΑΛΗΤΕΣ!!

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν αμέσως μετά το ορθόδοξο Πάσχα, και καθ' όλη τη διάρκειά τους το προσκύνημα θα παραμείνει ανοιχτό στους επισκέπτες.Θα υπάρχει και τεράστιο παγκάρι γι' αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά!!


ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ!!ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ!!ΦΙΛΗ ΠΑΡΕ ΜΕΤΡΑ!!

Ας λυσσάξει ο Φίλης...Περιοδεία του Μητροπολίτη Χαλκίδος σε σχολεία-Μαθητές τον προσκάλεσαν και στην τάξη τους

Την Τρίτη 5 Απριλίου 2016, ο Εβραιοχριστιανος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, γράφοντας στα παλιά του παπούτσια το Υπουργείο Παιδείας, μετέβη στο 18ο Δημοτικό Σχολείο, όπου έλαβε χώρα το σεμινάριο: «Για ένα σχολείο με έκφραση, χρώμα και φως», που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δρ. Δημήτριος Μητάκος.Τώρα τι σχέση έχουν τα μαυροφορεμένα κοράκια με το χρώμα και το φως μόνο ο Χριστιανόπληκτος σύμβουλος το γνωρίζει!!Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να τραβήξει τα αυτιά του Μητροπολίτη και του Σχολικού συμβούλου με ποιο δικαίωμα ο σχολικός σύμβουλος επιτρέπει τον σχολικό προσηλυτισμό ,έχει διαβάσει το Σύνταγμα το οποίο απαγορεύει τον προσηλυτισμό απ' όπου και να προέρχεται??Περιμένουμε την αντίδραση του κυρίου Φίλη!!


ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ:ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΡΩΜΙΟΣ!!

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ:ΕΙΣΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ??ΟΥΦ ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΕΥΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ!!!ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ!!ΟΥΤΕ 3% ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΓΡΑΨΑ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΕΛΟΥΣΑΝ ΕΙΡΩΝΙΚΑ!!ΤΩΡΑ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΟΥΝ??ΠΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΥΤΟΥΣ!!

Είσαι πράγματι Χριστιανός;
Ποιοι είναι οι πιστοί;

1) Είναι πιστοί απλώς οι βαπτισμένοι 'Ορθόδοξοι χριστιανοί;

2) Είναι πιστοί όσοι μεγαλώνοντας δεν σκέπτονται και δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τι σημαίνει τό βάπτισμα και ποιες υποχρεώσεις ανέλαβαν κατά την τέλεση τού μυστηρίου τού βα­πτίσματος;

3) Είναι πιστοί όσοι διατείνονται, ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν εκκλησιά­ζονται τακτικώς, δεν εξομολογούν­ται τις αμαρτίες τους σε πνευματικό πατέρα και δεν κοινωνούν τό Χρι­στό, η κοινωνούν απροετοίμαστοι, χωρίς μετάνοια και χωρίς κατά δια­στή΅ατα εξομολόγηση των αμαρτιών τους;

4) Είναι πιστοί όσοι δεν έχουν την προθυμία, ούτε καν την περιέργεια, να ανοίξουν και να διαβάσουν την Αγία Γραφή, αλλά διαβάζουν κοσ΅ι­κά βιβλία και περιοδικά, και κάθονται επί ώρες ΅προστά στην τηλεόραση και ακούουν και βλέπουν αμαρτωλά, αισχρά και σατανικά πράγματα;

5) Είναι πιστοί όσοι έπαυσαν να προσεύχονται και να κάνουν τό ση­μείο τού Σταυρού, η κουνούν τό χέ­ρι τους σαν να παίζουν μαντολίνο και αυτό τό ονομάζουν Σταυρό;

6) Είναι πιστοί οι τυπικώς εκκλησιαζό­μενοι, χασμώμενοι και αναμένοντες πότε να τελειώσn ή θεία λειτουργία;

7) Είναι πιστοί όσοι δυσφορούν, αν γίνει κήρυγμα κατά τη θεία λειτουρ­γία, και ψιθυρίζουν, και βγαίνουν έξω από τό ναό, και συζητούν, και καπνίζουν;

Cool Είναι πιστοί οι άνδρες, οι οποίοι εισέρχονται στους ναούς και στα προσκυνήματα με σορτς;

9) Είναι πιστές οι γυναίκες, οι οποίες θέτουν τη μόδα υπεράνω της Θρη­σκείας και εμφανίζονται δημοσίως ημίγυμνες και σχεδόν ολόγυμνες ή με παντελόνια, σιχαμερό φαινόμενο στα μάτια τού Θεού κατά το λόγω τού Θεού, και εισβάλλουν έτσι και στους φοβερούς τόπους της λατρεί­ας; "Ο καταραμένος Διάβολος θα βγει απ' το καυκί του", προφήτευσε o άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. 'Άλλοτε ο Διάβολος τηρούσε προσχήματα, τώρα δεν τηρεί, έγινε τελείως αδιάντροπος. Με την ξετσιπωσιά των γυναικών επαληθεύεται Ο λόγος τού αγίου Κοσμά κατά τον ζωηρότε­ρο τρόπο.

10) Είναι πιστοί όσοι ανοίγουν το στό­μα τους για να τρώγουν τα αγαθά τού Θεού, άλλα δεν ανοίγουν το στόμα τους για να ομιλήσουν για το Θεό και να υπερασπίσουν την Πίστη, όταν κοσμικοί και άπιστοι ομιλούν εναντίον τού Θεού και της Πίστεως;

11) Είναι πιστοί όσοι είναι πνευματικώς αδιάφοροι και δεν έχουν αγωνία για τη σωτηρία τους και τη σωτηρία των συνανθρώπων τους;

12) Είναι πιστοί όσοι δεν θέλουν κα­κοπάθεια, άλλα συνεχή καλοπέραση, και σκοπό και τρόπο της ζωης τους έχουν κάνει τα φαγοπότια, τα γλεν­τοκοπή΅ατα, τις κοσμικές και αμαρτωλές διασκεδάσεις;

13) Είναι πιστοί όσοι πορνεύουν, Μοιχεύουν, ασελγαίνουν, ακολα­σταίνουν, κάνουν όλα τα κέφια τους, και δεν κάνουν αγώνα εναντίον των παθών τους, και δεν περιορίζουν και δεν κόβουν την αισχρή αμαρτία;

14) Είναι πιστοί όσοι κάνουν εκτρώσεις και κατακρεουργούν και σκοτώνουν τα αθώα παιδιά και τα ρίχνουν στους υπονόμους των ιατρείων; 'Εκατον­τάδες χιλιάδες παιδιά σκοτώνονται κάθε χρόνο με τις εκτρώσεις εδώ στην 'Ορθόδοξη χριστιανική Ελλάδα! Και αν συνεχισθεί τό παιδοκτόνο και εθνο­κτόνο έγκλημα των εκτρώσεων, ΅ετά από μερικές δεκαετίες οι ξένοι θα γίνουν πλειοψηφικά στην Ελλάδα και θα ΅ας κάνουν εργάτες τους, υπηρέ­τες και δούλους! Ή Ελλάδα σβήνει, πεθαίνει!

15) Είναι πιστοί όσοι βλασφημούν τό Θεό' τό Χριστό, τον ενανθρωπήσαντα και σταυρωθέντα για τη σωτηρία ΅ας Θεό' τό Σταυρό' την Παναγία' τους Αγίους;

16) Είναι πιστοί όσοι από τό μέσα της δημοσιότητος, και ιδίως την τηλεό­ραση, πολεμούν τη χριστιανική πίστη και τη χριστιανική ηθική;

17) Είναι πιστοί οι μασόνοι, οι οποίοι, παρά τη μασονική τους ιδιότητα, διατείνονται, oτι είναι χριστιανοί; Είναι πιστοί οι οικουμενισταί, αρχιερείς, ιερείς, θεολόγοι και λοιποί, οι οποίοι, παρά τις προδοσίες της Πίστεως, διατείνονται, ότι είναι Ορθόδοξοι;

'Όχι, αγαπητοί! Δεν είναι πιστοί αυ­τοί, τους οποίους αναφέραμε, και άλλοι ακόμη, τους οποίους δεν ανα­φέραμε, για να μη μακρύνωμε τό λόγο. Δεν είναι πιστοί όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί 'Ορθόδοξοι Πολλοί οι βα­πτισμένοι χριστιανοί 'Ορθόδοξοι, ολί­γοι οι πιστοί, πολύ ολίγοι πιστοί είναι εκείνοι, οι οποίοι πιστεύουν, ομολο­γούν και υπερασπίζονται την Πίστη, αγαπούν τό Θεό και τον συνάνθρωπο, έχουν καλοσύνη, προσεύχονται, εξομολογούνται, κοινωνούν, αγωνιούν για τη σωτηρία τους και τη σωτηρία των συνανθρώπων τους, κάνουν πνευματικόν αγώνα, αποφεύγουν τα με­γάλα αμαρτήματα, πολεμούν και τα μικρά, κακοπάθουν χάριν τού Χριστού και της σωτηρίας τους, κάνουν θυσίες ακολουθώντας τό θέλημα τού Θεού και όχι τό δικό τους θέλημα και τό θέλημα τού κόσμου, σηκώνουν σταυ­ρό και σταυρώνονται και αυτοί, για ν' αξιωθούν ενδόξου αναστάσεως και αιωνίου ζωης. «Οί τού Χριστού τήν σάρκα έσταύρωσαν συν τοίς παθή΅ασι και ταίς έπιθυμίαις» (Γαλ. 5:24).

Οι άνθρωποι τού Χριστού, οι συνειδητοί χριστιανοί, οι αληθώς πιστοί, σταύ­ρωσαν τον σαρκικό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του, νέ­κρωσαν τό αμαρτωλό θέλημα τους. Αυτοί με τό δικό τους σταυρό και τη σταύρωση τού παλαιού εαυτού τους τίλουν και υψώνουν τό Σταυρό τού Χριστού, και ό Σταυρός τού Χριστού ως όντως πιστούς τους υψώνει στον υπερουράνιο κόσμο. Πεθαίνοντας δεν πηγαίνουν κάτω, όπως οι άπιστοι και αμετανόητοι, άλλα πηγαίνουν επάνω, «όπου πρόδρομος υπέρ ήμών» πήγε ό Ιησούς ('Εβρ. 6:20).

Σταυρέ τού Κυρίου, βοήθει ήμίν τοις άμαρτωλοίς και άναξίοις, άλλά πιστοίς και άγωνιζομένοις, μίνα τύχω­μεν έλέους και ύψωθώμεν τή δυνάμει σου, «όπου πρόδρομος υπέρ ήμών» ύψώθη ό Ιησούς. 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ!!ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ!! 

[3.JPG]   

ΤΑ ΡΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ  
III, 15. Περιβόητη κι εκείνη η ρήση του διδασκάλου, όπου λέγει, «εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή μέσα σας.»  Αυτό δεν είναι απλώς θηριώδες ή άτοπο.***Ξεπερνά κάθε ατόπημα και κάθε θηριωδία, άνθρωπος να γευτεί ανθρώπινες σάρκες και να πιεί το αίμα ομοφύλου και συγγενή του, και μάλιστα με σκοπό να κερδίσει την αιώνια ζωή!    
Πες μου, ύστερα απ' αυτή την ωμότητα, τι άλλες υπερβάσεις σκοπεύετε να εισαγάγετε στη ζωή μας; Ποιαν άλλη κακότητα θα εφεύρετε, βρωμερότερη από τούτην εδώ; Τέτοια πράγματα δεν αντέχει κανείς ούτε να τ' ακούει -και δεν εννοώ την ίδια την πράξη, μα ακόμα και το να γίνεται λόγος γι' αυτά τα ξενόφερτα, καινοφανή ανοσιουργήματα. Τέτοιο μήνυμα δεν έχουν δώσει τα φαντάσματα των Ερινυών ούτε στους πιο εκκεντρικούς ανθρώπους
  
Πες μου, ύστερα απ' αυτή την ωμότητα, τι άλλες υπερβάσεις σκοπεύετε να εισαγάγετε στη ζωή μας; Ποιαν άλλη κακότητα θα εφεύρετε, βρωμερότερη από τούτην εδώ; Τέτοια πράγματα δεν αντέχει κανείς ούτε να τ' ακούει -και δεν εννοώ την ίδια την πράξη, μα ακόμα και το να γίνεται λόγος γι' αυτά τα ξενόφερτα, καινοφανή ανοσιουργήματα. Τέτοιο μήνυμα δεν έχουν δώσει τα φαντάσματα των Ερινυών ούτε στους πιο εκκεντρικούς ανθρώπους· ούτε οι Ποτιδαιάτες7θα ξέπεφταν σε κείνη την πράξη αν δεν τους θέριζε η απάνθρωπη πείνα" το Θυέστειο γεύμα έγινε εξ αιτίας της στενοχώριας μεταξύ δυο αδελφών ο Τηρέας ο Θρακιώτης με το ζόρι αναγκάστηκε να δεχτεί τέτοια τροφή· ο Άρπαγος εξαπατήθηκε από τον Αστυάγη κι έφαγε από τις σάρκες αγαπημένου του προσώπου·όλοι τους δίχως να το θέλουν υπέκυψαν σ' ετούτο το βδέλυγμα. Υπό συνθήκες ειρηνικές, τέτοιο γεύμα δεν ετοίμασε ποτέ κανένας άνθρωπος· και κανένας δεν άκουσε ποτέ από δάσκαλο τέτοιο σιχαμερό μάθημα. Ακόμα και τα όσα εξιστορούνται για τους Σκύθες αν μελετήσεις, κι αν εξετάσεις τις συνήθειες των Μακρόβιων Αιθιόπων, κι αν κάνεις το γύρο του ωκεανού, θα βρεις ανθρώπους να τρων ψείρες και ρίζες, θ' ακούσεις για Ερπετοφάγους και Ποντικοφάγους· κανείς τους όμως δεν τρώει ανθρώπινες σάρκες.    
Λοιπόν, τι νόημα έχει ετούτη η κουβέντα του Ιησού; Ακόμα κι αν πρόκειται για αλληγορία που κρύβει κάποιο ωφέλιμο νόημα, η ίδια η μυρωδιά της φράσης κακοποιεί την ψυχή ταράζοντας την με την σιχασιά που προκαλούν οι λέξεις στο άκουσμα τους' κι έχει καταστρέψει ολόκληρο το κρυμμένο νόημα, γιατί τέτοια συφοριασμένα λόγια φέρνουν ζαλάδα στον άνθρωπο. Ως και τα ζώα που δεν έχουν λογικό, ακόμα κι αν γνωρίσουν πείνα σκληρή και αφόρητη, δεν υποκύπτουν ποτέ: σκύλος δεν θα φάει σάρκες σκύλου· και κανένα άλλο ζώο δεν πρόκειται να γευτεί τη σάρκα ομοειδούς ζώου.    
Υπάρχουν ένα σωρό δάσκαλοι που εισάγουν ξενόφερτες καινοτομίες· όμως μεγαλύτερη καινοτομία από ετούτη την τραγωδία δεν έχει επινοήσει κανένας ιστοριογράφος ή φιλόσοφος, είτε Βάρβαρος είτε Έλληνας της αρχαιότητας. Βλέπετε τι έχετε πάθει και προτρέπετε και τους αφελείς, μαζί μ' εσάς να πειστούν κι αυτοί; Βλέπετε τι κακό έχει ενσκήψει, όχι μόνο στα χωριά μα και στις πόλεις;    
Αυτός, νομίζω, ήταν και ο λόγος που ούτε ο Μάρκος ούτε ο Λουκάς δεν τα 'γραψαν ετούτα, μήτε καν ο Ματθαίος, καθώς θα έκριναν ότι η ρήση (του Ιησού) δεν έχει καμία λεπτότητα, παρά είναι αλλότρια και ανάρμοστη και απέχει πολύ από τις αρχές του πολιτισμένου βίου.    

III,ΤΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!!ΑΝΤΕ ΚΑΛΑ ΜΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑΚΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!!ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΑΝΕ ΡΩΜΙΕ  ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ!! 16
.  

Ας δώσουμε λίγη προσοχή σ' εκείνο το εδάφιο όπου λέει, ο Ιησούς: «εκείνους που θα πιστέψουν, θα τους ακολουθούν τα εξής σημάδια: θα ακουμπούν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και κείνοι θα βρίσκουν την υγεία τους' εκείνοι που θα πιστέψουν, αν τύχει και πιουν θανατηφόρο δηλητήριο, δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα.»
  
Λοιπόν, τι νόημα έχει ετούτη η κουβέντα του Ιησού; Ακόμα κι αν πρόκειται για αλληγορία που κρύβει κάποιο ωφέλιμο νόημα, η ίδια η μυρωδιά της φράσης κακοποιεί την ψυχή ταράζοντας την με την σιχασιά που προκαλούν οι λέξεις στο άκουσμα τους' κι έχει καταστρέψει ολόκληρο το κρυμμένο νόημα, γιατί τέτοια συφοριασμένα λόγια φέρνουν ζαλάδα στον άνθρωπο. Ως και τα ζώα που δεν έχουν λογικό, ακόμα κι αν γνωρίσουν πείνα σκληρή και αφόρητη, δεν υποκύπτουν ποτέ: σκύλος δεν θα φάει σάρκες σκύλου· και κανένα άλλο ζώο δεν πρόκειται να γευτεί τη σάρκα ομοειδούς ζώου.    
Υπάρχουν ένα σωρό δάσκαλοι που εισάγουν ξενόφερτες καινοτομίες· όμως μεγαλύτερη καινοτομία από ετούτη την τραγωδία δεν έχει επινοήσει κανένας ιστοριογράφος ή φιλόσοφος, είτε Βάρβαρος είτε Έλληνας της αρχαιότητας. Βλέπετε τι έχετε πάθει και προτρέπετε και τους αφελείς, μαζί μ' εσάς να πειστούν κι αυτοί; Βλέπετε τι κακό έχει ενσκήψει, όχι μόνο στα χωριά μα και στις πόλεις;    
Αυτός, νομίζω, ήταν και ο λόγος που ούτε ο Μάρκος ούτε ο Λουκάς δεν τα 'γραψαν ετούτα, μήτε καν ο Ματθαίος, καθώς θα έκριναν ότι η ρήση (του Ιησού) δεν έχει καμία λεπτότητα, παρά είναι αλλότρια και ανάρμοστη και απέχει πολύ από τις αρχές του πολιτισμένου βίου.    
III,ΤΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!! 16. Ας δώσουμε λίγη προσοχή σ' εκείνο το εδάφιο όπου λέει, ο Ιησούς: «εκείνους που θα πιστέψουν, θα τους ακολουθούν τα εξής σημάδια: θα ακουμπούν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και κείνοι θα βρίσκουν την υγεία τους' εκείνοι που θα πιστέψουν, αν τύχει και πιουν θανατηφόρο δηλητήριο, δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα.» .    
Θα πρέπει, το λιγότερο, οι εκλεκτοί ιερείς τους, και μάλιστα όσοι έχουν βλέψεις να γίνουν επίσκοποι, δηλαδή προκαθήμενοι της εκκλησίας, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο για να κριθούν: να πάρουν το θανατηφόρο δηλητήριο ώστε αυτός που δεν θα πάθει τίποτα να προκριθεί. Αν δεν έχουν το θάρρος να αποδεχτούν τον τρόπο αυτό, ομολογούν ότι δεν πιστεύουν τα λόγια του Ιησού. Γιατί αν είναι μέρος της χριστιανικής πίστης το ότι μπορεί ένας άνθρωπος να κατανικά το δηλητήριο ή τους πόνους ενός αρρώστου, τότε ο πιστός που δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα είτε δεν είναι γνήσιος πιστός είτε είναι μεν γνήσιος πιστός αλλά αυτό στο οποίο πιστεύει δεν στέκει καλά. Εμπρός λοιπόν όλοι οι χριστιανοί να κάνουν το χριστιανικό Τεστ και ειδικά οι παπάδες!!   
III, 17. Βλέπε κι ένα παρόμοιο ρητό: «Αλήθεια σας λέω, εάν έχετε πίστη όση ένας σπόρος σιναπιού, θα πείτε στο βουνό αυτό: "Μετατοπίσου και πέσε μες στη θάλασσα", και θα μετακινηθεί· και τίποτα δεν θα σας είναι αδύνατον.»   
Θα πρέπει, το λιγότερο, οι εκλεκτοί ιερείς τους, και μάλιστα όσοι έχουν βλέψεις να γίνουν επίσκοποι, δηλαδή προκαθήμενοι της εκκλησίας, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο για να κριθούν: να πάρουν το θανατηφόρο δηλητήριο ώστε αυτός που δεν θα πάθει τίποτα να προκριθεί. Αν δεν έχουν το θάρρος να αποδεχτούν τον τρόπο αυτό, ομολογούν ότι δεν πιστεύουν τα λόγια του Ιησού. Γιατί αν είναι μέρος της χριστιανικής πίστης το ότι μπορεί ένας άνθρωπος να κατανικά το δηλητήριο ή τους πόνους ενός αρρώστου, τότε ο πιστός που δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα είτε δεν είναι γνήσιος πιστός είτε είναι μεν γνήσιος πιστός αλλά αυτό στο οποίο πιστεύει δεν στέκει καλά. Εμπρός λοιπόν όλοι οι χριστιανοί να κάνουν το χριστιανικό Τεστ και ειδικά οι παπάδες!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΤΕΙΑ!!ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΞΙΑΣ 2,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ!

"Λίφτινγκ" σε κτίρια και ναούς ενόψει της μεγάλης Συνόδου των Ορθοδόξων εκκλησιών!
Κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει η Σύνοδος φιέστα της Εβραιορθόδοξης εκκλησίας! !!Για μια φορά ακόμα η Εβραιορθόδοξη εκκλησία προκαλεί το δημόσιο αίσθημα με την συμπεριφορά της !!Την ώρα που Ελληνικός λαός πεινάει αυτή στήνει φιέστες πολλών εκατομμυρίων ευρώ!!Και καλά αυτή την δουλειά της κάνει να δούμε πότε θα ξυπνήσει το Ορθόδοξο ποίμνιο να τους πάρει με τις πέτρες!!
ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΜΕ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΑ ΠΕΡΝΑΓΕ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΕΙ ΓΙΑ ΟΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ!!ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΕΦΑΓΑΝ!!

Η αντίστροφη μέτρηση για την Σύνοδο της ΕβραιοΟρθοδοξίας, που θα γίνει στην Κρήτη, τον Ιούνιο, έχει ξεκινήσει. Η Σύνοδος που αρχικά θα γινόταν στην Πόλη λόγω των γεγονότων στην Τουρκία, γίνεται στην Κρήτη . 

Στο Ηράκλειο και στο Κολυμπάρι που θα είναι οι δύο βασικοί σταθμοί των κορυφαίων ιεραρχών της ΕβραιΟρθοδοξίας έχουν ήδη προγραμματιστεί εργασίες ανακατασκευής και ανακαίνισης όπου έχουν προγραμματιστεί να γίνουν συλλειτουργίες και συνεδριάσεις. Μια σύνοδος στην οποία θα μετάσχουν οι 14 εκκλησίες της Ορθοδοξίας , θα είναι παρών ο Χριστιανόπληκτος πρόεδρος γλάστρα της Ρωμιοσύνης και αναμένεται το κόστος της να ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ!!!

alt
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΨΕΥΤΗΣ!!!

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ :ΜΥΘΟΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ!!!!!!!!¨ΑΓΙΟΣ"ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ!!ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ!!ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ο Χρυσόστομος μάς κηρύττει για το Προσφυγικό!!!Μίλησε ο Χρυσόστομος και πότε??
ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΛΑΚΕΙΑ!!
ΤΩΡΑ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!!ΧΑΑΑΑ!!
 
alt
 
Λένε ότι αυτοί (οι πρόσφυγες) είναι φυγάδες, ξένοι και ελεεινοί. Ότι άφησαν τις πατρίδες τους για να μαζευτούν στην πόλη μας.
Πες μου λοιπόν, γι' αυτό αγανακτείς και μαδάς το στεφάνι της πόλης [δηλ. καταστρέφεις τη δόξα της], επειδή όλοι τη θεωρούν δικό τους λιμάνι και την προτιμούν από τη δική τους γη; Γι' αυτό ακριβώς όμως, θα έπρεπε να αγάλλεσαι και να χαίρεσαι, γιατί όπως για ένα καλό προϊόν όλοι σπεύδουν να το αγοράσουν απ' τα χέρια σας, έτσι και όλα τα έθνη βλέπουν την πόλη μας σαν δική τους μητέρα. Ας μην καταστρέφετε λοιπόν την τιμή που της κάνουν και μην πετσοκόβετε αυτόν τον έπαινο που της προσφέρουν από τα παλιά τα χρόνια.
Και όπως κάποτε είχε πέσει μεγάλη πείνα, οι κάτοικοι αυτής της πόλης έστειλαν πολλά χρήματα στους κατοίκους των Ιεροσολύμων μέσω του Βαρνάβα και του Παύλου, από τους οποίους ξεκινήσαμε την ομιλία μας [σ.σ. έγινε προηγουμένως λόγος]. Από ποιον εμείς θα είμαστε άξιοι συγγνώμης, και τι είδους απολογία θα δώσουμε, όταν οι πρόγονοί μας έτρεφαν με τα χρήματά τους αυτούς που ζούσαν μακριά και έτρεχαν να τους βοηθήσουν - ενώ εμείς θέλουμε να απελάσουμε αυτούς που έρχονται από μακριά, και απαιτούμε ευθύνες με ακρίβεια; Και μάλιστα ενώ γνωρίζουμε ότι εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι μυριάδων κακών.
ΕΔΩ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ!!ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ!!

Ας σκεφτούμε δε, ότι αν ο Θεός θελήσει να μας εξετάσει, όπως ακριβώς κάνουμε εμείς με τους φτωχούς, δεν θα τύχουμε καμία συγγνώμη και κανένα έλεος. Γιατί ειπώθηκε: «Όπως εσείς κρίνετε, έτσι και οι ίδιοι θα κριθείτε». Γίνε λοιπόν κι εσύ φιλάνθρωπος και ήμερος στο συνάνθρωπο, συγχώρεσε αυτόν που σφάλλει και δείξε έλεος, αν θέλεις να κριθείς ευνοϊκά. Γιατί όμως μπλέκεις τα πράγματα; Γιατί είσαι περίεργος; Μήπως ο Θεός πρόσταξε να ψάχνουμε τις ζωές των άλλων, να απαιτούμε ευθύνες και να πολυπραγμονούμε, ώστε να δυσκολεύονται οι άνθρωποι;


ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟ"ΑΓΙΟ"ΟΡΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ!

alt
ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ!!

συνταγμα 105.png

Με την βούλα και τον νόμο που λένε, αφού βάσει του άρθρου (105) του συντάγματος, μπορούν να χαρίζουν την Ελληνική ιθαγένεια, όπου θέλουν χωρίς να ρωτήσουν κανένα!!Βασική προϋπόθεση, να γίνεις ιουδαιοχριστιανος ΜΟΝΑΧΟΣ!!  Μετά τη προδοσία με τους Οθωμανούς και τους Γερμανούς η προδοτική ιστορία των καλόγερων συνεχίζεται!!Την Ελλάδα την κυβερνάνε οι ρασοφόροι, γι'αυτό και δεν βάζει χέρι στην αμύθητη περιουσία της η πολιτική εξουσία!!                                                                                                                                                                                                                                                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Καθεστώς του Αγίου Όρους
] Άρθρο 105

 1. Το Άγιο Όρος διοικείται, σύμφωνα με το καθεστώς του, από τις είκοσι ιερές μονές του, μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερσόνησος του Άθω, το έδαφος της οποίας είναι αναπαλλοτρίωτο. Η διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των ιερών μονών, οι οποίοι αποτελούν την ιερή κοινότητα. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα ή στον αριθμό των μονών του Αγίου Όρους, ούτε στην ιεραρχική τάξη και τη θέση τους προς τα υποτελή τους εξαρτήματα. Απαγορεύεται να εγκαταβιώνουν στο Άγιο Όρος ετερόδοξοι ή σχισματικοί.
 1. Ο λεπτομερής καθορισμός των αγιορειτικών καθεστώτων και του τρόπου της λειτουργίας τους γίνεται από τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους, τον οποίο, με σύμπραξη του αντιπροσώπου του κράτους, συντάσσουν και ψηφίζουν οι είκοσι ιερές μονές και τον επικυρώνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Βουλή των ελλήνων.
 1. Η ακριβής τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό την ανώτατη εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό μέρος υπό την εποπτεία του Κράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
 1. Οι πιο πάνω εξουσίες του Κράτους ασκούνται από διοικητή, του οποίου τα δικαιώματα και καθήκοντα καθορίζονται με νόμο. Με νόμο επίσης καθορίζονται η δικαστική εξουσία που ασκούν οι μοναστηριακές αρχές και η ιερή κοινότητα, καθώς και τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Αγίου Όρους.ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ:  Το τεράστιο αυτό σκάνδαλο το έχω ξανακάνει εγγραφή αλλά ορισμένοι ψευτοΠατριώτες εξακολουθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο!!Επίσης είναι και μια απάντηση στον Μητροπολίτη Άνθιμο που το παίζει Έλληνας!!ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΤΟ "ΑΓΙΟ" ΟΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ!!

 2. ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ!!
 1. Η χερσόνησος του Αθω, από τη Μεγάλη Βίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Αγίου Όρους, είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ' αυτό παραμένει άθικτη. Από
  πνευματική άποψη το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Όλοι όσοι μονάζουν σ' αυτό
  αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χωρίς άλλη διατύπωση!!!
  ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ!!
  ΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΤΟΥ ΑΘΛΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΒΑΠΤΙΣΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΑΦΓΑΝΟ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗ!!ΦΤΟΥ ΣΑΣ

  Αφγανός λαθρομετανάστης βαφτίστηκε Χριστιανός στο Άγιο Όρος!!Τώρα θα του δώσουν και την Ελληνική υπηκοότητα και όλα καλά!!Στο όνομα του Ραβινού Ιησού οι καλόγεροι Ελληνοποιούν τους λαθρομετανάστες!!Άντε καλό πάρτι με τους λαθρομετανάστες καλόγηροι ,όλο και κάτι θα πάρετε από τα αλλοδαπά!!

  Για την ιστορία η βάφτιση έγινε στο Ιερό Χιλανδαρινό Κελλί «Γενέσιον της Θεοτόκου» - Μαρουδά, στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης 23/5-5/6 από τον Γέροντα Ιερομόναχο Μακάριο και τον Ιερομόναχο Παύλο με ανάδοχο τον Ραφαφήλ μ. παρουσία 10 προσκυνητών του Κελίου. Κοινώνησε για πρώτη φορά των Αχράντων Μυστηρίων την επομένη το πρωί στην Θεία Λειτουργία. Το όνομα που του εδόθη είναι του Αγίου Αλεξάνδρου του Νεομάρτυρος του εις Θεσσαλονίκην μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1794 στις 26/5 που επονομάζεται Άγιος Αλέξανδρος «ο Δερβίσης». Την παραμονή της βάφτισης που συνέπεσε με την επίσκεψη του Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών στο Άγιον Όρος ο κατηχούμενος Άχμετ πήρε την ευχή του Αγίου Πρώτου π. Μάξιμου Ιβηρίτου... 
  Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΦΤΙΛΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ!!ΣΑΣ ΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΠΕΙ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΣΤΟ ΑΘΛΙΟ ΟΡΟΣ ΧΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΚΟΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩ!!

  alt

    

  alt

    

  alt

    

  alt

    

  alt

    
    

  alt

    

  alt

    

  alt

ΟΙ 10 ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 6.000 ΕΤΩΝ:ΕΞΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝΑΣ ΕΒΡΑΙΟΣ

alt

Έξι ιστορικές προσωπικότητες της Ελλάδας βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα του καταλόγου του ΜΙΤ. Ποια είναι η διασημότερη προσωπικότητα στην ιστορία της ανθρωπότητας; Ο Αριστοτέλης. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά η κατάταξη του Tεχνολογικού Iνστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), το οποίο συγκέντρωσε και ανέλυσε δεδομένα σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό σε όλο τον πλανήτη από το 4.000 π.Χ. έως το 2010.

Η ανάλυση των δεδομένων αυτών έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Pantheon, που λειτουργεί με την ευθύνη του Media Lab του ΜΙΤ. Το ενδιαφέρον είναι ότι στον κατάλογο κυριαρχούν οι Έλληνες, με έξι από αυτούς να βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα.

Στη δεύτερη θέση του καταλόγου βρίσκεται ο Πλάτων και στην τρίτη ο Εβραίος Ιησους. Σύμφωνα με το ΜΙΤ, κάποιος θεωρείται διάσημος αν υπάρχει σελίδα της Wikipedia με το όνομά του σε περισσότερες από 25 γλώσσες. Και ιδού η πρώτη δεκάδα.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Έδωσε το όνομά του στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στην πιο γνωστή πλατεία της. Ο Αριστοτέλης ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και πολυεπιστήμονας, μαθητής του Πλάτωνα και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αποτέλεσε σημαντική μορφή της φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου, ενώ η διδασκαλία του διαπερνούσε βαθύτατα τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη μέχρι και την Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα. Υπήρξε φυσιοδίφης, δημιουργός της λογικής και ο σημαντικότερος από τους διαλεκτικούς της αρχαιότητας.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Γνωρίζετε σίγουρα το μύθο του σπηλαίου, έτσι; Ο εμπνευστής του, ο Πλάτωνας ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί ολόκληρο. Άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι τις ημέρες μας.

ΙΗΣΟΥΣ  Απλώς δεν θα μπορούσε να μην είναι ανάμεσα στις πιο διάσημες προσωπικότητες της ανθρωπότητας. Ο Εβραίος Ιησούς ήταν το πρόσωπο του οποίου η διδασκαλία αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία της χριστιανικής θρησκείας. Οι ακόλουθοί του τον προσδιόρισαν ως τον αναμενόμενο Μεσσία, που σημαίνει «χρισμένος». Πίστευαν πως ήταν ο σωτήρας, ο εκλεκτός απεσταλμένος του Θεού, που θα ελευθέρωνε το έθνος του Ισραήλ από τους εχθρούς του και θα αποτελούσε ευλογία για όλα τα έθνη.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Διάσημος για το κώνειο που ήπιε, για τους πολέμιούς του και για την φράση «ν ο6δα, Eτι οPδrν ο6δα». Ο Σωκράτης ήταν Αθηναίος φιλόσοφος, μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού και παγκόσμιου πνεύματος και πολιτισμού και ένας από τους ιδρυτές της δυτικής φιλοσοφίας.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Έχει εμπνεύσει κατά καιρούς πολλούς καλλιτέχνες και συγγραφείς, αλλά και τη λαϊκή παράδοση. Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Γ' τον Μακεδόνα, που είναι γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος. Ήταν βασιλιάς των Μακεδόνων, ηγεμόνας της Πανελλήνιας Συμμαχίας κατά της Περσικής αυτοκρατορίας, διάδοχος των Φαραώ της Αιγύπτου και κύριος της Ασίας και της βορειοδυτικής Ινδίας. Γεννήθηκε στην Πέλλα της Μακεδονίας το 356 π.Χ. και πέθανε στην Βαβυλώνα το 323 π.Χ. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στρατηγούς, αφού σε ηλικία σχεδόν 33 χρονών κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου (4ος αιώνας π.Χ.). Γονείς του ήταν ο βασιλιάς Φίλιππος Β' της Μακεδονίας και η πριγκίπισσα Ολυμπιάδα της Ηπείρου.

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου, ο Μυστικός Δείπνος και το Χαμόγελο της Τζοκόντα είναι από τα πιο διάσημα έργα στην ιστορία της τέχνης. Το ίδιο και ο δημιουργός τους, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Γεννήθηκε το 1452 και πέθανε το 1519, έζησε δηλαδή κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Ήταν Ιταλός αρχιτέκτονας, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, εφευρέτης, μηχανικός, ανατόμος, γεωμέτρης και επιστήμονας. Θεωρείται αρχετυπική μορφή του Αναγεννησιακού ουμανιστή και του Αναγεννησιακού καλλιτέχνη, αλλά και μια ιδιοφυής προσωπικότητα.

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ Η ανατολική σοφία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας φιλοσοφικής σκέψης και ο Κομφούκιος υπήρξε γνήσιος εκπρόσωπός της. Έχει μείνει στην ιστορία ως ο Κινέζος διανοητής και κοινωνικός φιλόσοφος, οι διδασκαλίες του οποίου επηρέασαν βαθιά τη ζωή και τη σκέψη της ανατολικής Ασίας. Η φιλοσοφική του προσέγγιση έθεσε τα θεμέλια πολλών μεταγενέστερων κινεζικών απόψεων για την εκπαίδευση και τη συμπεριφορά του ιδανικού άνδρα, για το πώς ένα τέτοιο άτομο θα πρέπει να ζει τη ζωή του και να αλληλεπιδρά με τους άλλους και για τα σχήματα της κοινωνίας και της διακυβέρνησης στα οποία θα πρέπει να συμμετέχει.

ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ Έχετε διαβάσει για αυτόν στον Αστερίξ, τον έχετε δει να ενσαρκώνεται σε ταινίες, ενώ η δολοφονία του είναι μία από αυτές που άλλαξαν την ιστορία. Ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ ήταν η σημαντικότερη προσωπικότητα της ρωμαϊκής ιστορίας, στρατηγός και πολιτικός -ή για την ακρίβεια δικτάτορας. Άλλαξε την μορφή του πολιτεύματος της Ρώμης, ενώ με τις κατακτήσεις του έβαλε τις βάσεις της εξέλιξης του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

ΟΜΗΡΟΣ Τον γνωρίσαμε στο σχολείο με τα έργα του, Οδύσσεια και Ιλιάδα. Φυσικά μιλάμε για τον Όμηρο, ο οποίος φέρεται ως ο συγγραφέας αυτών των έργων, που είναι από τα πρώτα κείμενα της ιστορικής περιόδου της αρχαίας Ελλάδας, γνωστά ως ομηρικά έπη. Για τη ζωή του υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες και αυτές αντιφατικές, ενώ αμφισβητήθηκε ακόμη και η ύπαρξή του. Με κριτήρια τα χαρακτηριστικά των έργων, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι γράφτηκαν τον 8ο αιώνα π.Χ.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ακόμη και αν τα μαθηματικά δεν είναι το φόρτε σας, το Πυθαγόρειο θεώρημα, σίγουρα είναι από αυτά που θυμάστε. Ο εμπνευστής του, ο Πυθαγόρας, υπήρξε σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της μουσικής. Ήταν ο κατεξοχήν θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών, δημιούργησε ένα άρτιο σύστημα για την επιστήμη των ουρανίων σωμάτων, που κατοχύρωσε με όλες τις σχετικές αριθμητικές και γεωμετρικές αποδείξεις, και ήταν ιδρυτής ενός μυητικού φιλοσοφικού κινήματος που λέγεται Πυθαγορισμός.

fortunegreece ΕΚΤΑΤΟ!!ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΙΕΡΗΣ ΜΑΣΕΛΑΣ ΤΗΣ"ΑΓΙΑΣ" ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ!!ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ??

ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Η κάτω σιαγών του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστού http://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κάτω σιαγών του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστού.


ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΕ ΓΙΑΤΙ ΠΟΝΑΕΙ ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΜΟΥ!!
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΣΕΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΕΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ!!


ΜΑΣΕ.jpg